PALK 2021 veebruar – aprill

Peamoodul PALK täiendused

 • Riigikogu võttis 14.04.21 vastu riigieelarve lisaeelarve seaduse, millega muuhulgas pikendati haigushüvitise maksmise erikorda aasta lõpuni.
  Väljavõte lisaeelarve seletuskirjast: „Eesti Haigekassale haiguslehtede hüvitamine alates 6. päevast (mai kuni detsember) 12 mln eurot. Valitsuse otsusega pikendatakse 01.01.21-30.04.2021 kehtivat haiguspäevade hüvitamise korda kuni 2021. aasta lõpuni. Selle järgi rakendub kõikide haiguslehtede puhul töötajale üks omavastutuse päev, kaks kuni viis haiguspäeva hüvitab tööandja ning alates kuuendast haiguspäevast maksab haigushüvitist haigekassa. Lisakulu  täiendava kolme haiguspäeva hüvitamisest perioodil mai kuni detsember on 12 miljonit eurot.“

  • Arvestuste liigid > Arvestusliikide tabelis uus nimetus “Haigushüvitis /erikord/ 70% haiguslehe alusel” (varem oli “Haigushüvitis 01.01-30.04.21 70% haiguslehe alusel”).
 • Võimalus automaatselt arvestada töötajale lisatasuks eelnevalt määratud protsent müüdud teenuste summalt.
  • Töökäsud > “Püsitasud,puhkused,tükitöö import” > Töötasu müügiarvetelt – programm koostab töökäsu, mille ridadele lisatakse töötaja (kes on müügiarve real sisestatud teenuse osutajaks tulbas Isik ), isiku teenuste müügisumma arvestuskuul ja isiku lisatasu protsent püsitasudest ning arvutatakse lisatasu summa.
  • Eelnevalt vaja seadistada:
   1. moodul PALK > Arvestuste liigid > lisa uus arvestusliik “Lisatasu müügisummalt” (või muu sobiv nimetus), kus
    Hinna asukoht = “Müügiarvetelt kuu summa”
    Algoritm = “Müügiarvetelt kuu summa (maht = protsent püsitasudest)”
    ja ülejäänud vajalikud parameetrid.
   2. moodul FINANTS > Kliendid > kõik teenust osutavad töötajad peaksid olema siia lisatud ja märgitud linnukesega “Dokumendile valitav”;
   3. moodul PALK > Isikute andmed > ava isiku kaart ekraanile > tööleht “Pank,Auto” > “Viide kliendile” – vali siia vajalik > Salvesta.
   4. moodul FINANTS > Artiklid > ava müüdava teenuse artikli kaart ekraanile > tööleht “Lisaandmed” > Töötasu arvestusliik – vali siia “Lisatasu müügisummalt” > Salvesta.
   5. moodul PALK > Isikute andmed > ava isiku kaart ekraanile > tööleht Leping (või Töölepped) > alamtabel Püsitasud > Lisa siia alates kuupäev, arvestusliik “Lisatasu müügisummalt” ja protsendi määr > Salvesta.
 • Palgaaruanded 
  • Püsiandmete aruanded > uus aruanne „Töötajate arv“. Vajalik info ettevõtte aastaaruande juurde. Varem oli see aruanne ainult moodulis FINANTS.
  • Statistika aruanded > Palk ja tööjõud > aruande vorm “Kokku”: kui ettevõttes on seadistatud erinevatele osakondadele erinev tegevusala, siis lisatakse aruande lõppu ka kõik tegevusalad kokku summad.
  • Palgasedelid > Saatmine e-kirjaga > “Ühekaupa”: täiendatud meilitarkvaraga Thunderbird saatmise võimalust.
  • Puhkused riigieelarvest > Seadistuste aknast rida „Isapuhkus“ eemaldatud; (aruande Exceli tabeli vormis jääb tulp alles.)
 • Arvestuste liigid
  • Uuel isapuhkuse arvestusliigil seadistatakse puudumise tunnuseks „Muu puudumine/3“ ja täiendatakse selgituse teksti. Vajalik, sest isapuhkusel oldud perioodil jätkub korralise põhipuhkuse arvestamine. Isapuhkuse ajal ei ole tööleping peatunud, vaid töötaja on vabastatud tööülesannete täitmisest nagu tavapäraselt puhkuse ajal.
  • Vana isapuhkuse arvestusliik „Isapuhkus /kuni 30.06.2020/“, mille Puudumisliik on „Puhkus tööpäevades/7“ , võetakse käibelt maha.
 • Isikute andmed
  • päises nupp “Tühista filter”;
  • PK kontroll > TV töötuskindlustuse lõpptähtaja seadistamine vanaduspensioniea saabumisel. Nüüd kontrollitakse üle ka lõpetatud töölepingud.
  • ühe isiku kaart ekraanile > tööleht “Puhkused” >
   1. kui kasutaja filtreerib tabelis “Puhkuste ajakava” ühe puhkuseliigi kirjed, siis tabeli all kuvatakse numbrit „Päevi kokku“;
   2. kui isa ei kasutaja kõiki isapuhkuse päevi ühe korraga ära, siis lisage isapuhkus ka alamtabelisse „Õigus puhkust saada“. Siis lihtsam jälgida veel kasutamata isapuhkuse päevi.
   3. Inventuur > ajakavasse lisatud puhkused võrreldakse puhkuseõigusega aasta numbri järgi (varem kuupäeva täpsusega).
 • Arvestuskaardid
  • päises nupp “Tühista filter”;
  • topeltklikiga ühe isiku kaart ekraanile > alamtabel Arvestused: lisatud veerg “TSD liigi nimetus”.
 • Puhkused > Uus nupp “Puhkuste import”
  • mugav võimalus suurema arvuga töötajate puhul puhkuste ajakava importimiseks Exceli tabelist.
  • Impordivas failis peavad olema veerud Isikukood, Perioodi aasta, Puhkuse algus, Puhkuse lõpp, Puhkusetasu maksmine palgapäeval (TRUE/FALSE).
  • Imporditakse kõik kirjed, millel on vastav isikukood olemas Rapid-i baasis, kuupäevad olemas ja antud kuupäevad ei lange juba varem sisestatud puhkuste päevadesse. Kui Isikukoodiga kirjet ei õnnestu importida, siis need kirjutatakse vigade faili impvead.xls .
 • Puhkused > ühe isiku üks puhkusekaart ekraanile > isiku nime all kuvatakse ka isikukoodi.
 • Koosseis 
  • lisatud uued veerud: Kuupalk, Tunnitasu, Lisatasu ja “Kulu ühes kuus”.
   Kulu ühes kuus = (kuupalk + lisatasu) x kohtade arv või
   Kulu ühes kuus = tunnitasu x 168 x kohtade arv.
  • tabeli all kokku summad “Aasta kokku” ja “Koos maksudega aasta kokku”.
 • Seaded > Püsiandmete import > Seaded teise firma alt – protseduur on tehtud mugavamaks ja töökindlamaks. Vajalik võimalus kõigi seadistuste kiireks paigaldamiseks kui soovite alustada järgmisele ettevõttele palgaarvestust.

Täiendatud 11.05.2021