RP PALK okt – dets 2008

RP PALK uuendused

 • Kataloogid  →  Kalenderitabel →  Lisa uus; kui lisatav uus aasta on 2009, siis paneb programm ise kõik riigipühad ja lühendatud tööpäevad õigesti paika.
 • Töökäsud →  Lisa uus:  nüüd on võimalik töökäsu päises määrata arvestusliik, mille summasid sellel töökäsul sisestatakse.
  Kui töökäsu päises arvestusliik valitud, siis dokumendi real seda enam muuta  ei saa.
  Vajalik omadus kui soovitakse üht arvestusliiki sisestada kõigile või paljudele (osakonna) töötajatele – näiteks jõulupreemia või aastapreemia või tulemustasu. 
 • Väljamaksed. Väljamakselehed on nummerdatud; uue lahenduse lisamisel paneb programm lahendusele numbri. Uuel aastal algab numeratsioon 1-st.
 • Väljamaksed →  maksekorraldused panka – järjestus perenimi+eesnimi.
  Kui raha saajaks märgitud teine isik isikukaardil, siis need isikud järjestud selle nime järgi, mis saaja nimes esimene.
 • Arvestuskaardid – võimalus järjestada ridu ka arvestatud summa ja tööandaja kulusumma järgi.
 • Palgaaruanded → Palgalipikud:
  • Isikukaardi trüki algul valikus isiku perenimi+eesnimi (varem oli tabelinumber). Lipikute trüki järjestus oli juba varem perenime järgi.
  • sedelile trükitakse ka 0-summaga read, kusjuures arvestusliigi järel ka kuupäevade vahemik (pp.kk-pp.kk).
 • Palgaaruanded → Aasta isikukaart – väljatrükile ka isikukood.
 • Programmi on tehtud kiiremaks.

RP PUHKUSED uuendused

 • Puhkused →  Lisa uus: kui lisatakse isikule puhkust, mille arvestusperiood on tööaasta eest, siis pakub programm ette arvestusperioodiks varaseimat tööaastat, mille eest puhkusepäevi on saada. 
 • Ilma arvestusperioodita puhkused
  • Kataloogid – Puhkuseliigid – Arvestustüüp – võimalik seadistada ilma arvestusperioodita puhkused (nagu Lapsehoolduspuhkus, Palgata puhkus, Vanemapuhkus puudega lapse vanemale, jt).
  • Isikute andmetes puhkuse töölehel:
   • Kui puhkuse arvestustüüp on ‘Ilma arvestusperioodita’, siis puhkuse arvestusperiood=puhkuse pikkusega.
   • Kui puhkuse arvestustüüp on ‘Ilma arvestusperioodita’ ja tasulise linnukesega, siis puhkuse päevadeks kõik kalendripäevad (ei jäta pühasid välja). Näiteks Rasedus- ja sünnituspuhkus.
 • Puhkused – Puhkuste inventuuris puhkuse päevatasu arvutamisel tunnihinna alusel ei arvestatud koormust.

RP PERSONAL uuendused

 • Personaliaruanded uus aruanne ‘Perekond’ –  aruanne pereliikmete kohta. Võimalik otsida, filtreerida ja järjestada ning tulem eksportida exceli-faili.
 • Töölepingu lõpetamise toimingud
  • Kataloogide all tabel ‘Töölepingu lõpetamise toimingud’. Toimingute alghäälestuse nupp nähtav ainult siis, kui ühtegi toimingut veel sisestatud pole.
   Töölepingu lõpetamise standardsed toimingud on näiteks:
   1. meilipostkast annulleerida
   2. mobiiltelefoni leping lõpetada
   3. Büroo uste võtmed tagastatud
   4. Tühistada asutuse nimel antud volitused ja allkirjaõigused
   5. Töötaja kasutuses olnud vara ja dokumendid tagastatud:
   6. Lõpparve arvestada.
   7. Töölepingu lõpetamine.
   8. Tööraamat tagastada töötajale.
   9. Haigekassast arvelt maha võtta.
  • Isikute andmed → iskukaart ekraanile – tööleht ‘Tööleping’;
   töölepingu lõpetamise juures trükkimise võimalus. Paberile trükitakse töölepingu lõpetamise vorm allkirjastamiseks ja toimingute loetelu raamatupidaja või personalitöötaja jaoks.