FINANTS 2016 detsember II

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused, II osa

Valmisid täiendused siseriikliku pöördkäibemaksu automaatseks arvestamiseks.
Eestisisesest pöördkäibemaksust saate põhjalikumalt lugeda postituses siin.

 • Müügiarved > Lisa uus > arve vorm ekraanil > kui tehing toimub kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahel ja arvele valitud artikkel kuulub gruppi, millel “Siseriiklik pöördkäibemaks” = JAH, siis:
  • arve jaluses maksude summa all kuvatakse ekraanile teade Siseriiklik pöördkäibemaks 0%! .
  • automaatselt lisatakse töölehel „Maksud,kursivahe“ maksude tabelisse käibemaksu maksumääraks „Siseriiklik pöördkäibemaks“ määraga 0%.
  • automaatselt salvestatakse töölehele „Maksud,kursivahe“ parameeter „Siseriiklik pöördkäibemaks 0%“ = JAH;
  • automaatselt lisatakse arve lisatekstiks pöördkäibemaksu selgitav tekst KMS §41’1 lg5 alusel;
   eelnevalt on tehtud automaatne ühekordne seadistus Kataloogid > Lisatekstid > Siseriiklik pöördkäibemaks  ja  Seaded > Müügiarved >  Lisatekst – siseriiklik pöördkäibemaks;
  • arve järgmistele ridadele saab kasutaja sisestada ainult seda artiklit, mis kuulub pöördkäibemaksu gruppi, alus KMS §41’1 lg5;
  • arve väljatrükile, arve pdf-faili ja/või e-arve faili lisatakse tavapärane käibemaksumäär ja tavapärase määraga käibemaksu summa.
 • Müügiarved > arve vorm ekraanil >
  • kui toimub kahe Eesti käibemaksukohustuslase vaheline tehing ja arvele on juba lisatud tavapärase käibemaksuga tooteid, siis ei ole võimalik sinna enam lisada artiklit, mis kuulub gruppi tunnusega “Siseriiklik pöördkäibemaks”;
  • kui kasutaja muudab klienti varem sisestatud arvel, siis kontrollitakse ridadele salvestatud artiklite grupi tunnust ‘Siseriiklik pöördkäibemaks’ ja vastavalt sellele kas lubatakse või keelatakse kliendi muutmine.
 • Ostuarved > Lisa uus > arve vorm ekraanil > kui tehing toimub kahe Eesti käibemaksukohustuslase vahel ja arvele valitud artikkel kuulub gruppi, millel “Siseriiklik pöördkäibemaks” = JAH, siis:
  • arve jaluses tasumisele kuuluva summa kõrval kuvatakse ekraanile teade Siseriiklik pöördkäibemaks 0%! ;
  • automaatselt lisatakse töölehel „Maksud,lisakulud“ >„Käibemaksu erikord KMS §41’1“ = JAH;
  • automaatselt lisatakse töölehel „Maksud,lisakulud“ > Käibemaksu maksumäär = „Siseriiklik pöördkäibemaks“;
  • arve järgmistele ridadele saab kasutaja sisestada ainult sellist artiklit, mis kuulub pöördkäibemaksu gruppi.
 • Ostuarved > arve vorm ekraanil >
  • kui toimub kahe Eesti käibemaksukohustuslase vaheline tehing ja arvele on juba lisatud tavapärase käibemaksuga tooteid, siis ei ole võimalik sinna enam lisada artiklit, mis kuulub gruppi tunnusega “Siseriiklik pöördkäibemaks”.
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > parameetri KMKR nr järel link Otsi – avatakse maksuameti internetilehekülg, kus saab otsida ettevõtte KMKR numbrit ja näha ettevõtte käibemaksu kohustusluse ajalugu.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded >
  • Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile > täiendatud lisade INF A ja INF B koostamist > juhul kui tehingupartneriga kuu tehingute summa ilma käibemaksuta on vähemalt 1000 eurot, siis lisatakse :
   • ostuarved tunnusega „Käibemaksu erikord KMS §41’1“ lisale INF B – erisuse kood 12, veerus 6 arve summa + 20%km, veerus 8 20%km summa.
   • müügiarved tunnusega “Siseriiklik pöördkäibemaks” lisale INF A – erisuse kood 02, veerus 6 käibemaksuta summa, veerus 7 maksumäär 20% ja ei täideta veergu 9 vormi KMD käive.
  • Müük maksumäärade lõikes > aruanne ekraanile > siseriikliku pöördkäibemaksuga müük näidatakse eraldi real.
 • Kataloogid >
  • Grupp I > grupi kaart ekraanile > uus parameeter „Siseriiklik pöördkäibemaks KMS §41’1 (metalltooted,metallijäätmed jm)“. Väli on muudetav ainult siis, kui oma firma kliendikaardil on täidetud väli KMKR NR, st oma firma on käibemaksukohustuslane.
  • Lisatekstid > lisatud uus tekst „Siseriiklik pöördmaksustamine“.
 • Seaded > Müügiarved > uus väli “Lisatekst siseriiklik pöördkäibemaks“ – kasutaja saab siia valida vajaliku lisatekstide tabelist. Uuenduse protseduur paneb paika standardteksti, soovi korral võite täiendada.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Uuenduse protseduur korrigeerib artiklite grupi käibemaksu seadeid vastavalt siseriikliku pöördkäibemaksuga seotud täiendustele:
  • Kui grupi kaardil käibemaks oli tüüpi „Siseriiklik pöördkäibemaks“, siis programm salvestab grupile tunnuse „Siseriiklik pöördkäibemaks“=JAH ja Käibemaks=“Tavapärane käibemaksumäär“.
  • Siseriikliku pöördkäibemaksu tüübiga gruppi kuuluvatel artiklitel salvestatakse käibemaksu määraks sama mis grupi kaardil.
  • Kasutaja ei saa enam valida grupi käibemaksu tüübiks “Siseriiklik pöördkäibemaks”.