FINANTS 2014 jaanuar

RAPID FINANTS tarkvara on valmis SEPA-ks
01.02.2014 jõustuvad Eesti pankades Euroopa Liidu SEPA nõuded, mis ettevõtetele toovad vana arveldusarve asemele 20-kohalised IBAN-kontonumbrid, elektroonses infovahetuses ISO-formaadis tekstisõnumid ja püsimaksega e-arved. Loe juhendit “Üleminek SEPA-le” siin >>

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Palgakalkulaator: lisatud 2014. aasta maksumäärad.
 • Müügiarve, Ostuarve > dokument ekraanil > kasutaja sisestab dokumendile teist või järgmist rida, vajutab artikli väljal F3, avaneb artiklite nimekiri: aktiivne rida on nüüd eelneva rea artikkel (varem oli alati esimene artikkel nimekirjas).
 • Ostuarve > dokument ekraanil > saab sisestada ja salvestada ostuarvet, millel kogus erineb nullist, rea summa on null ja dokumendi summa on null.
  Näiteks vajalik hankijalt tasuta saadud seadme ostuarve registreerimiseks, et saaks vajadusel kasutada garantiid (mobiilifirmade netipulgad). Lisaks vajalik taara (kaubakastide) tagastuse kreeditarvete sisestamiseks.
 • Müügiarve > dokument ekraanil >
  • kiirsisestuse võimalus:
   • müügiarve real peatub kursor (ja kasutaja saab sisestada) ainult artikli koodi, koguse ja müügihinna väljadel.
   • seadistus ADMIN > Seaded > Müügiarved > Seeriad > Seeria lisaseaded: linnuke “Kiirsisestus”.
  • kui müüakse kaupa, millele seadistatud panditaara, siis lisatakse müügi tehingu juurde artikli kaardile seadistatud panditaara kogus (varem oli alati koguseks 1). Näiteks Pudeliõlle nelipakk vmt.
  • kliendile väljastatud kauba saatelehtede valimisel koondarvele on võimalik valida kinnitatud saatelehti kuupäevade vahemiku järgi.
 • Raha > Pank >
  • SEB Pank, Krediidipank – andmevahetus toimub ISO (XML) formaadis sõnumitega.
   Kuidas seadistada RAPIDisse andmevahetus internetipangaga ISO-formaadis ? Loe juhendit siin >>
  • Sissetulekud > Import – täiendatud ISO (XML) formaadist laekumiste sissetõmbamist: kui panga väljavõttel puudub laekumise juures viitenumber, siis tuvastab programm kliendi registrikoodi (või isikukoodi) järgi.
   Vajalik, et RAPIDis oleks eelnevalt kliendi kaardile lisatud registrikood või isikukood.
  • Maksekorraldused, Väljaminekud > Tasumata kohustused: võimalik valida kas kõik või ainult need, millel tähtaeg saabunud.
  • Maksekorraldused > Saatmine internetipanka: programm lisab sõnumifaili maksekorralduse selgitusest mitte rohkem kui 140 sümbolit ja raha saaja nimest jäetakse välja sümbol “&” (vastavalt ISO20022 standardile).
 • Kataloogid > Lepingulised hinnad:
  • täiendatud sisestusvormi;
  • võimalus importida lepingulised hinnad Exceli tabelist (kliendi lühinimi,artiklikood, hind, käibemaksuga hind);
  • võimalus seadistada juurdepääsu kasutaja õigustega.
 • Kliendiandmik, Hankijaandmik > aruanne ekraanile > ühe kliendi/hankija käibed ekraanile: kuvatakse ka üle maksetähtaja võlgnevuse summa – so üle maksetähtaja laekumata/tasumata arvete summa kokku.
 • Kataloogid > Riigid: lisatud 3-kohaline riigi kood (TSD-kood), mida kasutatakse TSD maksudeklaratsioonis Lisa 2-l mitteresidentide deklareerimiseks.

Moodul VARAD – Müügiladu täiendused

 • Võimalus väljastada ostjale kaupa saatelehega. Vajalik omadus hulgimüügi puhul.
  Müügiarve koostamisel valib operaator kinnitatud saatelehtede hulgast need dokumendid, millega väljastatud kauba alusel koostatakse müügiarve.

  • Vajalik seadistus: ADMIN > Seaded > Müügiarved > Müügisaatelehtede seeriad
 • Artiklid > laoarvestusega artikli kaart ekraanile > Lisaandmed > võimalus seadistada toote panditaarale koguseks rohkem kui 1. Kui toote kaardil taara artikkel on seadistatud, siis vaikimisi kogus on 1.
 • Müügiladu, Varade ladu > Lao kartoteek: kiirotsing nimetuse järgi toimib sisalduse alusel, samamoodi kui artiklite nimekirjas.
 • Müügiladu, Varade ladu > Sissetuleku, Väljamineku, Laost-lattu saateleht > dokument ekraanil: kui artiklil toimub partiiarvestus, siis ei saa dokumendile sisestada negatiivset kogust.

Moodul Tellimused täiendused

 • Müügitellimus > dokument ekraanil:
  • kiirema sisestuse eesmärgil: kui tähtaja sisestamine lõpetada Enter-ga, siis liigub kursor kohe tellimuse ridadele;
  • dokumendi real hinna lahtris vajutades klahvi F11 kuvatakse ekraanile kolm müügihinda ja neljandal real viimast ostuhinda (juhul kui kasutajale on lao kartoteek lubatud);
  • Müügitellimuse väljatrükil saab read trükkida teises järjekorras kui need ekraanil on.
   Eelnevalt vajalik seadistus: ADMIN > Seaded > Tellimused: Ridade järjestus tellimuse trükil: rea jrk või Grupp+kood;
  • tellimuselt saab koostada müügi saatelehe kliendile väljastatud kauba kohta.
 • Müügitellimuste read >
  • uus nupp ‘Tühista lahendamata tellimused’:
   tühistamiseks minevad read peab eelnevalt otsinguga välja valima, kindlasti peab olema täidetud otsingus ‘kuni tähtaeg’ ja selle väärtus peab olema väiksem jooksvast kuupäevast. Protseduur kirjutab kõigil valitud ridadel kogus=lahendatud kogus;
  • Otsing – lisatud uusi parameetreid.
  • uus nupp ‘Eksport Excelisse summeeritud lahendamata kogustega’.
  • Prindi: võimalus koostada aruanne saajate kaupa.
 • Ostutellimused >
  • täiendatud automaatse genereerimise võimalusi.
  • võimalus trükkida printerile ostutellimuse genereerimise aluseks olevat laoseisu.
   Vajalik eelnev seadistus ADMIN > Seaded > Tellimused: linnuke “Ostutellimusele kantavate ridade trükk tellimuse genereerimise vormil”.
 • Müügitellimuste read, Pakkumiste read > tulbas paiknev kliendi lühinimi asendatud kliendi täisnimega.

Moodul Isikute ja Projektide tulud-kulud

 • Kataloogid > Projektid: täiendatud kiirotsingut ja uute sisestust.
 • Võimalus seadistada kui mitu päeva peale projekti lõppkuupäeva saab seda veel valida tulu- või kuludokumendile.
  Vajalik omadus kui ettevõttes on kasutusel palju projekte ja lõpetatud projektide käibelt mahavõtmine oleks liiga ajamahukas. Kui lõpptähtaeg+seadistatud_päevade_arv on möödunud, siis automaatselt pole võimalik projekti lisada dokumendile.
  Päevade arvu seadistus: ADMIN > Seaded > Pearaamat: “Objekti/Projekti lõppkuupäeva nihe”.

Moodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Müügiarved/ Tellimused: saab valida müügiarve sisestamisel esimese aktiivse välja (klient, saaja, kuupäev) – ‘Uue arve lisamisel aktiivne väli’.
 • Seaded > Pearaamat: uus väli “Objekti/Projekti lõppkuupäeva nihe” – võimalus seadistada kui mitu päeva peale objekti või projekti lõppkuupäeva saab seda valida tulu- või kuludokumendile. Vajalik võimalus kui ettevõttes kasutusel palju objekte või projekte.

Moodul JAEMÜÜK täiendused

 • Kui müüakse kaupa, millele seadistatud panditaara, siis lisatakse müügi tehingu juurde artikli kaardile seadistatud panditaara kogus.

Moodul E-arved täiendused

 • E-arve püsimaksega – täiendused SEB-panga jaoks.
 • Ostutellimused > Võimalus koostada ostutellimusest e-tellimus Telema-formaadis.

Moodul Eelarve

 • Võimalus sisestada kontopõhine eelarve kuude kaupa ja jälgida selle täitmist.

Täiendatud 31.01.14