RP FINANTS juuni 2009

RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Ostuarved: dokumendi päises uued nupud ‘Lisa fail’ ja ‘Vaata faili’ – arve juurde võimalik salvestada ostuarve originaalfail või koopia. Faili saab lisada ainult kinnitamata arvele, faili suurus peab olema väiksem kui 900 kB; üle 200 kB suuruste failide korral hoiatus, aga võimalik faili lisada.
 • Kontaktisikud → nupp ‘Saada e-kiri valitud real olevale e-postiaadressile’;
  Kliendid → kliendikaardil lehekülg ‘Kontaktisikud’ → nupp ‘Saada e-kiri valitud real olevale e-postiaadressile’: lisaks saaja aadressile lisatakse kirjale ka päis kliendi andmetega ja lõpp kasutaja andmetega.
 • Müügiarved: partiivaliku vormile lisatud veerg ‘ParimEnne’. Aavaneb pärast koguse sisestamist reale või tehes topeltkliki veerus ‘Lisad’ või vajutades seal klaviatuurilt Ctrl + Enter.
 • Müügiarved: taara teatis müügiarvele trükitakse ainult ilma summata taara ridade kohta.
  Müügiarvele taara ridade koostamisel (nupp ‘Lisa taara’ müügiarve ridade all) pandi taara reale alati põhiartikli ladu, nüüd ainult sel juhul, kui taara artiklikaardil välja ‘Hinna arvestus’ väärtuseks pole ‘Laoarvestuseta’ (kui on ‘Laoarvestuseta’, siis ladu ei panda).
 • Müügiarved: kui müügiarve seeria häälestuses on märgitud ‘Taara teatis’, siis juhul kui arvel saaja olemas, koostatakse taara teatis saaja kohta; kui saajat pole, siis kliendi kohta.
 • Kliendid: võimalik otsida kliente müügilepingu lõpu tähtaja vahemiku järgi.
 • Artiklid: kui artiklikaardil muuta käibemaksu liiki, siis arvutatakse kliendi lepingulistes hindades ümber käibemaksuga hinnad.
 • Kataloogid → Grupid I → uus nupp ‘Seadistatud soodustused’: ekraanile aruanne iga grupi juurde seadistatud soodustustest.
 • Raha → Sissetulekud → Import: parandatud viga, mis tekkis, kui häälestuses märgitud ‘Automaatne kinnitamine dokumendi salvestamisel’ (vahel pandi dokumendile vale konto).
 • Raha: dokumentide nimekirja taust erinevat värvi olenevalt leheküljest.
 • Finantsaruanded → Artiklite analüütika: parandatud viga, mis tekkis valitud väljadega trükil (kuupäeva trükkimisel).
 • Müügiaruanded → Müük veoringide lõikes: artiklid järjestatakse suhte järgi (suhe2/suhe1); kui suhte väärtus muutub, siis vahel joon. Trükkimisel võimalik valida printerit.
 • Finantsaruanded → Koondlausendid: saab valida ka käibelt maha võetud seeriaid.
 • Tasaarveldused: parandatud viga: kui dokument kinnitati ja kohe trükiti või saadeti e-postiga, siis pärast oli lausend kahekordselt.

RAPID Plus TELLIMUSED uuendused

 • Tellimused → Müügitellimuste read/Ostutellimuste read: tulevaste liikumiste vormil (avamiseks hiire paremklikk real) näha pilt artiklikaardilt.

RAPID Plus VARAD uuendused

 • Varad → Põhivahendi kulumi arvestus → topeltklikiga kulumi dokument → prindi: objekti veerg ära võetud, lisatud kulumi %.
 • Varad → Inventuuri tulemus: inventuuritulemuste sisestuse vormilt saab välja trükkida inventuurinimestiku (andmiku peale inventuuri).
 • Varad → Aruanded → Inventuur: väljatrükil näha valitud filtri tingimused (Grupp I, Grupp II, Grupp III).

RAPID Plus ADMIN uuendused

 • Administraatori moodul → Seaded → Müügiarved → Arvete seeriad: enamiku parameetrite sisestus eraldi vormi peal (avamiseks teha veerus ‘Lisa’ hiire topeltklikk või klaviatuurilt Ctrl + Enter).

Kuidas ma saan RAPID-i uue versiooni oma arvutisse? Loe siit.