FINANTS 2017 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > arve vorm ekraanil >
  • Kui ostja tasub arve sularahas või pangakaardiga ja tasutav summa erineb arve summast, siis kuvatakse tasutud summa punasega, et juhtida kasutaja tähelepanu ebatavalisele olukorrale.
  • Saaja nime järel kuvatakse ostja (või saaja) käibemaksukohustuslase numbrit, juhul kui see on sisestatud kliendikaardile.
  • Kui ostjale on seadistud kliendikaardil hinnaklass 2 või 3, aga vastav müügihind müüdava toote artiklikaardil on null, siis pannakse müügiarvel toote müügihinnaks artikli kaardilt 1. müügihind.
  • Prindi/Saada e-kirjaga:
   • ostja registri numbri järele väljastatakse ka käibemaksukohustuslase number, juhul kui see on sisestatud kliendikaardile.
   • eestisisese pöördkäibemaksuga müügiarve jalus on muudetud – ei prindita arve ‘Kokku tasuda’ summat käibemaksu järgi ja summat sõnades. Vajalik, et ostjale oleks arusaadavam, et tasuma peab arve käibemaksuta summa.
 • Müügiarved > arvete nimekiri ekraanil > Otsing: linnuke “E-kirjaga saatmata” asendatud linnukesega “E-kirjaga/e-arvena saatmata” –  otsitakse arveid, mida pole edastatud ostjale ei e-kirjaga ega e-arve kujul.
 • Ostuarved > E-arvete sissetõmbamine/Import > täiendatud importi pangaliidu e-arvest – kui e-arves sisaldub ka raamatupidamiskonto, allüksus ja objekt, siis imporditakse need; ka kulukäibemaksu reale pannakse põhireale imporditud parameetrid (kui seal olemas).
 • Kliendiandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk mõne kliendi real:
  • Saada meeldetuletus tasumata arvetest e-postiga > kui kliendiandmikus võlas olevate arvete hulgas oli dokumente, mis olid sisestatud päevaraamatust tüübiga “Meie nõue”, siis kliendiandmikust neid dokumente avada ja meeldetuletusega saata ei saanud. Nüüd saab ka pearaamatu dokumente vaadata, aga meeldetuletuse saatmisel nende dokumentide pdf-faile ei lisata e-kirjale.
  • Saada valitud arve e-postiga > pöördkäibemaksuga arve trükile nüüd lisatud samad täiendused, mis müügiarve sisestamise ekraanivormil.
 • Finantsaruanded > Äriregistrile >
  • 2016 – 2017 aastaaruande muudatused bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande ridade nimetustes. Uued read kasumiaruandes.
  • 2016 – 2017 aastaaruande täiendused tööjõukulude lisade aruandes: uued read – keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa. Keskmine töötajate arv taandatuna täistööajale ja töötamise liikide kaupa arvutatakse nüüd lisade aruandesse juhul, kui palga andmed on moodulis Rapid PALK olemas. (Varem ainult siis, kui oli moodul PALK STATISTIKA.)
  • Aruannetesse lisatakse versiooni uuenduse käigus inglisekeelsed nimetused ridadele, kus need puuduvad.
  • Nüüd võimalus trükkida aruanne koos aruande reale kirjeldatud kontode ja nende käivetega: täitke aruande päises uus linnuke “Kirjelduste summadega” ja aruanne trükitakse täiendava infoga. Võimalus lihtsustab aruande kontrollimist.
 • Kataloogid >
  • Lisatekstid > Täiendatud lisateksti, mis automaatselt lisatakse pöördkäibemaksuga müügiarve lõppu – lisatud tekst “Palume meile tasuda arve käibemaksuta summa! Kauba soetaja arvestab arvel märgitud käibemaksusumma enda poolt tasumisele kuuluva käibemaksusummana.”
  • Lepingulised hinnad >
   • Nüüd saab lepingulisi hindu käidelda vastavalt firma vajadusele kas kliendi või soodustuse liigi (kliendigrupi) põhiselt. Seadistamine: Seaded > Müügiarved > Lepinguline müügihind: „Kliendipõhine“ või „Soodustuse liigi põhine“.
   • Soodustuse liikidel põhinevaid lepingulisi hindu saab importida Exceli failist kas artikli koodi või margi järgi.
  • Grupid I > grupi kaart ekraanile > kommentaari väli nüüd kuni 600 sümbolit – võimalus kirjeldada pikemalt grupi omadusi ja kasutusvaldkonda.
 • Seaded > Müügiarved > uus valik – Lepinguline müügihind: kas kliendipõhine või soodustuse liigi põhine (st kliendi grupile). Vaikimisi on kliendipõhine. Kui on lepingulisi hindu juba sisestatud, siis ei saa häälestust enam muuta.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Nüüd saab edastada kuni 60 e-arvet kuus, kui kui Rapidi litsentsi võtmes on linnuke “E-arve väljasaatmine RAPID,TTTarkvara postkasti kaudu” = JAH.

Lisamoodul Tellimused,Pakkumised täiendused

 • Kui ostjale on seadistud kliendikaardil hinnaklass 2 või 3, aga vastav müügihind müüdava toote artiklikaardil on null, siis pannakse pakkumisel ja müügitellimusel toote müügihinnaks artikli kaardilt 1. müügihind. Sarnaselt müügiarvega.

Lisamoodul KOMPLEKTEERIMINE täiendused

 • Uus võimalus – Kiirkomplekteerimine.
  Müügiarved > Lisa uus > kui lisatakse artikkel, mis kuulub kiirkomplekteerimise gruppi, siis koguse lahtrist lahkudes avaneb aken komponentidega (eelnevalt on sellele artiklile kirjeldatud tüüpkomplekt), kust saab linnukesega valida vajalikud komponendid. Vajadusel saab muuta ka komponentide koguseid. Komponentide hinnaks võetakse artiklikaardi esimene müügihind. Nupuga ‘Salvesta komplektiks’ kantakse märgitud read müügiarvele komplekteerimise lehele. Kui äsja sisestatud komplekti real kogust muuta, siis saab komponentide read uuesti lisada. Varem salvestatud komplekti real kogust muutes, tuleb hoiatus, et komponentide koguseid ei muudeta.
 • Kiirkomplekteerimise seadistus:
  1. Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad > Lisa > Komplekteerimine > ‘Komplekti summa ei pea võrduma komponentide summaga’ = Jah.
  2. Kataloogid > Grupid I > topeltklikiga grupi kaart ekraanile > uus linnuke ‘Kiirkomplekteerimine’ – kui märgitud, siis kiirkomplekteerimine sellesse gruppi kuuluvatel artiklitel müügiarve sisestamisel on lubatud.
  3. Kataloogid > Tüüpkomplektid > kasutaja sisestab kiirkomplekteerimise gruppi kuuluva toote artikli ja selle tavapärased komponendid.
 • Kiirkomplekteerimise näide: komplekttoode “Auto kevadhooldus”, mis koosneb rehvivahetusest, autopesust, pigiplekkide eemaldamisest, vahatamisest, rehvide hoiustamise teenusest ja teenindaja tööst. Müügiarvele artikli “Auto kevadhooldus” lisamisel saab kasutaja kiiresti ja lihtsalt märkida vajalikud komponendid ja teenindaja isiku.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Uus aruanne “Ostu ja müügi erinevus/võrdlus” – võimalus võrrelda kuude kaupa korteritele jagatud kulusid – küte, vesi, elekter jmt; aruandesse kuvatakse milline summa oli hankija poolt esitatud ostuarvel ja milline summa kogunes korteritele koostatud müügiarvetelt.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Laod > ladude nimekiri – lisatud 2 uut parameetrit: e-poe lao tähis ja e-poe lao nimetus. Vajalik laoarvestuse integreerimiseks e-poe tarkvaraga.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kujunda aruannet > Äriregistri aruanded > Aruande kirjeldus topeltklikiga ekraanile > Salvesta Excelisse – lisatud tulbad xbrl ja rea tüüp. Lihtsam võimalus sisestatud xbrl-faili kirjeldust üle kontrollida.
 • Uus võimalus kinnisvara haldusfirmale: nüüd saab lihtsalt ühe maja kõik andmed tõsta uueks firmaks, korteriühistuks. Vajalik kui seni tehti kommunaalteenuste arvestusteenust koos ühes haldusfirmas ja nüüd muutub maja korteriühistuks omaette raamatupidamisega.
  Töö firmadega:

  1. Nupp Uue firma lisamine – looge Rapidisse uus firma, korteriühistu.
  2. Nupp Andmete import  >  Maja – kasutaja saab importida maja andmeid aktiivsesse firmasse, st korteriühistusse, teise firma, haldusettevõtte, juurest. Imporditakse üüri üldhäälestus, seal näidatud grupp II-ga seotud artiklid, nende ühikud ja gruppI-d, kliendigrupp2 – asula, millega maja seotud, maja häälestus, korterid ja korteriomanikud, mõõturid ja mõõturite näit üüriarvestuse kuu algul, kliendid, kes on märgitud linnukesega ‘Ost’. Saab importida ka mitu maja ühte firmasse.