FINANTS 2017 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Kliendid > kliendi kaart ekraanile >
  • Üldandmed > hiireklikk sõnal Nimikliendikaardile sisestatud nimetuse alusel toimub ettevõtte andmete päring e-äriregistrist. Vastuseks tuleb ettevõtte registrikood, aadress ja käibemaksukohustuslase number, mille saab salvestada Rapidisse kliendikaardile.
  • Üldandmed > klikk sõnal KMKR nr. – eelnevalt peab olema täidetud reg.nr, siis salvestatakse Rapidisse kliendikaardile ettevõtte käibemaksukohustuslase registri päringu tulemus – käibemaksukohustuslase number või ei ole Eesti km-kohuslane.
  • Pank,Lepingud > Kontrolli e-arve soovi: E-arvete vastuvõtmise soovi kontroll toimub nüüd e-äriregistrist (varem kontrolliti ainult Omniva Arvekeskuse kliendikonto olemasolu).
   Kui ettevõte sõlmib e-arvete edastusteenuse lepingu operaatoriga, siis saadab operaator info äriregistrile. Seejärel ettevõtja kinnitab e-äriregistris oma soovi vastu võtta e-arveid peamiselt selle operaatori kaudu: Äriregistri ettevõtjaportaal > Ettevõtja andmed > E-arve vastuvõtmise teenuse pakkujad.
  • Pank,Lepingud > nüüd saab veerus BIC/Swift-kood valida panka; panga nimetus kuvatakse automaatselt järgmises veerus.
  • Pank,Lepingud > uus nupp “Lisa pank” – juhul kui pankade nimekirjas pole vajalikku panka, siis selle nupu alt saab lisada uue.
 • Artiklid > Artikli kaart ekraanile > uus nupp “Erihinnad”:
  • Avaneb antud artikli lepinguliste hindade tabel, kus saab vajadusel hindu lisada ja muuta;
  • Kui lepinguline hind on väiksem viimasest ostuhinnast, siis kuvatakse lepingulist hinda punase fondiga.
 • Müügiarved >
  • arve vorm ekraanil > kui ostjale on seadistud kliendikaardil hinnaklass 2 või 3, aga vastav müügihind müüdava toote artiklikaardil on null, siis lähtuvalt seadistusest: kas pannakse müügiarvel toote müügihinnaks artikli kaardilt 1. müügihind või jääb müügihind 0 eurot.
   Seadistamine: Seaded > Müügiarved > uus linnuke “Ostjale on lubatud müük 0-eurose müügihinnaga hinnaklassis 2 ja 3”. Vaikimisi tühi. Kui see linnuke täidetud, siis ei panda müügihinnaks hind1, kui hind2 või hind3 on nullid.
  • arvete nimekirja päises nupp “Kinnita kõik” (nähtav kui on kasutusel moodul VARAD) > lihtsustatud protseduuri kasutamist – enam pole vajalik eelnev kinnitamata arvete otsing.
  • arve vorm ekraanil > Prindi või saada e-kirjaga, väljatrüki vorm = “Üüri arve”: trükitakse ostja reg.nr ja KMKR nr, juhul kui need on kliendikaardil täidetud.  Kui reg.nr väljale on sisestatud eraisiku isikukood (pikkus 11 sümbolit), siis seda ei trükita.
 • Ostuarved > E-arvete import, riigiraamatupidamise kohuslane: kui importfailist sisseloetud allüksuse tabelis on sisestatud tegevusala, siis pannakse arve reale vastav tegevusala. Kui ei leita, siis määratakse tegevusala tavapäraselt (artikli kaardilt, grupi juurest või dokumendi seeria juurest).
 • Raha > raha sissetuleku ja väljamineku dokumendi ning kassaraamatu väljatrüki eelvaade avatakse pdf-failis, juhul kui vastav seadistus on nii tehtud. Seadistamine: Seaded > Üldine > linnuke “Väljatrüki eelvaate vorm on pdf”. Väljatrüki eelvaadet pdf-faili-vormis saab kasutaja soovi järgi kas osaliselt või täielikult printida, e-kirjaga edastada, kopeerida, täiendada kommentaaridega vmt.
 • Päevaraamat > dokument ekraanile > Prindi: dokumendi väljatrüki eelvaade avatakse pdf-failis, juhul kui vastav seadistus nii tehtud. Seadistamine: Seaded > Üldine > linnuke “Väljatrüki eelvaate vorm on pdf”.
 • Kontaktisikud > võimalik järjestada tabelis ridu tulba “E-mail” tähestikulises järjestuses.
 • Kataloogid > Lepingulised hinnad > kasutaja valib päises vajaliku kliendi või soodustuse liigi:
  • tabeli lõpus, uutes veergudes, kuvatakse artikli tavapärast 1. müügihinda ja kliendi täisnime või soodustuse liigi infot;
  • kui rida on salvestatud, siis artiklikoodi enam muuta ei saa;
  • ekraanile ei kuvata ridu, kus lepinguline hind on null ja artikkel pole käibel;
  • kui real olev artikkel on käibelt maha võetud, aga lepinguline hind sisestatud, siis artikli kood ja nimetus punase fondiga;
  • kui real oleva artikli lepinguline hind on väiksem kui ostuhind, siis kuvatakse lepingulist hinda punase fondiga;
  • Import > impordi protseduuri lõpul kuvatakse kasutajale teade lisatud ridadest jmt;
  • uus nupp „Kustuta mittekäibel read“: nupu klikkimisel küsitakse kasutajalt kinnitust ja seejärel kustutatakse lepinguliste hindade tabelist kõik mittekäibelt read;
  • lehe all äärel kuvatakse kasutajale info kui palju on sisestatud ridu, kirjeid, millel on artiklikood ja klient või soodustuse liik ja hind olemas.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao sissetulek/ lao väljaminek/ Laost-lattu liikumine > saatelehtede nimekiri > Prindi: väljatrüki eelvaade avatakse pdf-failis, juhul kui vastav seadistus nii tehtud. Seadistamine: Seaded > Üldine > linnuke “Väljatrüki eelvaate vorm on pdf”.
 • Aruanded > Inventuur > Prindi: väljatrüki eelvaade avatakse pdf-failis, juhul kui vastav seadistus nii tehtud. Seadistamine: Seaded > Üldine > linnuke “Väljatrüki eelvaate vorm on pdf”.
 • Lao kartoteek > Valitud väljad > valikusse lisatud parameetrite Grupp I, Grupp II nimetused ja vaba laojääk.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • ADMIN > Seaded > Üldine > Uus linnuke “Väljatrüki eelvaate vorm on pdf” – kui märgitud, siis väljatrükkide eelvaade avatakse pdf-failina, mida saab kasutaja soovi järgi kas osaliselt või täielikult printida, e-kirjaga edastada, kopeerida, täiendada kommentaaridega vmt; praegu mõjub see linnuke järgmistele väljatrükkidele: kassa dokumendid, kassaraamat, ostuarvete nimekiri, tellimuste ja pakkumiste nimekiri, varade saatelehtede nimekiri ja päevaraamatu dokumendid. Kasutaja soovi korral saab seadistada toimima ka pdf-aruande kiirprintimise, st rohelise täpiga printeri nupu alt, ilma väljatrüki eelvaateta – täpsem info Rapidi klienditoelt.
 • ADMIN > Seaded > Müügiarved > uus linnuke “Ostjale on lubatud müük 0-eurose müügihinnaga hinnaklassis 2 ja 3”. Vaikimisi tühi. Kui see linnuke täidetud, siis ei panda müügihinnaks hind1, kui hind2 või hind3 on nullid.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Arved > Trüki > Üüriarve standardsele väljatrükile trükitakse nüüd ka kliendi registrikood ja käibemaksukohustuslase number, kui need on kliendikaardil olemas. Kui registrikoodi väljal on isikukood (pikkus 11 sümbolit), siis seda ei trükita.
 • Aruanded > UUS aruanne “Ostu ja müügi võrdlus”: aruandes võrreldakse korterite vahel jagamisele kuuluvaid kulusid – millises summas oli kulu ostuarvel, milline summa jagati üüriarvetele ja vahe.
 • Korterid > Korteri andmetes nüüd pindala kuni 4 kohta enne koma (varem oli kuni 3 kohta).

Lisamoodul TOOTMINE täiendused

 • Uus aruanne “Materjalikulu müügiarvete ja müügisaatelehtede alusel” – valmistooted, mille kohta materjalikulu arvutatakse, võetakse aruandeperioodi müügiarvete ja saatelehtede ridadelt. Aruanne annab vastuse küsimusele “kui palju müüdud toodete tegemiseks materjale kulus?”.
 • Aruanne “Materjalikulu ennustus” täiendused:
  • aruandel uus nimetus “Materjalikulu”.
  • vormi päises valik “Tootmistellimuste alusel” (vana aruanne) või “Müügiarvete/müügisaatelehtede alusel (uus aruanne)”