PALK 2012 juuli – september

Peamoodul PALK uuendused

  • Väljamaksed > Väljamakstavate summade arvutamine > Püsikinnipidamiste rakendamisel järjestatakse read töökäsule perenimi+eesnimi.
  • Palgaaruanded >
    • Väljamaksed > Aruande päises ka väljamakse selgitus lisaks kuupäevale.
    • Maksude kassakulu > aruande uus versioon ‘Maksekorralduste komplektide lõikes’

Moodul PERSONAL

  • Koolitused > Lisa uus koolitus > Salvestamisel kontroll, kas koolitus langeb kokku isiku puhkuse perioodiga. Kui jah, siis hoiatus.