FINANTS 2014 märts

Raamatupidamise aastaaruanne kiiresti ja lihtsalt

Iga äriühing, sihtasutus või mittetulundusühing esitab äriregistrile majandusaasta aruande, mille üheks osaks on raamatupidamise aastaaruanne. Aastaaruande esitamise tähtaeg on kuuendal kuul peale majandusaasta lõppu. Raamatupidamise aastaaruande koostamine RAPIDis on lihtne ja kiire. Aruanne saatke e-äriregistrisse otse RAPIDist.
Kuidas koostada RAPIDis raamatupidamise aastaaruanne? Loe juhendit siin >>

 


 

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Raha > Tehingute import panga väljavõtte xml-failist: oluliselt täiendatud.
  Nüüd lihtne võimalus piiranguta eelseadistada imporditavad pangatehingud ja RAPIDisse lisatava dokumendi parameetrid.
 • Müügiarved / Ostuarved > dokument ekraanil > dokumendi real artikli kaardi vaatamisel on võimalus sealsamas vaadata ka kaardile salvestatud manust, näiteks toote sertifikaati vmt.
 • Ostuarved >
  • programm kontrollib kas on importimata e-ostuarveid (eelseadistatud asukohas) ja kui leiab, siis teatab kasutajale.
  • võimalus trükkida ostuarve endakujundatud vormis.
 • Müügiarved > dokument ekraanil > tellimuselt artiklite kandmisel müügiarvele
  • kontrollitakse automaatselt kõigi artiklite müügihinnad – kas müügikate on vähemalt eelseadistud minimaalses määras.
  • kantakse müügiarvele ka kontaktisik, kes oli valitud tellimusele.
 • Müügiaruanded >
  • Hankevajadus > aruanne ekraanile: ekraani allosas kuvatakse ka artikli mahakantud kogused ja selle % müüdud kogusest. Näiteks vajalik juurviljade ja puuviljade hulgikaubanduses, et planeerida täpsemalt ostu mahtu.
  • Hankevajadus > aruanne ekraanile: päises kuvatakse tellitava kauba summa (tellitud artiklid * viimane ostuhind * tellitud kogus).
  • Hankevajadus > aruanne ekraanile: kui aruanne koostatud vormis ‘Kõik laojäägid kokku’, siis summeeritakse ka kõigi min. jäägi tunnusega ladude laojäägid. (Varem summeeris ainult nende ladude jäägid, kust valitud perioodil oli tehtud müüke.)
  • Kõigi parameetrite ostuaruanne > aruanne ekraanile: lisatud uus veerg ‘Hankija dokumendi number’ ja võimalus selle parameetri järgi otsida.
  • Taara käibeandmik > aruanne ekraanile: võimalus filtreerida ainult ostuarvete käibed, täiendatud kastitaara ja panditaara kuvamist.
 • Finantsaruanded >
  • Projektide kõik aruanded koondatud ühe punkti alla “Projektid”.
  • Projekti aruannet ‘Tulud-kulud koond’ on võimalik koostada ka ühe tellija kohta, varem ainult projektijuhi kohta.

Moodul VARAD täiendused

 • Inventuuri tulemus > dokument ekraanil: võimalus otsida ridadelt artikli koodi või nimetuse osa järgi.
 • Aruanded > Väljamineku aruanne > aruanne ekraanile:
  • aruande väljatrüki vormid lahti kirjutatud ja paigutatud valikusse printeri ikooni kõrvale.
  • uus väljatrükk ‘Detailne artiklite kaupa’ – laost väljakantud artiklid summeeritult aruande perioodil sarnaste parameetrite (konto, allüksus, objekt) lõikes.

Moodul Tellimused täiendused

 • Müügiarved > dokument ekraanil > tellimuselt artiklite kandmisel müügiarvele kontrollitakse automaatselt üle kõigi artiklite müügihinnad – kas müügikate on vähemalt eelseadistud minimaalses määras; müügiarvele kantakse ka kontaktisik, kes oli valitud tellimusele.

Moodul Objekti teenindus

 • Objekti kaart ekraanile >

  • Korrastatud tekste nuppudel: lisa uus sündmus, arve, tellimus ja pakkumine.
  • Sündmused: lisatud võimalus printida antud objekti kõik sündmused paberile.
  • Lisa uus sündmus: kommentaariks saab sisestada kuni 1000 sümbolit (varem 254) ja liigendada reavahetustega.

Moodul ADMIN täiendused

 • Kujunda aruannet > Lisatud võimalus kasutajal endal kujundada ostuarve väljatrüki vorm. Vajalik näiteks hulgimüügifirmas taara ja muu kauba tagastuse puhul, metsatööstuses eraisikult puidu ostmisel arve trükkimiseks, jmt.
  1. Kujunda aruanne > Lisa uus, tüüp=frx > vali põhjaks standarne ostuarve väljatrüki fail (okarve.frx) ja kujunda ümber vastavalt oma vajadusele.
  2. Seaded > Ostuarved > Seeriad: valige vajalik ostuarve väljtrüki vorm.
 • Seaded > Raha > Seeriad > topeltklikk panga dokumentide seerial: täiendatud impordi häälestust, et lihtsalt seadistada imporditavaid pangatehinguid ja RAPIDisse lisatava dokumendi parameetreid.