PALK 2012 oktoober – detsember

Peamoodul PALK uuendused

 • Arvestuste liigid > Lapsepuhkus > puhkusetasu arvutamisel uus arvutamise algoritm: aasta keskmine tööpäeva tasu töötasu alammäära alusel.
 • Palgaaruanded > uus aruanne “Puhkused riigieelarvest”.
 • Hüvitiste saajatele koostatakse maksekorraldused.
  Väljamaksed > Väljamakse ekraanil > Maksekorralduste koostamine >
  Maksekorraldused koostatakse ka kinnipidamistele, mille väljamaksu tunnus (VM)=3. Hüvitistest tehakse eraldi fail, häälestuses näidatud failinimele lisatakse ‘H’ (näiteks SwedmassH.txt) ja selgituseks pannakse kinnipidamisliigi nimetus.
  Hüvitise saajate massmaksekorraldused peab internetipanka eraldi laadima, sest selgitav tekst erineb töötasu massmakse selgitusest.
 • Maksumäärade tabelisse lisatakse 2013. aasta uued töötuskindlustuse maksumäärad ja sotsiaalmaksu miinimummäär.
 • Seaded > Muutuv häälestus: lisatud “Miinimumpalk” ja selle praegu kehtiv väärtus 290€.
 • Palgakalkulaatorisse lisatud aasta 2013 maksumäärad.
 • Palgasedelite väljatrükile trükitakse töötaja töötasult arvestatud tööandja töötuskindlustuse (TATK) ja sotsiaalmaksu makse eraldi.
 • Negatiivse väljamaksu saab vormistada ka pangast laekunuks. (Seni ainult sularahas.)
 • Töökäsud >
  • Puudumise sisestamine/muutmine: kui muuta kuupäeva, siis arvutatakse puudumiste korral ka uus päevade arv (maht). Varem arvutati ainult lõppkuupäeva lahtrist lahkumisel.
  • Väljamakstud töökäsul kuvatakse ka väljamakse number, lisaks kuupäevale.
  • Lisades tasu, mille Hinna asukoht = Püsitasud/kuupalk, pakub programm hinnaks isiku püsitasude tabelis kehtiva määra (juhul kui see sinna sisestatud).
  • Koolituse lisamisel arvutab programm mahuks kalendripäevad.
  • Töökäsule saab lisada ainult ühekordseid kinnipidamisi.
  • Töökäsk avansisummadega: Kui päises valida arvestusliigiks ‘Avanss’, siis ilmub päisesse nupp ‘Arvuta brutosummad‘- klikkimisel arvutab programm kõigi sisestatud isikute summadest  brutosummad ja asendab need töökäsul. Sama protseduur, mis ridade rippmenüüs ‘Brutosumma kalkuleerimine‘.
  • Puhkusetasu arvutamise abiaken: linnuke ‘Üks kuu varasemaks‘- nihutab arvestusperioodi ühe kuu varasemaks. Vajalik juhul kui arvestatakse käsitsi puhkusetasu sellisel päeval kui töötasu on välja arvestatud, aga välja maksmata.
 • Palgaaruanded >
  • Ühe isiku aruanded > Tulude teatis TSM: uus väljatrüki vorm.
  • Maatriksandmik > Aruandesse lisatud tulp “Kinnipidamised”. Uus tulp on lisatud ka aruande ristipidi väljatrükile.
  • Püsikinnipidamised > täiendatud uute veergudega.
  • Kõigi parameetrite palgaaruanne > Lisatud veerg “Koormus”.

Moodul PERSONAL

 • Personaliaruanded >
  • Uus aruanne “Sünnipäevad: kuupäevalises järjestuses ettevõtte või ainult ühe osakonna töötajate sünnipäevad.
  • Uus aruanne “Tööstaaž”: ettevõtte või ainult ühe osakonna töötajate nimekiri, kus isikud järjestatud tööstaaži järgi.
 • Koolitused >
  • Lisa uus koolitus > Uus ja parem kalender, kus saab mõnusalt kuupäevi valida.
  • Koolitaja või dok nr väljal topeltklikk avab ostudokumendi originaalfaili (juhul kui see RAPID FINANTSi lisatud).

Moodul PUHKUSED

 • Lisa uus puhkus või korrigeeri varem sisestatut > Uus ja parem kalender, kus saab mõnusalt kuupäevi valida.
 • Uus aruanne “Puhkusele mineku graafik“: kuupäevalises järjestuses ettevõtte või ainult ühe osakonna töötajate puhkuse alguskuupäevad.

Uus lisamoodul PÜSIKINNIPIDAMISED