Uus lisamoodul PÜSIKINNIPIDAMISED

Saime valmis paketi RAPID PALK uue lisamooduli PÜSIKINNIPIDAMISED, millega saab teha töötaja töötasust automaatselt igakuiseid kinnipidamisi: protsendilisi, summalisi ja sissetuleku piirsumma kontrolliga maksimaalses võimalikus summas.

Uus moodul on vajalik ettevõttes, kus tehakse töötajate töötasudest püsikinnipidamisi: elatis, võlg täitelehe alusel, ametiühingumakse, töötajale antud laenu tagasimakse või muu.

Näiteks täitelehe järgi töötasust kinnipidamiseks sisestab palgaarvestaja uue lisamooduli kaudu töötaja täitelehe kogusumma ja isiku ülalpeetavad. Palgapäeval teeb programm automaatselt töötasust maksimaalse võimaliku kinnipidamise lähtuvalt isiku ülalpeetavate arvust ja kehtivast miinimumpalgast. Kinnipidamine toimub automaatselt niikaua, kui täitelehe summa on täitunud.
Kui töötajal on mitu täitelehte, saab palgaarvestaja seadistada kinnipidamiste prioriteedi: millises järjekorras nõudeid täidetakse.

Lisaks aruandlus raha saajate, so täiturite, ja täitelehtede lõikes: kinnipeetud ja veel võlas olevad (täitmata) summad.

Lisamoodul PÜSIKINNIPIDAMISED teeb töötasudest kinnipidamise protseduuri
lihtsaks ja vähe aeganõudvaks.
RAPIDi püsiklientidele pakume kuni 31.01.2013 uut RAPID PALK uut lisamoodulit tasuta!

Töötasust kinnipidamisi reguleerib Töölepingu Seadus ja Täitevmenetluse Seadustik. Nende alusel võib tööandja teha töötasust kolme liiki kinnipidamisi: kohtutäituri nõuded, ettemakse tagastusnõuded ja töötaja nõusolekul muud nõuded.  Loe edasi >>

 


Loe järgmist RAPID PALK uudiskirja
Loe eelmist RAPID PALK uudiskirja