Tuhande-euroste tehingute deklareerimine alates 01.11.2014

1000-euroste tehingute deklareerimine alates 01.11.2014

1. novembril 2014 jõustub käibemaksuseaduse muudatus, mis paneb käibemaksu-kohustuslastele kohustuse deklareerida käibedeklaratsiooni lisaaruandes (vorm INF) kõik tehingud nende partneritega, kelle arvete käibemaksuta kogusumma on kalendrikuus vähemalt 1000 eurot.
Seega peavad käibemaksukohustuslased hakkama alates 1. novembrist raamatupidamis-arvestust pidama viisil, mis võimaldaks käibedeklaratsiooni lisal deklareerida eesti juriidiliste isikutega üle piirmäära tehtud tehinguid. 1000 euro piirmäära arvestatakse väljastatud ja saadud arvete osas eraldi. Eraldi arvestust peetakse ka kreeditarvete osas. Müüki eraisikutele või Eestist välja, pole vaja käibedeklaratsiooni lisadel deklareerida. Põhjalikumalt saate lugeda maksuameti kodulehel siin.

TT Tarkvara tegeleb täna majandustarkvara RAPID arendamisega, et oleks võimalik otse programmist saata e-maksuametisse elektroonselt käibedeklaratsioon ja üle 1000-euroste tehingute lisaaruanne.

  Käibemaksukohuslasest ettevõtja peab esitama esimest korda käibedeklaratsiooni koos 1000€ tehingute lisainfoga maksuametile novembrikuu käibe kohta.
Uue aruande esimene tähtaeg on 22. detsembril.

Ettevalmistustööd ettevõttes üle 1000-euroste tehingute deklareerimiseks

Seaduse jõustumiseni on aega üks kuu. Vaadake RAPIDis üle suuremate ostjate ja hankijate andmed: kõigil peaks olema täidetud väli registrikood. Partneriga tehtud tehingute deklareerimiseks uues käibedeklratsiooni lisas on nõutav, et RAPIDis oleks kliendi kaardile lisatud tehingupartneri registrikood.
1. Käivitage RAPID Finants.
2. Valige Kliendiandmik, koostage andmik aasta algusest kuni tänaseni. Järjestage andmiku read arvete summa järgi. Nüüd on andmikus kõik suurema käibega ostjad ülevalpool ja kiiremini leitavad.
Vaadake üle kõigi suuremate ostjate kliendikaardid, et sinna oleks lisatud registrikood.

Kui kliendikaardil puudub reg.nr, siis tehke hiirega topeltklikk kliendi kaardil sõnal Nimi:

Kliendikaart RAPIDis

Programm teeb päringu üle interneti Krediidiinfo andmebaasi. Kui seal leitakse sellise nimega juriidiline isik, siis kuvatakse ekraanile teade:

Ettevõte leitud interneti andmebaasist

Kui vastate Jah, siis lisatakse registrikood RAPIDisse kliendi kaardile. Väljuge salvestamisega.
Samal viisil lisage registrikood kõigile suurematele ostjatele.
Kui edaspidi lisate uue kliendi, siis lisage kohe ka registrikood.

3. Valige Hankijaandmik. Koostage andmik aasta algusest. Järjestage andmiku read arvete summa järgi. Kontrollige üle kõigi suuremate hankijate kliendikaardid, et sinna oleks lisatud registrikood. Vajadusel lisage.

4. Valige menüüpunkt Kliendid. Vaadake üle, et ostjaid ega hankijaid ei oleks sisestatud klientide kataloogi topelt, st kahe reaga.
Kui teil on RAPIDis mõne suurema ostja või hankijaga olnud kasutusel topelt kliendikaardid, siis peate need ühendama:
RAPID ADMIN > Kliendid > Erakorralised tegevused > Topeltsisestatud kliendi ühendamine.

5. Alates 1. novembrist lisage kõik kuludokumendid RAPIDi ostuarvetesse.
Käibedeklaratsiooni lisaaruande „ANDMED SAADUD ARVETE KOHTA” (KMD INF B-osa) koostamisel vaadatakse RAPIDis ainult ostuarvetesse sisestatud dokumente.
Kui olete seni kuludokumente lisanud ka otse raha väljaminekusse või pearaamatusse, siis selle tava peaksite lõpetama. Käibedeklaratsiooni INF B-osale lisatakse info ostuarvetest, millel tehingupartneriga kuu tehingute summa ilma käibemaksuta on vähemalt 1000 eurot ja ostuarvele on sisestatud käibemaks.
Vajadusel küsige meilt pakkumist RAPIDi moodulile ARUANDVAD ISIKUD, mis võimaldab lisada kuludokumendid ostuarvetesse isikupõhiselt ja jälgida isiku arvelduste saldot. 


Saadame kõigile klientidele e-uudiskirja, kui on valminud täiendus RAPIDisse käibedeklaratsiooni ja selle lisade elektroonseks esitamiseks.

EELINFO: Tulekul on olulised täiendused ka moodulisse RAPID PALK maksudeklaratsioonile TSD, millele kehtestati täiesti uus vorm. Uuel kujul TSD aruande esimene tähtaeg on 10.02.15.
Rahandusministeeriumi määruse ja uute deklaratsioonivormidega saate tutvuda siin .