juuni 2009 | TT Tarkvara OÜ tehtud postitused

Haigushüvitiste maksmise kord alates 1. juulist 2009

Alates 1.juulist 2009.a. muutub haigushüvitise maksmise kord. Töövõimetuse 1-3 kalendripäeva eest töötajale haigushüvitist ei maksta, 4-8 kalendripäeva eest maksab haigushüvitist tööandja, alates 9.kalendrpäevast maksab haigushüvitist haigekassa. Tööandja maksab töötajale haiguslehe 4. kuni 8. päeva eest haigushüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust. Haigushüvitis makstakse töötajale palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates haiguslehe esitamisest tööandjale. Haiguslehtede alusel hüvitiste maksmise uue korra aluseks on järgmiste seaduste muudatused: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus Ravikindlustuse seadus VV määrus nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" Põhjalikumalt ... (Loe edasi...)

RP PALK aprill – juuni 2009

RP PALK uuendused Haigushüvitiste arvutamiseks vajaliku algoritmi HAIGUSRAHA lisab programm automaatselt versiooni uuendamise protseduuri ajal.Algoritmi 'Haigusraha' abil saab arvestada automaatselt haigushüvitist haiguslehe 4.-8. päeva eest 70% töötaja keskmisest töötasust. Palgaaruanded - Erijuhtude sots.maks - aruannet täiendatud nii, et summad arvutatakse kõigile, kellel on isikuandmetes tunnus sots.maksu erijuhtum ja kellel tööleping kehtib. Varem eeldati isikul selle perioodi arvestuste olemasolu. (Loe edasi...)

Käibemaks tõuseb 18%lt 20%le

Vastavalt 18. juunil 2009 Riigikogus vastu võetud 2009. aasta teise lisaeelarve seadusele tõuseb alates 1.juulist käibemaksu määr 18%lt 20%le . Uue, 20%-se käibemaksumäära seadistamine tarkvarasse RAPID Plus Seadistus on vajalik kui teie ettevõte on käibemaksukohuslane. Lisage uus käibemaksumäär RAPID Plus-i moodulisse ADMIN: käivitage RP ADMIN -> logige oma nimega sisse -> Kataloogid ->  MaksudLisage uuele reale: Nimetus         = Käibemaks 20% Määr             = 20,00 Konto (müük) = arvestatud käibemaksu konto Konto (ost)    = sisendkäibemaks (kaubad ja teenused) Nimetus võõrkeelne = vajadusel sisestage Väljuge salvestamisega. Koostage kõik juunikuu müügiarved ... (Loe edasi...)

RP FINANTS juuni 2009

RAPID Plus FINANTS uuendused Ostuarved: dokumendi päises uued nupud 'Lisa fail' ja 'Vaata faili' - arve juurde võimalik salvestada ostuarve originaalfail või koopia. Faili saab lisada ainult kinnitamata arvele, faili suurus peab olema väiksem kui 900 kB; üle 200 kB suuruste failide korral hoiatus, aga võimalik faili lisada. Kontaktisikud → nupp 'Saada e-kiri valitud real olevale e-postiaadressile'; Kliendid → kliendikaardil lehekülg 'Kontaktisikud' → nupp 'Saada e-kiri valitud real olevale e-postiaadressile': lisaks saaja aadressile lisatakse kirjale ka päis ... (Loe edasi...)