PALK 2021 juuli – august

Peamoodul PALK täiendused

 • Muutus töötaja pensionikindlustuse, pensioni II samba, maksete kontroll.
  Seoses II pensionisamba vabatahtlikuks muutumisega, käivitatakse programmis  pensionikindlustuse automaatkontroll nüüd 3 korda aastas: 1. september, 1. jaanuar ja 1. mai (või sellele kuupäevale järgneval esmasel programmi käivitamisel).
  Kui töötaja on esitanud avalduse lõpetamaks või alustamaks sissemakseid II pensionisambasse, siis eelnevatel kuupäevadel muutub töötasust pk maksete kinnipidamise kohustus. Varem sai muutused olla ainult 1. jaanuaril. Põhjalikumalt järgmises uudiskirjas.
 • Isikute andmed > :
  • Lisa uus töötaja > Isikukood – kui kasutaja sisestab isikukoodiks lühema numbri kui 11 kohalise numbri, siis on kohustuslik määrata residendi riik töölehel Maksud. Isikukood saab olla lühem kui 11 numbrit ainult välismaalastel. Vajalik, et vältida eesti isiku sisestamist vigaselt lühema isikukoodiga.
  • olemasoleva töötaja kaart ekraanile > tööleht Puhkused > Inventuur > inventuuris seisuga 31. dets. ja 1.jaan. ei kuvata puhkuseid, mille tüüp on “Aegub kalendriaasta lõpus”. (Samamoodi on kõigi isikute aruandes Puhkused > Inventuur.)
 • Töökäsud >
  • Töölehele “Dokumendid” lisatud veerg Summa. Nüüd on lihtsam otsida mõnd varem lisatud töökäsku.
  • Töölehel “Dokumentide kirjed” topeltklikk töökäsu numbril kuvab selle töökäsu ekraanile.
  • Lisa uus > kui töökäsu reale valitud isikule on määratud residendi riik, st isik on välismaa maksukohuslane, siis kuvatakse tema nime taga info „Mitteresident“.
  • üks töökäsk ekraanil > Töökäsu real kuvatakse mitteresidendi nimi rohelise fondiga.
  • kasutaja avab ekraanile programmi poolt loodud “Tasud püsiandmetelt” töökäsu > nüüd on võimalik muuta ka summat. Varem sai kasutaja muuta ainult mahtu. Vajalik erandolukordade lihtsamaks lahendamiseks.
 • Arvestuskaardid > ühe isiku kaart ekraanile > alamtabel Kinnipidamised – summa tagant saab välja kerida ka tulbad Algdok.nr ja Info. Vajalik, et otsida algdokumenti.
 • Kataloogid > Asukohad > uus aadressi otsingu link https://xgis.maaamet.ee/adsavalik/ . Maksuameti TÖR-i jaoks on vaja lisada Rapidisse ADR-ID.
 • Palgaaruanded > Statistika aruanded > Palk ja tööjõud > aruanne ekraanile > Rida “1 Tasu teeninud töötajate arv aruandekuul“ – loetakse kokku kehtinud töölepingud, millega seotud arvestuse summa on aruandekuul olemas (arvestusliik, mille puudumisliik on tühi ,TSD väljamakseliik>0). Sõltumata töölepingu kehtivuse ajast (kas 1 päev või rohkem). Välja jäävad välja lapsehoolduspuhkusel, ajateenistuses, haiguslehel ja puhkusel olijad ning hüvitiste saajad.