mai 2014 | TT Tarkvara OÜ tehtud postitused

PALK 2014 aprill – juuni

Peamoodul PALK uuendused Täiendused Töötamise registri jaoks: Isikute andmed > isiku kaart ekraanile > tööleht Isiklikud andmed: uus väli Kodakondsus; välismaalastel märkige ka elamisloa info ja vajadusel töökoha asukoht. tööleht Leping: väli 'Töölepingu tüüp' on asendatud väljaga Töötamise liik; Kui kasutaja lisab töötajale uue lepingu ja valib töötamise liigiks Töövõtu- või käsundusleping ravikindluseta või Juhatuse liige ravikindluseta, siis programm võtab automaatselt maha sotsiaalmaksu miinimumi kohustustuse ja tulumaksuvaba miinimumi arvestamise tunnuse. tööleht Leping: uus väli TÖR, ... (Loe edasi...)

Töötaja isikliku sõiduauto hüvitise maksmise otsus

Tööülesannete täitmisel töötaja isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamine  Tööandja saab maksta maksuvaba hüvitist töötajale ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele isikliku sõiduauto kasutamisel tööalaste sõitude puhul. Hüvitise maksmisel peab järgima vabariigi valitsuse poolt kehtestatud korda: Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isiku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord (VV määrus nr 164 14.07.2006). Hüvitise maksmiseks peab olema eelnevalt vormistatud tööandja kirjalik otsus. Nüüd on tarkvaras RAPID PALK võimalus lihtsalt ja kiiresti koostada ... (Loe edasi...)

FINANTS 2014 aprill

Peamoodul FINANTS täiendused Raha > Tehingute import panga väljavõtte xml-failist: Swedbank muutis xml-väljavõttes ostja kaardimakse teenustasu salvestamist. Vastavalt sellele tehtud täiendus ka RAPIDisse tehingute impordi protseduuri (versioon V.02.05.14). Krediidipanga xml-väljavõttest imporditakse ka maksekorralduste teenustasud, mis paiknevad failis teistmoodi kui teistel pankadel. Raha > dokument ekraanil > Objekti või Projekti lisamine lausendisse - nüüd kuvatakse valikusse ainult need Objektid ja/või Projektid, mille lõpptähtaeg pole saabunud või puudub. Raha > Maksekorraldused > ... (Loe edasi...)