detsember 2011 | TT Tarkvara OÜ tehtud postitused

Puhkuse arvestamine alates 01.01.2012

Kasutamata puhkuse arvestamine alates 1. jaanuarist 2012 Töötaja kasutamata põhipuhkuse arvestusmeetodi kehtestab Vabariigi  Valitsuse 11. juuni 2009. a määrus „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord”. Vastava määruse sõnastusse tehti rida täiendusi, mis kehtivad alates 1.jaanuarist 2012. Määrust saab lugeda siin. Alates 1.jaanuarist 2012 tuleb töötaja kalendriaasta kasutamata puhkus välja arvutada töötatud päeva täpsusega. Kui puhkus on 28 päeva, siis iga töötatud päev annab töötajale 28/365 ehk 0,076712 puhkusepäeva (täpne komakohtade arv või murru kasutamine jääb iga tööandja ... (Loe edasi...)

Kohustuslik pensionikindlustus alates 01.01.12

Kohustuslik pensionikindlustus alates 01.01. 2012 2012. aasta 1. jaanuarist on kõigil isikutel, kes on liitunud kogumispensioni teise sambaga, maksemäär 2%. Uuest aastast taastuvad kohustusliku kogumispensionifondi tavapärased maksemäärad: 2% inimeselt + 4% riigilt. Töötajatel selleks eraldi avaldust esitada vaja ei ole. Tööandjatel tuleb alates 2012. aasta 1. jaanuarist kinni pidada pensionikindlustusmakset 2% kõigi kohustusliku kogumispensioniga liitunud isikute palkadest. Pensionikindlustuse uued määrad peetakse kinni töötajale makstavatelt tasudelt kassapõhiselt, st alates 01.01.2012 väljamakstavatelt tasudelt. RAPID PALK teeb versiooniuuenduse ajal automaatselt ära ... (Loe edasi...)

PALK 2011 detsember

Peamoodul PALK uuendused RAPID PALK teeb versiooniuuenduse ajal automaatselt ära pensionikindlustus-maksude korrigeerimise. Isikud, kellel oli 1%-ne pensionikindlustus, nendel lõpetatakse see ära 31.12.2011 ja alustatakse uuest aastast 2%-ne pensionikindlustus. Puhkuste inventuuris arvutatakse puhkuseõigust vastavalt seadusemuudatusele - lihtsalt töötatud päevade arvu järgi, täiskuid ei arvestata. Uue reegli järgi arvutatakse need puhkuseperioodid, mis algavad 01.01.2012 või hiljem. Vanad puhkuseinventuuri jäävad muutumatuks (arvutatakse vanade reeglite järgi). Programm lisab automaatselt kalendertabelisse uue aasta koos püsivate ja muutuvate riigipühadega. Muudetud maatriksandmiku ... (Loe edasi...)