RP PALK juuli – sept 2008

RP PALK uuendused

 • Tööluus – uus puudumisliik programmis.
  Seadistage tööluus: Arvestuste liigid → lisa uus – Puudumisliik = Tööluus (8) ;
  Puhkusetasu arvestamisel ei võeta neid puudumisi päevade summaarsest arvust maha; st puhkusetasu tuleb selle võrra väiksem.
 • Isikute andmed →  isikukaart ekraanile – tööleht ‘Kinnipidamised’;
  • uus tulp ‘Märkused’; võimalik kirjutada sinna kinnipidamise kogusummat või lõpukuupäeva või muud olulist kinnipidamise kohta.
  • valik ‘Käibel või Kõik’; vaikimisi ‘Käibel’  – read, kus lõppkuupäev puudub või pole väiksem jooksvast kuupäevast.
 • Palgaaruanded → Palgalipikud – väljatrükil Sots.maksu summa asemel Sots.maks + Töötuskindl.TA kokku summa.
 • Palgaaruanded → Tasude ja maksude koond: Lisatud linnuke ‘Kuluanalüüs allüksuste lõikes’ (ainult lepetega palgas nähtav). Aruandesse tulevad arvestatud tasud ja tööandja maksud allüksuste lõikes.

RP PUHKUSED uuendused

 • Kataloogid → Puhkuseliigid – tabelis uus tunnus ‘Arvestustüüp’. Võimalikud väärtused:
  • Tööaasta eest;  aegub häälestuses näidatud aja möödudes.
  • Kalendriaasta eest;  aegub kalendriaasta lõpus.
 • Puhkused → Lisa uus – Kui lisada puhkust, mille arvestustüüp=’Kalendriaasta eest’, siis arvestusperioodiks pakutakse ette jooksva aasta esimest ja viimast kuupäeva.
 • Puhkused → Puhkuste inventuur – Puhkuseinventuuris (suures aastainventuuris), kui inventuuri kuupäev on 31.12 või 01.01, ei näidata üldse puhkuseid, mille arvestustüüp=’Kalendriaasta eest’ ;
  vaheinventuuri tuleb sisse ainult viimase aasta periood.
 • Isikute andmed → isikukaart ekraanile – tööleht ‘Puhkused’ – puhkuseõiguste tabelis pakutakse arvestusperioodi alguse kuupäevaks jooksava aasta esimest kuupäeva, kui tyyp=’Kalendriaasta eest’.
  Kui tyyp=Tööaasta eest, siis töölepingu alguse kuupäeva.

RP PERSONAL uuendused

 • Personaliaruanded → Ületundide aruanne, Otsing osakonna tähise osa järgi.
 • Personaliaruanded → Koosseisude aruandel eksport excelisse  (samad veerud+ametite tabelist isco)
 • Personaliaruanded → Aruanne ‘Tööaja arvestuse tühi tabel plaaniliste puhkustega’; saab saata meiliga.