Haigushüvitiste maksmise kord alates 1. juulist 2009

Alates 1.juulist 2009.a. muutub haigushüvitise maksmise kord.

Töövõimetuse 1-3 kalendripäeva eest töötajale haigushüvitist ei maksta, 4-8 kalendripäeva eest maksab haigushüvitist tööandja, alates 9.kalendrpäevast maksab haigushüvitist haigekassa.

Tööandja maksab töötajale haiguslehe 4. kuni 8. päeva eest haigushüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust. Haigushüvitis makstakse töötajale palgapäeval, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul alates haiguslehe esitamisest tööandjale.

Haiguslehtede alusel hüvitiste maksmise uue korra aluseks on järgmiste seaduste muudatused:

Põhjalikumalt saab uuest korrast lugeda Tööinspektsiooni kodulehelt Niina Siitami artiklis ja haigekassa kodulehelt.
Uus kord rakendub haiguslehtedele, mille töövabastuse algus on 1. juuli 2009 või hiljem.

 Uue haigushüvitise seadistamine RAPID-i moodulisse PALK

 1. Laadige oma arvutisse RAPID PALK uus versioon.
  Käivitage RAPID PALK -> Seaded -> Uus versioon -> Jah -> Start
  Logige sisse RAPID PALKA ja sulgege uuesti tarkvara.
 2. Uue arvestusliigi Haigushüvitis loomine.
  Käivitage RAPID PALK -> Arvestusliigid -> Lisa uus:
  Tululiik TSD-s = 07
  Hinna asukoht = 6 kuu keskmine kalendripäeva tasu
  Algoritm = Haigusraha
  Hind = jätke tühjaks
  Konto = sisestage palgakulu konto või muu
  Puudumisliik = Haigus
  Arvestusliigi maksustamine: ainult tulumaks.
  Salvestage.
 3. Arvestusliik Haigusleht, mida varem kasutasite haiguslehega töölt puudumiste puhul, nimetage ümber arvestuseks ‘Hooldusleht ja hüvitiseta haigusleht’.

Haigushüvitiste arvestamine

 1. Töökäsud -> Lisa uus:
  Töökäsu reale valige haiguslehel olnud töötaja ja haigushüvitise kood.
  Programm arvutab keskmise töötasu.
  Raamatupidaja sisestab haiguslehe algus- ja lõppkuupäeva.
  Programm arvutab mahuks puudutud päevad ja haigushüvitise summa, kusjuures
  haigushüvitis = 70% * hind * (päevade arv perioodis 4.-8.päev) .
  Raamatupidaja ei pea ühtki numbrit käsitsi korrigeerima ega arvestama!
 2. Haigushüvitiste maksustamine ja väljamaksmine toimub tavapäraselt.

Kuidas ma saan majandustarkvara RAPID uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.

Loe järgmist RP PALK uudiskirja 
Loe eelmist RP PALK uudiskirja