FINANTS 2014 aprill

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Raha > Tehingute import panga väljavõtte xml-failist:
  • Swedbank muutis xml-väljavõttes ostja kaardimakse teenustasu salvestamist. Vastavalt sellele tehtud täiendus ka RAPIDisse tehingute impordi protseduuri (versioon V.02.05.14).
  • Krediidipanga xml-väljavõttest imporditakse ka maksekorralduste teenustasud, mis paiknevad failis teistmoodi kui teistel pankadel.
 • Raha > dokument ekraanil > Objekti või Projekti lisamine lausendisse – nüüd kuvatakse valikusse ainult need Objektid ja/või Projektid, mille lõpptähtaeg pole saabunud või puudub.
 • Raha > Maksekorraldused > Eksport: kontrollitakse ei kõigil dokumentidel oleks olemas korrespondentpanga BIC/SWIFT kood. Ilma koodita maksekorraldusi ei ole võimalik eksportida.
 • Müügiarved > dokument ekraanil > Salvesta – arve salvestamise protseduuri muudetud kiiremaks; (varem tekkis salvestamisel probleem kui arvel oli ridu rohkem kui 400).
 • Ostuarved > arve vorm ekraanil >
  • tööleht ‘Eur/Summad lattu’: lisatud rea järjekorra numbrid – vajalik lihtsustamaks pikkade ostuarvete sisestamist.
  • kinnitatud arve ekraanil: nüüd avaneb hiire paremklikiga ka kinnitatud arvel rea rippmenüü, kus saab valida tegevusi ‘Artikli info’, ‘Müügihinna kujundamine’ või ‘Viimaste ostude info’.
 • Müügiaruanded > Spetsiaalaruanded > Lisatud hinnalipikute väljatrüki võimalus.
 • Kontrollitakse programmi kasutaja sisselogimise kuupäeva.
  Kui sisselogimise kuupäev erineb arvuti kuupäevast, siis teatatakse kasutajale aegunud sessioonist ja soovitatakse välja logida.
 • Kataloogid > uus nupp ‘Buum’ – võimalus importida müügisüsteemis BUUM koostatud xml-failist müügi- ja ostuarved.

Moodul VARAD täiendused

 • Müügiaruanded > Jaemüügid:
  • lisatud veerg ‘Kauba tähis’, kus kuvatakse partiiarvestusega kauba tähis.
  • võimalus järjestada aruande ridu tehingu summa kahanevas järjestuses ja täiendatud otsingu võimalusi. 

Moodul Tellimused täiendused

 • Ostuarved > dokument ekraanil > ridade rippmenüüs ‘Tellimuse vaatamine’ – kui ostuarve rida tellimusega seotud, siis saab siinkohal vaadata tellimust (PrintPreview).
 • Müügiarved > dokument ekraanil > ridade rippmenüüs ‘Tellimuse vaatamine’ – kui müügiarve rida tellimusega seotud, siis saab siinkohal vaadata tellimust (PrintPreview).

Moodul Objekti teenindus

 • Objekti  kaart ekraanile > Prindi: väljatrükil uus kujundus.

Moodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid > Dok.tüübid/Dok.seeriad – lisatud võimalus väljastada Exceli faili, mille saab lisada ettevõtte raamatupidamise sise-eeskirjade juurde.
 • Logimised > Lisaks sisseloginud isiku ja arvuti nimele registreeritakse ka sisselogimise kuupäev ja kellaaeg. RAPIDiga töötamisel kontrollitakse, et tööseanss poleks aegunud (st sisselogimise kuupäev erineb arvuti kuupäevast).
 • Seaded > Varad: nüüd on võimalik seadistada hinnalipikute väljatrüki kirjeldused serverisse (varem ainult töökohal). Vajalik omadus kui ühesuguseid hinnalipikuid soovitakse trükkida erinevatelt RAPIDi töökohtadelt. Lisatud uus väli ‘Hinnalipikute trükifailide asukoht‘ – seadistage serveri töökaust, mida näevad kõik töökohad.
  Kui siin asukoha seadistus puudub, siis otsitakse väljatrüki kujundusfaile töökaustast.
  Hinnalipikute kujundamine toimib vanaviisi (huvi korral saate lugeda RAPIDi spikrist).
 • Kui teie ettevõttes töötakse RAPIDiga rohkem kui kolmelt töökohalt, siis küsige TT Tarkvarast nõu ja abi RAPIDi jooksvate koopiate seadistamise kohta: võimalik seadistada päeva jooksul korduvalt RAPIDi koopia tegemine. Vajalik kui igapäevaselt lisatavate dokumentide arv on suur, et avarii korral koopiast taastamisel oleks käsitsi uuesti sisestavate dokumentide arv minimaalne.
 • Uus versioon: RAPIDi versiooni uuendamise käigus koostatakse suurematele tabelitele ka uued indeksfailid programmi sujuva töö tagamiseks.
 • Dokumentide test: uus nupp ‘Indeksite uuendamine’ – vajalik võimalus asjatundja jaoks.