FINANTS 2014 veebruar

RAPID FINANTS tarkvara on valmis SEPA-ks

01.02.2014 jõustusid Eesti pankades Euroopa Liidu SEPA nõuded, mis tõid ettevõtetele:

 1. vana arveldusarve asemele 20-kohalised IBAN-kontonumbrid,
 2. elektroonses infovahetuses pankadega ISO-formaadis tekstisõnumid,
 3. püsimaksega e-arved.

Loe RAPIDi juhendit “Üleminek SEPA-le” siin >>Peamoodul FINANTS täiendused

 • Artiklid > artiklite nimekiri ekraanil: võimalus kuvada lisaks käibemaksuga müügihinnale teises tulbas kas müügihinda ilma käibemaksuta või teist või kolmandat müügihinda. Seadistamine toimub nii: RAPID ADMIN > Seaded > Üldine: ‘Artiklite nimekirjas teise hinna näitamine’ .
 • Raha >
  • Panga väljavõtte sissetoomine ISO-sõnumist – täiendatud, et protseduur tunneks ära mitmesuguseid harvem esinevaid pangatehinguid.
  • Maksekorraldused > Eksport ISO-faili: RAPIDist saab eksportida ka kõiki välisvaluutas koostatud maksekorraldusi.  Swedbanga internetipank oskab importida ka välisvaluutas koostatud maksekorraldusi; välja arvatud ainult Vene Rubla.
  • raha dokumendid > tööleht ‘Kassakulu’ on aktiivne, kui RAPIDi litsentsivõtmes on linnuke Eelarve ja Seadetes valitud ‘Kassapõhine eelarve’=Jah.
 • Müügiarved > arve vorm ekraanil >
  • Prindi: arve väljatrükile ei lisata enam vana arveldusarve numbrit.
  • tööleht ‘Tekstid/Muud’ – kui arve seotakse kliendi ettemaksuga, siis vajadusel saab muuta ettemaksu kontot.
 • Ostuarved >
  • E-arved > automaatne e-arvete sissetoomine: kui protseduur leiab e-arve kataloogist lisaks xml-failile ka samanimelise pdf-faili, siis automaatselt lisatakse see imporditud e-arve manusesse.
  • Lisa uus: ostutellimuse ridade kandmisel ostuarvele, kantakse üle ka tellimuse kontaktisik (juhul kui arvel kontaktisik puudub).
  • arve ekraanil: uus võimalus – saada e-kiri kontaktisikule.
   Lisaks on võimalik eelseadistada kirja mustand ja kirja teema e. subject. Seadistamine toimub RAPID ADMIN > Seaded > E-posti seaded > Kontaktisik ostuarvel.
   Näiteks on see vajalik teatamaks tarnijale probleemidest saabunud kauba kohta, vmt.
  • arve ekraanil > hiire paremklikk arve real > avaneb rippmenüü > Partiita müügid: vormil  filtereerimine artikligrupi ja lao järgi.
 • Finantsaruanded > Äriregistrile > lähtuvalt majandusaasta aruannete taksonoomiast alates 01.01.2014:
  • täiendatud äriühingu bilanssi, kasumiaruannet, rahavoogude ja omakapitali aruannet ning MTÜ tulemiaruannet;
  • täiendatud aruande xbrl-faile, mida saab saata e-äriregistrisse.
 • Finantsaruanded >
  • Kuude eelarve täitmine – võimalus vaadata aruannet koondina allüksuste esitähe järgi.
  • Kasutaja kirjeldatud aruanded – võimalus avada mitu aruannet üheaegselt ekraanile.
   Näiteks koostate aruande ühe allüksuse kohta ja teise aknasse arunde teise allüksuse kohta – võimalus summasid lihtsalt võrrelda.
 • Käibeandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk summal > Käive kontol: parandatud tehingute järjestamist summa järgi.
 • Kataloogid > Lepingulised hinnad > lisatud artikli nimetus ja võimalus trükkida lepinguliste hindade nimekiri paberile.

Moodul VARAD täiendused

 • Sissetulek, Väljaminek, Laost-lattu liikumine > dokument ekraanil > Prindi: väljatrükkidel komakohtade arv sama kui ekraanivormil.

Moodul Tellimused täiendused

 • Ostutellimused-> tulevased liikumised. Selgituse lahtris topeltklikk tõstab artikli nimetuse tellimuse reale nimetuseks ja kliendi ning doknr-i rea lisatekstiks. Kui tulevaste liikumiste vorm avati ilma artiklita realt, siis tõstetakse ka artikkel ja ladu ostutellimuse reale.

Moodul ADMIN täiendused

 • Seaded > E-posti seaded: lisatud uus seadistus “Lisada sisseloginud kasutaja ja firma kontaktandmed”. Nüüd võimalik seadistada kas RAPIDi poolt koostatud e-kirja kehasse lisatakse kontaktandmed või mitte. (Varem lisati alati.)
 • Seaded > Müügiarved > Seeriad > Lisaparameetrid: võimalus muuta juba sisestatud seeria tähist; vajalik erandjuhtudel.
 • Seaded > Eelarvete seadistamine koondatud töölehele ‘Pearaamat’:
  • kas tekkepõhises eelarves kasutatakse kontoplaani või eelarveklassifikaatoreid;
  • kas kasutatakse kassapõhist eelarvet (kassakulu aruanne) või mitte;
   Kassapõhist eelarvet kasutavad lisaks riigiasutustele ka paljud mittetulundusühingud.
  • seadistamine on võimalik juhul kui RAPIDi litsentsivõtmes on linnuke Eelarve.
 • Seaded > E-posti seaded > Kontaktisik ostuarvel: võimalus eelseadistada e-kirja mustand ja kirja teema e. subject.
  Näiteks vajalik omadus kui on vaja teatada tarnijale probleemidest saabunud kauba kohta, vmt.

Lisatud 10.02.2014
Täiendatud 17.02, 05.03 .