Majandusaasta aastaaruande koostamine kiiresti ja lihtsalt

Ettevõtte majandusaasta aruande koostamine kiiresti ja lihtsalt

Iga äriühing, sihtasutus ja mittetulundusühing on kohustatud koostama majandusaasta aruande ning esitama selle äriregistrile. Aastaaruande esitamise tähtaeg on kuuendal kuul peale majandusaasta lõppu. Aruande põhiosaks on raamatupidamise aastaaruanne, mille saate koostada majandustarkvaras RAPID.

  Raamatupidamise aastaaruande koostamine RAPIDis on lihtne ja kiire.
Aruanne saatke e-äriregistrisse otse RAPIDist.

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruannetest ja lisadest. Kohustuslikud osad aruandes on:

  • Bilanss
  • Kasumiaruanne
  • Rahavoogude aruanne
  • Omakapitali muutuste aruanne
  • Lisa „Arvestuspõhimõtted”
  • Lisa „Tööjõukulud”
  • Lisa „Seotud osapooled”  

Majandusaasta aruannete koostamise programmi RAPIDis on tehtud igal aastal täiendusi vastavalt seaduste muudatustele: „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine“  RM määrus nr 53 08.12.2011, viimati muudetud 26.11.2013; „Majandusaasta aruande taksonoomia“ VV määrus nr 206 17.12.2009, viimati muudetud 27.12.2013.


Kuidas koostada raamatupidamise aastaaruanne RAPIDis? 

Vajadusel uuendage RAPID: käivitage RAPID ADMIN > Uus versioon.

Käivitage RAPID FINANTS, edasi klikkige peamenüüs nuppu Finantsaruanded. Avanenud aknas grupis „Äriregistrile” klikkige nuppu Kasumiaruanne.
Ekraanile kuvatakse teade „OODAKE, KOOSTAN ARUANNET …”. Seejärel avaneb kasumiaruanne.

Kasumiaruanne, skeem1

Topeltklikk aruande summal avab akna, kus kuvatakse kontode käibed, millest summa aruande reale arvutati. Aruande kontrollsummad viimastel ridadel peavad olema võrdsed.
Vaadake üle ka teised äriregistri aruanded: Bilanss, Omakapitali muutus, Rahavood ja lisa „Tööjõukulud”.

Mittetulundusühingu aruannete saamiseks tehke seadistus RAPID ADMIN > Seaded > Pearaamat > Äriregistri aruannete grupis valige tüübiks MTÜ.
Aastaaruandeid saate vajadusel seadistada lähtuvalt teie ettevõtte kontoplaanist: RAPID ADMIN > Kujunda aruannet.

 

Kuidas saata raamatupidamise aastaaruanne e-äriregistrisse?

RAPIDist on võimalik saata aruanne failiga otse e-äriregistrisse. Jääb ära ajakulukas ja tüütu tarkvarast väljatrükitud aruande summade käsitsi sisestamine e-äriregistrisse.
1. Aastaaruande faili koostamiseks klikkige Finantsaruannete Äriregistri jaotises nuppu Äriregistrile saatmiseks, valige vajalik periood ja koostage aruandefail.
Programm salvestab majandusaasta aruandefailid Teie arvutisse eelnevalt valitud asukohas alamkausta E_aruanne:

  • aruanne_aasta_regkood.zip
  • aruanne_aasta_regkood.xbrl
  • vormid_aasta_regkood.xsd

2. Edasi klikkige RAPIDis nuppu Mine e-äriregistrisse. Avaneb internetilehitseja aken. Logige tavapäraselt äriregistri portaali. Valige ‘Majandusaasta aruannete esitamine’ > valige vajalik ettevõte > ‘Lisa uus aruanne’ > ‘Aruande XBRL laadimine’:
otsige enda arvutist eelnevalt RAPIDis koostatud aruandefail aruanne_aasta_regkood.zip ja klikkige sellel. Kui fail on valitud, klikkige nupul Salvesta.

Kui soovite lisada aastaaruande juurde veel lisaaruandeid, siis märkige ise vastavad linnukesed e-äriregistris töölehel „Aruandevormide valimine”, salvestage ja sisestage lisaaruande andmed.
Nüüd vaadake üle kogu raamatupidamisaruanne, täiendage tekstiliste lisadega „Arvestuspõhimõtted” ja „Seotud osapooled”. Seejärel laske äriregistri programmil aruanne kontrollida.

Järgmise sammuna sisestage juhatuse poolt koostatud tegevusaruanne.
Lõpuks esitage aastaaruanne juhtkonnale digiallkirjastamiseks.

 


Põhjalikumalt saate tutvuda aastaaruande RAPIDis koostamise juhendiga siin.