RP PALK aprill – juuni 2008

RP PALK uuendused

 • Arvestuskaardid – nimekirjas viimaseks veeruks tööandja kulud ja tabeli all kokku tööandja kulud; väljatrükil iskukood ära võetud, viimaseks veeruks lisatud tööandja kulud.
 • Töökäsud – Arvestused püsiandmetelt – koolitused. Isiku kaardile sisestatud koolituste aja eest koolituspuhkuse tasude arvestamine.
  Imporditakse koolituse alguse kuupäeva järgi, kui tasustatavate päevade arv on täidetud ja koolitusevormil on vastava lahtri arvestusliik olemas. Kui koolituse lõpp puudub, siis lõpp=algus.
  Teist korda sama koolitust importida ei saa, kui enne töökäsu rida ei kustuta. Import salvestab töökäsu reale koolituse rea tunnuse (ID). Koolituse impordi töökäsku saab muuta samuti, kui puhkuste töökäsku.

  • Isikute andmed →  Isikukaart ekraanile – tööleht ‘Haridus’ tabel ‘Koolitused’ – lisatud tasustatavate päevade arv:
   3 lahtrit 3 tasustamisliigi järgi, arvestusliik võetakse koolitusevormi tabelist (Kataloogid →  Koolitusevormid).
   Tasustavate päevade arv ei saa olla suurem koolituse päevade arvust.
 • Töökäsud -Töökäskude read –
  • täiendatud otsingut.
  • järjestus objekti ja osakonna järgi.
  • töökaskude ridade trükkimise võimalus ja eksport Excelisse.
 • Palgaaruanded → Sõiduauto kasutamine; ekspordi nupul pealkiri ‘INF14 faili koostamine’.
 • Isikute andmed – Isikukaart ekraanile – tööleht ‘Töölepped’: Ameti muutmisel muudetakse ka ISCO ja kontoalgus (varem pandi ISCO ja kontoalgus ainult siis, kui need varem puudusid).
 • Palga lausendite koostamine – EAK lisamisel lausendisse arvestatakse kontoplaani tunnust. Kui kohustuslik või soovitav, siis pannakse lausendisse kontoseoste tabelist.
 • Palgaaruanded →  Tulude teatis TSM – saab valida perioodi lõppu, mida tõendil näidatakse (arvestused ja maksud ikka täiskuu kohta). Vajalik teatise esitamisel pensioniametile isiku kohta, kellel tekib pensioniõigus.
 • Väljamaksed – Kui häälestuses puudub linnuke ‘Palgapäev arvestuskuule järgneval kuul’, siis uue väljamakse tegemisel hoiatab, kui arvestuskuu < väljamaksukuust.
 • Palgaaruanded →  Erijuhtude sotsmaks – kui isiku sotsmaksu alus on väiksem, kui sotsmaksu miinimumi alus, siis summa arvutatakse miinimumi summa pealt. V.a. juhul, kui erisotsmaksu kehtivus algab või lõpeb  väljamaksukuul või tööleping algab või lõpeb väljamaksukuul.

RP PUHKUSED uuendused

 • Puhkused →  Lisa uus –
  • puhkuste inventuur avaneb kohe vormi allosas;
  • Puhkuse alguse ja lõpu kuupäevade sisestamisel saab F3-ga avada kalendri; topeltkliki või Enter-ga saab sealt kuupäeva valida (vajalik MSCAL.OCX faili olemasolu).
 • Puhkused →  Prindi – puhkuste nimekirja trükkimise võimalus.
 • Puhkused →  Tabeli päises valik: Jooksev aasta või kõik. Vaikimisi nimekiri puhkustest, mille algus või lõpp on jooksvas aastas.

RP PERSONAL uuendused

 • Personaliaruanded →  uus aruanne: Tööaja arvestuse aasta tabel isikule.
 • Kataloogid →  Koolitusvormid – lisatud veel 2 arvestusliiki. Ühte koolitust võib tasustada kolmel erineval viisil.
 • Personaliaruanded →  kehtivad töölepped. Otsing leppe tähise järgi.

RP PALK Statistika aruanded – uuendused

 • Palgaaruanded →  Tervishoiutöötajate palk – haridustase hariduse tabelist max() väärtus, varem arvestas ka ‘ametite nõuded erialale’ tabelit.
 • Palgaaruanded →  Tervishoialane maj. tegevusus PERSONAL – aruandega samasse kausta tehakse ka teine väljund, milles on näha nimed.