Kuidas eurole minna? I

Kuidas toimub eurole üleminek majandustarkvaras RAPID? I 

Majandustarkvaras RAPID lahendasime eurole ülemineku nii, et raamatupidamine eurodes hakkab toimuma firma uue nimetuse all. Kuigi arvestus eurodes toimub uues ettevõttes, säilitatakse seosed krooniaja majandusarvestusega. Näiteks saab vaadata uues ettevõttes klientide ja artiklite tehinguid, mis on toimunud ka enne 2011. aastat. Seos krooni ja euroarvestuse vahel kajastub paljudes aruannetes.

Üleminek eurole toimub nii, et üheaegselt saab sisestada 2010. aasta dokumente kroonides ja 2011. aasta dokumente eurodes. 2010. aasta aruannete valuuta on kroon ja 2011. aasta aruannetel euro. Bilanss, kasumiaruanne, rahavood ja teised kasutaja kirjeldatud aruandeid saab vaadata ning trükkida vabalt valitud valuutas.

Majandusarvestuse automaatne üleviimine eurodesse RAPID-is uue ettevõtte alla – konverteerimine, toimub etappide kaupa.

Tarkvara RAPID detsember 2010 versioonis on olemas kõik võimalused kiireks ja mugavaks üleminekuks arvestusele eurodes. Sularaha paralleelkäibe perioodil jaanuaris 2011 vajaminev topeltvaluuta arvestus on lisatud moodulitesse JAEMÜÜK ja FINANTS.

00423717

Järgnevas vastused kõige rohkem esitatud küsimustele eurole ülemineku kohta.

Küsimus: Kuidas koostada 2010. aasta detsembri müügiarved, mille maksetähtaeg on 2011. aastal?

Vastus: 2010. aasta detsembri müügiarved, mille maksetähtaeg on 2011. aastal, koostage ja sisestage tavapäraselt eesti kroonides. Vältimaks võimalikke arusaamatusi ostjaga tasumata arve saldo ümber­arvestamisel eurodesse, peaks arvel kroonisumma kõrval olema ka summa eurodes. Arvele eurosumma trükkimise kroonisumma kõrvale saab seadistada RAPID ADMIN moodulis.
Soovitavalt koostage kõik 2010. aasta arved valmis hiljemalt 31.detsembril 2010.

Kui Teie ettevõttes ei ole võimalik koostada 2010. aasta müügiarveid 31.12.2010-ks ja peate koostama detsembri arved eurodes (sest arve kirjutamine toimub jaanuaris 2011), siis valige arve koostamisel dokumendi valuutaks EUR. Küsige täpsemad juhised RAPID-i klienditoelt!
Aasta 2010 arve lausendi koostab RAPID kroonides, sest see on 2010. a. raamatupidamisarvestuse rahaühik.
Pärast 2010. aasta müügiarvete konverteerimist jaanuaris 2011, saab müügiarvete laekumisi sisestada eurodes.
Raamatupidamise aastaaruande jaoks saldovõrdluse ostjatega võib teha juba 30.november 2010 seisuga, sest raamatupidaja töökoormus seoses eurole üleminekuga on niigi jaanuaris 2011 tavapärasest suurem.

  

Küsimus: Kuidas sisestada ostuarveid, kui need kajastuvad tekkepõhiselt 2010. aastas, kuid kantakse üle 2011. aastal?
Vastus: Tekkepõhised 2010. aasta ostuarved sisestatakse üldreeglina kroonides. Kui hankija on kroonides koostatud ostuarvele lisanud ka arve summa eurodes, siis võib sisestada ka eurodes. See aitab vältida saldo ümberarvestamisest tekkivaid sendivahesid ja võimalikke segadusi hankijaga.
Aasta 2010 ostuarve lausendi koostab RAPID kroonides, sest see on 2010. a. raamatupidamisarvestuse rahaühik.
2010. aasta ostuarved saab tasuda jaanuaris 2011, pärast konverteerimist, eurodes, sõltumata sisestatud ostuarve valuutast. 

Küsimus: Kuidas alates jaanuarist koostada käibedeklaratsiooni eurosendi täpsusega?
Vastus: Moodulis RAPID FINANTS saab käibedeklaratsiooni arvutamise täpsuse seadistuse ära teha programmi kasutaja ise.

Küsimus: Kuidas vältida eksimusi sisestamisel kroonides, kui süsteem eeldab juba eurodes sisestamist ja vastupidi, s.h kas süsteem tagab teatud automaatseid kontrollimehhanisme?
Vastus: Tarkvara kasutaja saab seadistada RAPID-is töölaua tausta erinevat värvi sõltuvalt raamatupidamise rahaühikust ja valitud firmast.

Küsimus: Kas palgaprogrammis on maksuarvestus automaatselt ümber seadistatud, et alates jaanuarist eurodes välja makstud palkadelt arvestatud maksud tekiksid ümardatuna eurosendi täpsuseni (mitte euro täpsuseni)?
Vastus: RAPID-i püsiklientidel tuleb see maksuseadistus automaatselt mooduli RAPID PALK uue versiooniga.
Teised saavad selle seadistuse ise ära teha. Ümarduse komakohtade arv on maksude häälestuses eraldi parameetrina olemas.

Küsimus: Kuidas maksta välja jaanuaris detsembri palgad? Kas süsteem oskab maksed automaatselt konverteerida eurodeks, säilitades palgaandmed kroonides või kasutatakse muud lahendust?
Vastus: Kui detsembri palgad makstakse välja detsembris, siis aastavahetusel vajadus konverteerimiseks puudub.
Kui detsembri palgapäev on jaanuaris 2011, siis on vajalik detsembri töötasu konverteerimine. Konverteerimise saab tarkvara kasutaja teha ise või tellida selle teenuse RAPID-i klienditoelt.
2010.a. detsembri ja varasemate perioodide palgaandmed säilivad kroonides.
Konverteerimisega on võimalik ümber arvestada eurodesse ka varasemate kuude need palgaandmed, mis on aluseks puhkusetasu või muude keskmiste tasude arvutamisel. Nii et juuli-detsembri palgaandmed võivad olla nii eurodes kui kroonides.

Küsimus: Kas alates jaanuari maksudeklaratsioonist koostatakse need eurosendi täpsusega (TSD, sh maksud erisoodustustelt)?
Vastus: TSD deklaratsiooni koostab moodul RAPID PALK. RAPID-i püsiklientidel tuleb TSD uus vorm automaatselt RAPID PALK uue versiooniga. TSD koostatakse arvutatud maksude põhjal: kui maksud on arvutatud sentides, siis tuleb ka deklaratsioon sentidega. Tarkvara kasutajad, kes pole veel püsikliendid, vajavad uut versiooni.

Küsimus: Kas pärast konverteerimist lubab süsteem veel teha kandeid 2010. aastasse (kroonides või eurodes) või on see süsteemi poolt keelatud?
Vastus: 2010. aastasse saab teha kandeid ka pärast konverteerimist. 2010. aasta lausendid tuleb sisestada kroonides ja kui kanne tehti pärast konverteerimist on vajalik vastav parandus teha ka 2011.aasta eurode algsaldosesse.

Täpsemad juhised üleminekust eurole järgmistes uudiskirjades.