PALK 2021 mai – juuni

Peamoodul PALK täiendused

 • Muutus töötaja pensionikindlustuse (II samba) maksete kontroll.
  UUED PARAMEETRID – maksete peatamine ja jätkamine ning uuesti alustamine (neil kes varem ei olnud liitunud).
  Varem olid ainult: maksete lõpetamine pensioniea saabumisel ja ajutine peatamine perioodil 01.12.20-31.08.21.

  • Isikute andmed > PK kontroll > Pensionikindlustuse kontroll > uued parameetrid ja uus internetiaadress https://www.pensionikeskus.ee/…
 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile >
  • Leping > Osakond > muutmiseks kliki pliiatsiga nuppu “Muuda osakond” (varem topeltklikiga osakonna tähisel);
  • Kinnipidamised:
   1. kui valida päises *Kõik, siis aktiivseks kirjeks muutub kõige vanem kinnipidamine, et kõik kirjed ajaloo algusest nähtavale tuleksid. (Varem jäi aktiivseks sama kirje, mis oli enne valikut, ja vanemad kirjeid jäid üles ääre taha);
   2. Kogutud summa on allajoonitud; kui kasutaja teeb summal topeltkliki, siis kuvatakse aruanne kogutud summadest kuude lõikes.
  • Puhkused > Inventuur > saadud puhkused võrreldakse puhkuse õigusega aasta järgi (varem perioodi kuupäeva järgi).
 • Töökäsud > Lisa uus > Import exceli failist (või TAB-separated failist) > Imporditakse read, mille summa või maht erineb nullist (varem read, millel summa erines nullist). Nüüd võimalus importida ka tasudeta puudumisi vmt.
 • Palgaaruanded >
  • Ühe isiku aruanded > Palga muutus > aruanne ekraanile – uus tulp „Hüvitis“, siia summeeritakse tasud, mida ei maksta töötamise eest ega puudumise eest: arvestused tunnusega „6-kuu keskmisesse“ = 0 ja Puudumisliik on tühi. Näiteks summeerib Rapid tulpa “Hüvitis” isikliku sõiduauto hüvitise, lähetuse päevaraha, üleütlemise hüvitise jmt.
 • Igakuised, isikute lõikes > Maatriksandmik > aruanne ekraanile
  • Kui töötajale on arvestatud tasu, mida ei maksta töötamise ega puudumise eest (tunnus „6-kuu keskmisesse“ = 0 ja Puudumisliik on tühi), siis see summa kuvatakse tulbas „Lisahüvitised“. (Varem ainult need arvestused, millel puudus TSD-liik.) Lisahüvitiste summat ei rakendata Keskmise tunnitasu arvestuses.
  • Veerg ‘Tunde’ – täiendatud tundide arvutamist kui töökäsul arvestusliik, millel algoritmis on tööpäevad, (töötundide algoritmiga toimis juba varem korrektselt).
   Kui algoritmis on tööpäevad, siis arvutatakse aruandesse Töötunnid = töötatud päevad * 8 * koormus – pühade-eelsed lühendatud tunnid. (Pühade-eelsete lühendatud tööpäevade arv võetakse arvestuse rea alguskuupäeva ja lõpukuupäeva vahemikust.)
 • Puhkused >
  • [Otsing ]> Salvesta Excelisse- faili lisatakse uued väljad: Amet, osakond ja allüksus.
  • Inventuur > saadud puhkused võrreldakse puhkuse õigusega aasta järgi (varem perioodi kuupäeva järgi).