RP PALK aprill – juuni 2009

RP PALK uuendused

 • Haigushüvitiste arvutamiseks vajaliku algoritmi HAIGUSRAHA lisab programm automaatselt versiooni uuendamise protseduuri ajal.
  Algoritmi ‘Haigusraha’ abil saab arvestada automaatselt haigushüvitist haiguslehe 4.-8. päeva eest 70% töötaja keskmisest töötasust.

 • Palgaaruanded – Erijuhtude sots.maks –
  aruannet täiendatud nii, et summad arvutatakse kõigile, kellel on isikuandmetes tunnus sots.maksu erijuhtum ja kellel tööleping kehtib. Varem eeldati isikul selle perioodi arvestuste olemasolu.
 • Palgakalkulaator täiendatud 1.juunist jõustuvate maksumuudatustega  (töötuskindlustusmakse 1% ja 2% ning pensionikindlustuse makse 0%).
 • Kataloogid – Maksud – võimalik salvestada maksumääraks 0%.
 • Arvestuste liikide tabelis uus tululiik TSD-s:  07-Ajutise töövõimetuse hüvitis (TMS §20 lõige1)
 • Palgaaruanded – Palgalipikud – puudumine trükitakse palgalipikule koos kuupäevade vahemikuga.
 • Kui raamatupidaja arvestab/salvestab ekslikult mõnele töötajale sots.maksu miinimumi TSD koostamisel, siis selle kustutamiseks peaks korra tühistama sama kalendrikuu viimase väljamakse.
  • Väljamaksu tühistamisel kustutatakse ka maksud, millel arvestuskuu=väljamaksukuu ja arvestusealus=0, siis kustutatakse sots. miinimumi summad, mis on salvestatud väljamaksukuusse, kus pole veel ühtki väljamakset.
 • Statistika aruanne ‘Tervishoiualane maj. tegevus’ täiendatud: esimese veeru inimeste arvutamine muudetud – ühesuguse iscoga lepped võetakse kokku üheks.

RP PUHKUSED uuendused

 • PUHKUSED – Lisa uus/ topeltklikiga varem sisestatud puhkus ekraanile – Puhkuseavalduse trükk: võimalik avaldusele automaatselt trükkida tekst ‘ Palun minu puhkusetasu välja maksta puhkusele järgneval palgapäeval.’
 • Kataloogid – Puhkuseliigid – uus arvestustüüp ‘Kalendriaasta eest, aegub häälestuses näidatud aja möödudes‘.

RP PERSONAL uuendused

 • Isikute andmed – isikukaart ekraanile – trükk – isikukaardile trükitakse ka puhkuste inventuur töölepingu lõppemise kuupäevaga.
 • Isikute andmed – otsing –
  Ameti, kutse, osakonna otsing sõltub valikust *kõik, *pealepped,*lisalepeteta.
  Kui valitakse ‘pealepped’, siis saab otsida kõikide viimati kehtinud pealepete ametite, kutsete või osakonnadade hulgast , sõltumata lepingu lõpukuupäevast.
  Teiste valikute korral saab otsida ainult kehtivate lepete hulgast (lõpetatud lepped jäävad välja).
 • Personaliaruanded –  Kehtivad töölepped – aruandesse tulevad ka lepingud, mis avatud kuni 15 päeva tulevikus.  

Kuidas ma saan majandustarkvara RAPID uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.

Loe järgmist RP PALK uudiskirja

Loe eelmist RP PALK uudiskirja