Kuidas eurole minna? II

Kuidas toimub eurole üleminek majandustarkvaras RAPID? II osa


Tarkvara RAPID detsember 2010 versioonis on olemas kõik võimalused kiireks ja mugavaks üleminekuks majandus­arvestusele eurodes.

Eurovalmis RAPID-i versioonis on järgmised võimalused:

EUROLE MINEK – uus tegevus ehk nupp menüüs, mis võimaldab kiirelt ja mugavalt minna üle eurodes põhinevale majandusarvestusele.

Selle protseduuriga toimub automaatne arvestuse üleviimine eurodesse – konverteerimine.
See nupp ilmub moodulisse RAPID ADMIN alates 01.01.2011. Nuppu vajutage 2011. aasta esimesel tööpäeval.

Konverteerimine viiakse läbi etappide kaupa – Eurofirma loomine, Laekumata müügiarvete, Tasumata ostuarvete, Palga püsiandmete ja Pearaamatu algsaldode üleviimine eurodesse. RAPID-i kasutaja käivitab need etapid ise, talle sobival ajal, ja protseduur konverteerib andmed eurodesse mõne hetkega.
Põhjalikud piltidega juhised järgmistes uudiskirjades.

pilt1
 • Ettevõtte majandusarvestus eurodes toimub RAPID-is firma uue nimetuse all. Seosed krooniaja majandusarvestusega säilivad. Näiteks saab vaadata uues ettevõttes klientide ja artiklite tehinguid, mis on toimunud ka enne 2011. aastat. Seos krooni ja euroarvestuse vahel kajastub paljudes aruannetes.
 • Sularaha paralleelkäibe perioodil, jaanuaris 2011, on müüjatel äärmiselt keeruline sularaha arvestus – arve summad eurodes, aga klient võib tasuda nii eurodes kui ka kroonides ja tagasiantav raha võib olla nii eurodes kui kroonides. Selle lihtsustamiseks tegime topeltvaluuta arvestuse moodulitesse FINANTS ja JAEMÜÜK.
 • Eurokalkulaator, mis avaneb klahvidega Alt ja Q.
 • Müügiarve kroonisumma kõrval näidatakse ka eurosummat nii ekraanil kui ka väljatrükil. Peale €-päeva arve summa eurodes ja infona ka kroonides.
 • Müügihindu kuvatakse automaatselt kahes vääringus kuus kuud enne ja pärast €-päeva.
 • Kasumiaruanne, Bilanss, Rahavood ja teised kasutaja kirjeldatud aruanded – võimalik aruannet vaadata kasutaja soovitud suvalises esitusvaluutas.

Millele peaks RAPID-i kasutaja detsembris 2010 tähelepanu pöörama, et tagada jaanuaris lihtne, kiire ja mugav üleminek euroarvestusele? 

 • Raamatupidamise aastaaruande jaoks võib teha saldovõrdluse ostjate ja hankijatega juba 30.november 2010 seisuga.
 • Koostage kõik 2010 aasta müügiarved hiljemalt 31.12.2010.
  Kui Teie ettevõttes ei ole võimalik koostada 2010. aasta müügiarveid 31.12.2010-ks ja peate koostama detsembri arved eurodes (sest arve kirjutamine toimub jaanuaris 2011), siis valige arve koostamisel dokumendi valuutaks EUR. Küsige täpsemad juhised RAPID-i klienditoelt!
  RAPID koostab 2010. aasta arvele lausendi kroonides, sest see on 2010. a. raamatupidamis­arvestuse rahaühik.
 • Sisestage kõik raha dokumendid hiljemalt 31.12.2010.
 • Vaadake üle kliendiandmik ja laekumata arvete nimekiri seisuga 31.12.2010 – et saldod oleks õiged enne konverteerimise alustamist. Kui Te tegite ostjatega saldode võrdluse juba 30.11.2010 seisuga, siis kliendiandmiku kontrollimine on aastavahetusel vähe aega nõudev.
 • Vaadake üle hankijaandmik ja tasumata ostuarvete nimekiri seisuga 31.12.2010. Kui mõned ostuarved on veel saabumata (telefon, rent, jmt), siis nende hilisem lisamine RAPID-sse ei ole olulise ajakuluga.
 • Mooduli JAEMÜÜK kasutaja – uuendage see moodul juba detsembri viimasel nädalal.
 • Kui Teie ettevõttes on detsembri palgapäev jaanuaris 2011 (euroajal), siis võimalusel vältige detsembris vaheväljamaksete tegemist. See lihtsustab Teie tööd konverteerimisel.
 • Detsembri viimastel tööpäevadel:
  1. koostage moodulis PALK detsember 2010 TSD-deklaratsioon ja esitage see maksuametile
  2. arvestage põhivara amort moodulis PÕHIVARA.
  3. teostage ka muud raamatupidamislikud kuulõpu arvestused, mida tavapäraselt teete järgmise kuu esimestel päevadel.
 • Kui Te soovite veenduda eurole ülemineku korrektses laabumises RAPID-is jaanuaris 2011, siis saate teha oma ettevõttele prooviülemineku eurole. Võtke palun ühendust RAPID-i klienditoega. Prooviüleminek on võimalik!