FINANTS november 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Raha > Pank > uued ISO20022 failiformaadid > Vajalik täiendus SEPA-le üleminekuks ja eesti pankade internetiteenustega suhtlemiseks.

  • Sissetulekud: panga väljavõtte sisselugemine (import) toimib ka ISO20022 failiformaadist.
  • Maksekorraldused: maksete saatmine (eksport) internetipanka toimib ka ISO20022 failiformaadis. Vanad txt-formaadid jäävad RAPIDis ka toimima.
  • Seisuga 18.11.2013, toetab eesti internetipankadest ISO20022 failiformaate Swedbanga internetipank. Teised pangad lubavad täiendust lähiajal.
 • Raha > Pank = Swedbank > Sissetulekud > panga väljavõtte sissetoomine ISO20022 failist.
  (Ei saa importida jooksvat tänast väljavõtet, ainult varasemaid perioode, st saab importida ainult ‘ISO_XML_053’-tüüpi failist).
 • Riigiasutus, kelle arveldused toimuvad läbi riigikassa: riigikassa failiformaatidesse on lisatud IBAN, senise konto numbri asemel, ja selgituse tekst kuni 140 sümbolit.
 • Raha > Sissetulek > Dokument ekraanil > tabel Laekunud arved: kui raha laekumine seotud müügiarvega, siis topeltklikk müügiarve numbril avab arve eelvaate.
 • Ostuarve >
  • Lisa uus > Kinnita: lisatud kontroll, et ei saaks kinnitada arvet, kui ‘miinus’-kogusega rida algse partiiga sidumata. (Varem oli see kontroll ainult siis, kui varade häälestuses oli linnuke ‘Partiiarvestusel kauba tähis kohustuslik’.)
  • Lisa uus arve olemasoleva arve numbritega: kui vanal arvel oli ostuarve real põhivara, siis uue loomisel pannakse kogus 0-ks, rea summa jääb paika.
 • Päevaraamat >
  • kasutaja avab ekraanile varem sisestatud dokumendi, mille tüüp on ‘Nõude vähendamine’ või ‘Kohustuse vähendamine’: uus nupp Tühista seos arvega. Vajalik tegevus kui soovitakse varem lisatud dokumenti muuta või kustutada.
  • ekraanile kuvatakse dokumendid alates lukustamata majandusaasta algusest (varem alates 6 kuud lukustatud perioodi algusest).
 • Artiklid > artikli kaart ekraanile > Tehingud > päring ekraanile: lisatud kokkuvõtted.
 • Müügiaruanded > Hankevajadus > aruanne ekraanile > lisatud väljatrüki võimalus ja täiendatud otsingu võimalusi.

Moodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarve > Koosta e-arve:
  • Ostja registrinumber või isikukood on kohustuslik.
  • Kui ostja registrinumber puudub, pannakse selle asemele seotud kliendi registrinumber. Kui kumbagi pole, siis xml-i koostada ei saa.
  • Kui seotud klient olemas, siis salvestub eeltäidetud maksekorraldusele maksjaks seotud kliendi nimi (PaymentInfo).
  • Kreeditarvel ja ettemaksuga seotud arvel on tasutav summa null (PymentInfos Payable=NO).
  • Väiksemad täiendused seoses E-arvete impordiga Swedbanga internetipanka (kommunaalteenuste arved, jm).
 • Lisatud E-arvete edastuskanalid (Channelid Swedbanki järgi):
  RAPID ADMIN > Seaded > Müügiarved > E-arved.
 • Kliendid > kliendi kaart ekraanile > tööleht Pank ja Lepingud: otsekorralduse tunnuse asemel E-arve lõppkanal (so “postkontor”, kuhu klient soovib e-arvet saada).
 • Müügiarvete nimekirjas saab koostada E-arve faili mitme arvega.
  Põhjalikum info vajalike seadistuste ja faili koostamise kohta – küsige RAPIDi klienditoelt või lugege spikrist F1-nupu all.

 Moodul VARAD täiendused

 • Põhivara kartoteek > põhivara kaart ekraanile: lisatud väli ‘Projekt’. Vajalik võimalus kui soovitakse põhivara kulumit arvestada projekti kuludesse.
 • Põhivahendi kulumi arvestus: kui põhivahendi kaardile on lisatud projekt, siis kulumiarvestus paneb projekti kulumi lausendisse.
 • Aruanded >
  • Väljaminekute aruanne: lisatud veerud Projektid ja Isikud.
  • Inventuuri andmik Excelisse-> lisatud artikli lisaparameetrid 4,5,6.
 • Lao kartoteek > Ümberarvestus: täiendatud FIFO laoarvestusega toodete ümberarvestust. Varem võis tekkida probleem tagasiostu ostuarvete puhul, st miinuskogused ostuarvel.
 • Lao väljaminek > Lisa uus: kui operaator püüdis maha kanda toodet, mida laos polnud, tekkis viga; see nüüd parandatud.
 • Aruanded > uus aruanne ‘Ümberarvestuse teated’: logi operaatori poolt käivitatud ümberarvestuse protseduurist.

Moodul Tellimused täiendused

 • Pakkumised > dokument ekraanil: uus nupp ‘Genereeri pakkumisest arve’.
  Varem sai pakkumisest arvet koostada ainult tellimuste kaudu.
 • Tellimused/Pakkumised > dokument ekraanil: uus tööleht ‘Dokument väljastatud’: kuvatakse info dokumendi väljastamise kohta: millal, kes ja kas trükitud või meilitud.
 • Pakkumised > dokument ekraanil: uus väli ‘Kauba/Teenuse saaja’.

Moodul Jaemüük täiendused

 • RAPID JAEMÜÜK suhtleb otse pangaterminaliga: saadab automaatselt terminalile ostusumma,  salvestab terminali vastuse tehingu õnnestumise kohta ja väljastab terminali printerile kviitungi ostuinfoga.
  Jaemüük > Lisa uus tehing > Ostja tasub pangakaardiga > 

  1. programm saadab automaatselt tehingu summa kaardimakseterminalile;
  2. kaardimakseterminal teostab kaardimakse;
  3. kui kaardimakse õnnestus, loeb moodul JAEMÜÜK positiivse vastuse kaardimakseterminalilt ja salvestab selle RAPIDisse;
  4. moodul JAEMÜÜK trükib kaardimakseterminali printeriga tehingu kinnituseks arve-kviitungi müüdud toodete nimetuse, koguse ja hindadega.
  5. Toimimise eelduseks on interneti püsiühendusega Ingenico kaardimakseterminal ja kaardimaksete teenindamise leping Swedpangaga. Teised variandid tegemisel.
 • Jaemüük > Lisa uus tehing: Kui jaemüügi real summa nulliti, siis salvestamisel tuli viga, (alates 15.10.13 versioonist). Tehtud vea parandus peamoodulisse RAPID FINANTS (serveris jaemüügi salvestamise protseduur), mooduli JAEMÜÜK uuendamine pole vajalik.