november 2010 | TT Tarkvara OÜ tehtud postitused

FINANTS november 2010

Peamoodul FINANTS täiendused Müügiarved: arve vorm ekraanil: kuvatakse ka maksetähtajani jääv päevade arv. müügiarve lausendi selgitusse lisatakse ka viidete tekst arvelt juhul kui on nii seadistatud: moodul RAPID ADMIN > Seaded > Müügiarved: uus linnuke 'Viidete tekst lausendi selgitusse': märkige, kui soovite, et müügiarve lausendi selgitusse lisataks väljal 'Viited' olevast tekstist kuni 120 esimest sümbolit. Kui viidete teksti pikkus on vähem kui 100 sümbolit, siis lisatakse sellele ka arve seeria tähis ja number. Kliendiandmik > Juhul kui ... (Loe edasi...)

Pensionikindlustus alates 01.01.11

2011. aasta 1. jaanuar toob kaasa kaks erinevat pensionikindlustuse maksemäära. Kohustusliku kogumispensioni süsteemiga liitunud töötaja palgast tuleb kinni pidada kas 1% või 2%, sõltuvalt sellest, kas see töötaja esitas 2009. aasta sügisel maksete jätkamise avalduse või mitte.   Vahemikus 01.06.-31.12.2009 olid kohustusliku kogumispensioni maksed täielikult peatatud. Alates 01.01.2010 jätkus kogumispensioni maksete kinnipidamine ainult nende isikute töötasust, kes olid selleks vastava vabatahtliku sooviavalduse esitanud.   Alates 01.01.2011 on töötaja brutotasust kinni peetava kohustusliku kogumispensioni ... (Loe edasi...)

Kuidas eurole minna? II

Kuidas toimub eurole üleminek majandustarkvaras RAPID? II osa Tarkvara RAPID detsember 2010 versioonis on olemas kõik võimalused kiireks ja mugavaks üleminekuks majandus­arvestusele eurodes. Eurovalmis RAPID-i versioonis on järgmised võimalused: EUROLE MINEK - uus tegevus ehk nupp menüüs, mis võimaldab kiirelt ja mugavalt minna üle eurodes põhinevale majandusarvestusele. (Loe edasi...)

Kuidas eurole minna? I

Kuidas toimub eurole üleminek majandustarkvaras RAPID? I  Majandustarkvaras RAPID lahendasime eurole ülemineku nii, et raamatupidamine eurodes hakkab toimuma firma uue nimetuse all. Kuigi arvestus eurodes toimub uues ettevõttes, säilitatakse seosed krooniaja majandusarvestusega. Näiteks saab vaadata uues ettevõttes klientide ja artiklite tehinguid, mis on toimunud ka enne 2011. aastat. Seos krooni ja euroarvestuse vahel kajastub paljudes aruannetes. Üleminek eurole toimub nii, et üheaegselt saab sisestada 2010. aasta dokumente kroonides ja 2011. aasta dokumente eurodes. 2010. aasta aruannete valuuta ... (Loe edasi...)

EPL lisas “Tehnika ja tarkvara” ilmunud artikkel

26. oktoobril 2010 ilmus Eesti Päevalehe erilehes "Tehnika ja tarkvara" TT Tarkvara juhataja Terje Praksi artikkel "Millele peaks majandustarkvara valikul tähelepanu pöörama?" (Loe edasi...)