Olulised muudatused kogumispensioni maksetes 2021

Alates 2021. aastast võivad kogumispensioniga, pensioni II sambaga, liituda kõik inimesed, sõltumata isiku vanusest. Samuti on kõigil õigus kogumispensioni maksete tasumine katkestada või lõpetada. Kogumispensioniga saavad liituda AINULT Eesti residendist isikud. Kogumispensioni maksemäär on alates 2002. aastast 2% isiku brutopalgast.

Pensionikindlustuse muudatused 2021

Maksete tasumise alustamine või lõpetamine toimub nüüd 3 korda aastas.

Töötaja pensionikindlustuse II samba maksete tasumise kohustus võib muutuda kolmel korral aastas: 1. september või 1. jaanuar või 1. mai.


Selleks, et RAPID tarkvara kontrolliks uue seaduse alusel töötaja pensioni-kindlustuse muudatusi, peate uuendama moodulit RAPID PALK.

  1. Käivitage RAPID PALK ja logige sisse tavapäraselt.
  2. Edasi nupp Seaded ja Uus versioon.
  3. Läbige uuendusprotsess tavapäraselt.
  4. RAPID PALK käivitub ja teeb vajalikud uuendused. Sulgege moodul.
  5. Käivitage uuesti RAPID PALK – automaatselt käivitub pensionikindlustuse kontroll kõigile töötajatele.

Kui käivitate mooduli RAPID PALK 1. septembril või esmakordselt mõnel järgneval päeval, siis tehakse automaatselt kõigile töötajatele pensionikindlustuse kontroll. Samuti 1. jaanuaril ja 1. mail, sest neil kuupäevadel võib tulla muudatusi töötaja pensionikindlustuse maksetes.

Töötajate kogumispensioni maksete kinnipidamise kohustust saate ise kontrollida moodulis RAPID PALK:

  1.  masspäringuga ühekorraga ettevõtte kõigile töötajatele: Isikute andmed > PK kontroll > Pensionikindlustuse II samba kontroll.
  2. või üksiku päringu abil ühe töötaja kohta: Isikute andmed > topelt klikk isiku nimel > tööleht Maksud > Kontrolli isiku pensionikindlustust internetis ….

I   MAKSETE  TASUMISE  ALUSTAMINE

Pensionikindlustuse maksete tasumise avalduse esitanud töötajal tekib kohustus tasuda makset alates 1. jaanuarist, 1. maist või 1. septembrist.
Avaldus peab olema esitatud hiljemalt:

1) 31. märtsil – makse tasumise kohustus alates 1. septembrist;
2) 31. juulil – makse tasumise kohustus  alates 1. jaanuarist;
3) 30. novembril – makse tasumise kohustus alates 1. maist.

Noortel töötajatel, kes on sündinud 1983. aastal või hiljem, tekib automaatselt makse tasumise kohustus, endiselt 18-aastaseks saamisele järgneva aasta 1. jaanuaril. Erandina ei teki makse tasumise kohustust, kui noor esitab makse tasumisest vabastamise avalduse hiljemalt 18-aastaseks saamise aasta 31. juulil.


II   MAKSETE  TASUMISE  LÕPETAMINE

Üldjuhul toimub maksete tasumise lõpetamine siis, kui pensioniikka jõudnud töötaja hakkab välja võtma oma pensionimakseid.
Kui töötaja on esitanud pensioni II sambast raha väljavõtmise avalduse või maksete tasumisest vabastamise avalduse, siis lõpeb makse kinnipidamine ja sissemaksed pensionifondi vastaval tähtajal, kuni kolmel korral aastas.
Avaldused peavad olema esitatud hiljemalt:

1) 31. märtsil – makse tasumisest vabastamine alates 1. septembrist;
2) 31. juulil – makse tasumisest vabastamine  alates 1. jaanuarist;
3) 30. novembril – makse tasumisest vabastamine alates 1. maist.

Kui avalduse teinud isik töötab edasi, siis tuleb palgamakse arvestuses II samba makset tema palgalt kinni pidada kuni vastava tähtajani. Sõltumata sellest millal pensionikeskus teeb inimesele kogutud summa väljamakse.


III   MAKSETE  KINNIPIDAMINE

Kogumispensioni makset peab kinni tööandja kogumispensioniga liitunud töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt (töötasud, puhkusetasud, jm). Makse tegemise võimalus on AINULT Eesti residendist isikul.
Riigi poolt lisatava 4% arvutab juurde Maksu- ja Tolliamet, sellega tööandja raamatupidaja tegelema ei pea.


IV   MAKSETE  AJUTINE  PEATAMINE  01.12.2020-31.08.2021

Kui töötaja esitas oktoobris 2020 aastal avalduse pensionimaksete ajutiseks peatamiseks perioodil 01.12.2020-31.08.2021, siis selle perioodi väljamaksetelt töötaja palgalt ei arvestata kogumispensioni 2% makset.
Alates 01.09.2021 jätkatakse sellele töötajale pensionikindlustusmaksete arvestamist.
Juhul kui sama töötaja tegi avalduse ka maksete tasumise lõpetamiseks, vt punkt II, siis maksete kinnipidamist ei toimu.