FINANTS 2017 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > arve vorm ekraanil >
  • kui müük toimub kliendile, kelle riik ei ole Eesti, siis arve all äärel teade Müük riigist välja, käibemaks 0%! ;
  • kui arve real selgituse tekstis kasutaja muutis ainult suured tähed väikesteks või väiksed suurteks, siis muutus ei salvestunud; nüüd viga parandatud;
  • arve real hiire paremklikk > Lisa saatelehtede read >
   • Kui kasutaja valitud perioodis on olemas pöördkäibemaksustatavaid saatelehti ja tavalise käibemaksuga saatelehti, siis protseduur tõstab esimese sammuna ainult tavalise käibemaksuga saatelehtede read arvele ja kuvab kasutajale teate, et ostjale on vaja teha veel üks arve pöördkäibemaksustatavate saatelehtede jaoks.
   • Saatelehtede vahele tehakse rida saatelehe numbri, kuupäeva, kontaktisiku ja viidete tekstiga, juhul kui Seaded>Tellimused>linnuke “Müügitellimuse ja müügisaatelehe numbri ja kuupäeva kandmine arve reale” on JAH.
 • Müügisaatelehed > siseriikliku pöördkäibemaksuga seotud täiendused: pöördkäibemaksustatavad artiklid peavad olema omaette saateleh(ted)el.
 • Raha > Sissetulekute dokumendid > Sissetoomine/Import > protseduur tunneb nüüd ära ka uute tunnustega pangaintresside laekumise tehingu (ACMT,MCOP,INTR).
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > topeltklikk sõnal Nimi või Reg.kood:

  • alates 01.01.2017 lõpetas Krediidiinfo ettevõtete nime ja registri numbri tasuta päringu teenuse, mida seni Rapidis kasutati;
  • nüüd toimib Rapidis Krediidiinfo tasuline teenus, mida pakume ainult RAPIDi püsiklientidele (varasem tasuta teenus oli kõigile kättesaadav).
   • hiireklikk sõnal Nimi teeb päringu Krediidiinfo teenusele ettevõtte nime alguse järgi.
    Kui leitakse/valitakse firma välja, täidetakse ära ettevõtte nimi, registri number, aadress ja käibemaksukohustuslase number. Kliendi kaardile salvestuvad andmed ainult neile väljadele, mis täitamata.
   • hiireklikk sõnal KMKRnr. teeb päringu ettevõtte registrikoodi järgi tema käibemaksukohustusluse kohta.
  • kui kliendi riik erineb oma firma riigist, siis riigi taust on sinine – et kasutaja kogemata riiki ära ei muudaks.
 • Finantsaruanded >
  • INF3 Koolituskulud > täiendatud vastavalt uutele nõuetele > aruanne ekraanile:

   • otsing >  uus otsinguvõimalus „Koolitatav (ostja) on alla 18 aasta vanune perioodi algkuupäeval“;
   • enne CSV faili koostamist tuleb määrata koolitusliik, mis lisatakse aruande csv-faili.
  • Käibemaksuaruanded > Ühendusesisene käive VD > aruanne ekraanile > aruandefaili koostamine > failile saab seadistada omaette asukoha, erineva KMD aruandest (varem oli sama KMD aruandega).
 • Kontaktisikud > Saada kiri kõigile isikutele:
  • kirja tekstis saab kasutada muutujat <KP> – tänane kuupäev;
  • kas lihtkirja lõppu lisatakse kasutaja kontaktandmed või mitte, saab linnukesega valida.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Aruanded > Inventuur > andmik enne inventuuri: saab trükkida suurema reavahega, avaaknas vastav linnuke.
 • Müügiarved > arve vorm ekraanil > kui toimub kliendilt tagasiost tootele, millel laoarvestus on FIFO või määratud partiiga meetodil > kasutaja sisestab negatiivse müüdava koguse ja seob selle varasema positiivse müügiga > nüüd saab miinusega rida siduda ainult nende müükidega, mille kuupäev on väiksem kui arve kuupäev. Vajalik täiendus, et toote laoarvestus saaks õige omahinna.

Lisamoodul KOMPLEKTEERIMINE täiendused

 • Müügiarved > arve vorm ekraanil > tööleht Komplekteerimine > Komplekti tabelis kuvatakse ainult neid artikleid, mis kuuluvad gruppi, kus komplekteerimine on lubatud.
 • Kataloogid > Grupid I > grupi kaart ekraanile > uus parameeter “Komplekteerimine lubatud” – kui see linnuke täitmata, siis grupi artikleid ei näidata müügiarve komplekteerimise lehel komplektide tabelis. Parameeter on aktiivne ainult laoarvestuseta gruppidel. Vaikimisi on laoarvestuseta gruppidel see linnuke täidetud.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid > Linn,Maakond > Maakondade nimetustes on lühend ‘maa’ asemel ‘maakond’, nii juriidiliselt korrektsem.