FINANTS 2014 august-september

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarve > dokument ekraanil > arve ridade sisestus >artikli laojäägi arvutamise ja kuvamise protseduure muudetud kiiremaks (artikli sisestamine muutus aeglaseks, kui müügiarvete ja tellimuste arv oli väga suur).
 • Raha >
  • Raha seeriaks on pank > Sissetuleku- ja väljamineku orderi väljatrükk:
   kui order on seotud müügi- või ostuarvega, siis trükitakse see info ka orderile.
  • Raha seeriaks on kassa > Sissetuleku- ja väljamineku orderi väljatrükk: võimalik seadistada ettevõtte sisevõrku ühtsed väljatrüki kujundusfailid.
   Väljatrüki kujundusi ja kujundusfailide asukohta saab seadistada: ADMIN > Kujunda aruannet > Aruande liik = ‘Kassaorder’.
  • Raha seeriaks on pank > Sissetoomine/Import: kui väljamineku dokumendil leitakse viitenumber, siis see lisatakse kommentaari väljale (Import xml-failist).
 • Artiklid > artikli kaart ekraanile >
  • Hankija nime ees sõnal ‘Hankija’ hiire topeltklikk avab hankija kliendikaardi.
  • Tehingud > aruanne ekraanile > kliendi või hankija nimel topeltklikk avab kliendikaardi.
 • Hankijaandmik > Tasumata ostuarved > aruanne ekraanile > Prindi > uus aruanne “Kokkuvõtlik maksetähtaegade lõikes”: tasumata ostuarvete analüütika- kui mitu arvet ja millises summas on tasumata maksetähtaegade perioodide lõikes.
 • Müügiaruanded > Hankevajaduse aruanne > aruanne ekraanile: käivete alamtabelis uus veerg ‘Manus’;
  • topeltklikk sõnal ‘Kuva‘ avab originaaldokumendi vaate – näiteks vajalik kui soovite vaadata hankija originaaldokumendil olevat toote koodi või muud infot;
  • topeltklikk dok.numbril kuvab ostu- või müügiarve ekraanile.
 • Finantsaruanded >
  • Müügi tulem klientide lõikes > aruanne ekraanile >
   • hiire paremklikk avab rippmenüü: uus rida ‘Kliendi info > selle valimisel avatakse kliendikaart.
   • Otsing – lisatud võimalus otsida kliendigrupp2 järgi.
  • Aruanne Rahaseis – lisatud kokkuvõtte tulp: algsaldo, sissetulek,väljaminek,lõppsaldo.
 • Seaded > uus alammenüü nupp “Seaded” – firma raamatupidamise üldised seaded ja dokumentide seeriate seaded. Varem sai neid seadeid paika panna ainult moodulis ADMIN.
  Kui antud kasutajal puuduvad õigused seadistuste muutmiseks, siis see menüüpunkt ei ole nähtaval.

Moodul ‘Allüksused ja objektide tulud-kulud’ täiendused

 • Finantsaruanded > uus aruanne “Allüksuste koond” – allüksuste tulud, kulud ja tulem lihtsa ülevaatliku koondina.

Moodul E-arved täiendused

 • Müügiarved >  E-arve koostamine: kommentaari, lisateksti ja viidete väljadelt saab edastada e-arvesse kuni 500 sümbolit teksti, mitte rohkem.

Moodul Varad täiendused

 • Artiklid > FIFO laoarvestusmeetodiga artikli kaart ekraanile > tööleht Laojäägid > erinevate partiide jäägid eraldi ridadel.
 • Varad > Aruanded > Partiide jäägid > võimalus koostada aruanne ka FIFO arvestusega artiklite partii jääkidest: kui märkida aruande koostamise aknas linnuke ‘Koos FIFO-artiklitega’, siis lisatakse aruandele ka fifo-partiijääkidega artiklid.
 • Müügiarved > päises uus nupp ‘Kinnita kõik’ – peale nupuvajutust kinnitatakse kõik eelnevalt väljaotsitud kinnitamata müügiarved. Vajalik võimalus näiteks jaemüügi arvete massina kinnitamiseks.

Moodul Tellimused täiendused

 • Müügitellimused > dokument ekraanil > tellimuse ridade sisestus > kiirendatud artikli laojäägi arvutamise ja kuvamise protseduure (artikli sisestamine muutus aeglaseks, kui müügiarvete ja tellimuste arv oli väga suur).
 • Müügitellimuste read > lisatud kiirotsingusse valik ‘Tähtaeg saabumas(kõik)’ – selle aktiveerimisel näeb kõiki ridu, millel tähtaeg täna või tulevikus.

Moodul Kliendi toimingud täiendused

 • Klienditoimingu ekraanivormile on lisatud uus, kolmas numbriväli.
  Välja nimetust saab häälestada Seaded > Klienditoimingud.
  Uus väli on lisatud ka toimingute Excelisse ekspordile.

Moodul JAEMÜÜK täiendused

 • Kui firma ei kasuta sularaha arvestust moodulis JAEMÜÜK, vaid teeb seda moodulis FINANTS-Raha-Kassa, siis nüüd võimalus päeva müük ka FINANTSi automaatselt sisse kanda:
  FINANTS > Raha > Kassa/Ostjate maksekaardid > Sissetulekud > päises uus nupp ‘Lisa jaemüük’: selle klikkimisel loeb protseduur kõigilt jaemüügi töökohtadelt antud päeva müükidest laekunud sularaha (või ostjate maksekaartide) summa kokku ja teeb raha sissetuleku dokumendi.
  Eelnevalt peaks olema sisestatud seadistatud: Seaded > Jaemüük > Jaemüügi seeriad > topeltklikk seerial > Rahadokumentide automaatne koostamine

Moodul ADMIN täiendused

 • Kui firma alustab oma raamatupidamist RAPIDiga, siis on tal võimalus perioodi algsaldos olevad müügi- ja ostuarved sisse tuua ka exceli tabelist või csv-failist. Vajalik võimalus, kui algsaldos olevaid dokumente on palju ja nende käsitsi sisestamine oleks suur ajakulu.
  ADMIN > Andmete import > Andmete import failidest > Artiklid > Müügiarvete import/ Ostuarvete import – klikkides impordi nupule kuvatakse täpsemad juhised faili struktuuri jmt kohta.