Palgamaksud 2009

Töötuskindlustusmaks
Kuni 30.06.2009 on töötuskindlustuse määr senine 0,6% töötajal ja 0,3% tööandjal.
Alates 1.07.2009 on töötajal 1% ja tööandjal 0,5%.

Tulumaks – ei muutu ja määrad jäävad praegusele tasemele:
Füüsilise isiku tulumaksumäär on 21%.
Igakuine füüsilise isiku tulumaksuvaba summa on 2250 krooni, aastas 27 000 krooni.
Erisoodustustelt, dividendidelt jmt väljamaksetelt arvestatava tulumaksu määr on 21/79.
Tulumaksu vähenemine lükati aasta võrra edasi.

Sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksu maksmisel aluseks olev minimaalne kuumäär 4350 krooni  (2008.aastal oli 2700.-).

Vanemapuhkused  – Isapuhkus
Isapuhkuse eest ei maksa riik enam hüvitist, isadele jääb 10-päevase tasustamata puhkuse saamise võimalus. (2008. aastal oli võimalik saada isapuhkust 10 tööpäeva, mille eest maksti riigieelarvest puhkusetasu isa keskmise palga alusel).


RAPID Plus moodulisse PALK uute määrade lisamine:

1. valige menüüst nupp Kataloogid ja edasi Maksud.
Töövõtja (töötaja) töötuskindlustuse uus määr alates 1.juulist 2009 1%
2. Tööandja (asutuse) töötuskindlustuse uus määr alates 1.juulist 2009 0,5%.