FINANTS 2016 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused I osa

 • Raha > Sissetulekud > Import/sissetoomine > Kui panga väljavõtte xml-failis on olemas teise tehingupoole, st raha maksnud isiku registri- või isikukood ja nimi, siis salvestatakse need sissetuleku dokumendile töölehele “Lisad”.
  Vajalik tulumaksusoodustusega ühingule, kellel kohustus esitada maksuametile aruanne INF4 “Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon”, kus deklareeritakse annetaja nimi, isikukood või registrikood ja summa. Juhul kui Rapidis on eraisikutele tehtud üks üldine kliendikaart “Eraisikud”, ilma isikukoodita, ja pole ka muud põhjust kõiki annetanud eraisikuid Rapidisse lisada, siis aruandesse loetakse isikukood raha sissetuleku dokumendi töölehelt “Lisa”.
 • Ostuarved > kui ostuarve on imporditud e-arvest ja impordi protseduur on lisanud arve reale häälestuses määratud vaikeartikli, siis vaikeartikli koodi taust on roosa; vajalik et pöörata kasutaja tähelepanu artiklitele, mida impordi protseduur ei tuvastanud.
  Vaikeartikli seadistus toimub: Seaded > Ostuarved > Impordi parameetrid > Vaikimisi artikkel.
 • Müügiaruanded >
  • Müügid klientide lõikes > lisatud müügiaruande uus vorm “Klientide ja saajate lõikes”.
  • Spetsiaalaruanded > uus aruanne “Maatriks kuude lõikes” – müügisummad kuude, müüjate ja klientide lõikes.
 • Finantsaruanded >
  • uus aruanne “INF4 Annetused” – koostatakse raha sissetuleku dokumentide põhjal; aruandesse kogutakse kõik raha laekumised, mille korrespondeeruvaks kontoks on kasutaja poolt küsitud raamatupidamiskonto. Kui dokumendi kliendil on Rapidis registrikood olemas, siis võetakse nimi ja registrikood kliendi kaardilt; kui kliendi kaardil puudub registrikood, siis võetakse see raha dokumendi töölehelt “Lisad”. Kui ka seal pole, siis aruandesse ekraanile summa tuleb, aga csv- faili ei kanta. Kui sama registri- või isikukood mitmel real, aga nimi erinev, siis csv-faili koostada ei saa, tuleb hoiatus.
  • Käibemaksu aruanded > Ühendusesisene käive > aruande xml-faili asukoha seadistamine ja koostamine on lahutatud erinevateks protseduurideks, et töö kiiremini laabuks.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarved > arve vorm ekraanile > e-arve edastamine:
  • e-arvesse (xml-faili sisse) lisatakse ka pdf-fail, kui Seaded > Müügiarved > E-arved> parameeter ‘Lisa PDF’=JAH; nii pangaliidu, kui ka Telema formaadis. Ainult koond e-arvesse ei lisata pdf-i.
   Kui arve väljatrüki vorm on html, siis lisatakse see e-arvesse (xml-faili sisse).
  • E-arve väljastamine Pangaliidu formaadis: kui oma firma kliendikaardil seotud klient, siis täidetakse tag <FactorParty>. Näiteks vajalik riigiasutustele, kelle arved tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arvelduskontole.
  • E-arve väljastamine Pangaliidu formaadis: kui müügiarve viidete väli ei ole tühi, siis viidete välja esimesed 100 (või vähem, kui real juba tellimuse number) sümbolit lisatakse arve esimese rea tagile <CustomerRef>. Vajalik, sest Omniva ei impordi oma süsteemi e-arve viidete teksti.

Lisamoodul Tellimused-Pakkumised täiendused

 • Müügiarved > arve vorm ekraanil > tööleht “Omahind,EUR“: uus lahter “Tell.nr.” – kui müügiarve rida on seotud tellimusega, siis siin sõna “Kuva”. Topeltklikk sõnal “Kuva” toob ridadele samasse tulpa vastava Tellimuse numbri.
 • Ostuarved > arve vorm ekraanil > arve real hiire paremklikk ja avanevast rippmenüüst valige “Tulevased liikumised” > kuvatakse täitmata tellimused: kui hiireklikiga valida tellimus, siis tõstetakse arve reale lisaks artiklile ka kogused.
 • Tellimused >
  • Müügitellimuste read > täiendatud automaatset protseduuri “Tühista tellimuste lahendamata read”. Vajalik kui müügi spetsiifika eeldab täitmata jäänud aegunud tellimuste automaatset tühistamist. Näiteks toiduainete hulgimüük, kus ostja lahendamata tellimus üldreeglina asendatakse analoogse tootega või müüdud kogus ei ole grammi pealt sama kui tellitud.
   Eelnevalt filtreerige aegunud tähtaja järgi tellimused, mille lahendamata read soovite tühistada. Protseduur arhiveerib lahendamata read ja kustutab tellimuste tabelist.
  • Ostutellimuste read > täiendatud automaatset protseduuri “Tühista tellimuste lahendamata read” > Eelnevalt filtreerige aegunud tähtaja järgi tellimused, mille lahendamata read soovite tühistada. Protseduur arhiveerib lahendamata read ja kustutab tellimuste tabelist.
 • Tellimused > Tellimused/ Pakkumised > Dokumendi rida> hiire paremklikk > avaneb rippmenüü: muudetud tegevuste järjestust sarnaseks müügi- ja ostuarvete ridadel oleva rippmenüüga.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Uuendamise protseduur täpsustab maksekaartide abiteksti “Maksekaart F12” (varem oli F5). Seega kui ostja tasub maksekaardiga, saab müüja tehingu lihtsalt ja kiiresti vormistada klaviatuuril klahviga F12.

Lisamoodul TOOTMINE täiendused

 • Väiksed täiendused, mis muudavad valmistoodangu aktide ja tellimuste nimekirja avanemise kiiremaks.