PALK 2021 september – november

Peamoodul PALK täiendused

 • Isikute andmed > ühe isiku kaart ekraanile >
  • tööleht Maksud > kasutaja klikib linki “Kontrolli isiku pensionikindlustust internetis www.pensionikeskus.ee” – tehakse automaatselt isiku pensionikindlustuse kontroll, tulemus salvestatakse Rapidisse isikukaardile ja alles seejärel kuvatakse Pensionikeskuse veebileht ekraanile.
  • tööleht Maksud > linnukese “TV Töötuskindlustuse erijuhtum” juures sõna “Ennetähtaegne vanaduspension” asendatud uue väljendiga “paindlik vanaduspension“. Alates aastast 2021 kehtima hakanud paindlikust vanaduspensionist saad lugeda pikemalt siin.
  • tööleht „Pank, Auto“ > Kui kasutaja täidab välja “Viide kliendile”, siis nüüd kuvatakse selle taga kliendi nimi ja regkood/isikukood.
 • Isikute andmed > PK kontroll > Pensionikindlustuse (II samba) kontroll – nüüd kontrollitakse pensionikindlustuse kehtivust ka sellisel isikul, kellel tööleping on lõppenud kuni 3 kuud minevikus. Varem ainult kehtiva lepinguga isikutel. Kuna aeg-ajalt makstakse mingeid tasusid veel ka lõppenud lepinguga isikule, siis PK kontroll vajalik.
 • Palgaaruanded – täiendatud mitut aruannet:
  • Maatriksandmik:
   1. Ekraanile kuvatakse aruanne käesoleva arvestuskuu andmetega;
   2. Aruande päises on kiirvalik: “Käesolev arvestuskuu” või “12 kuud” või “Kõik”;
   3. Otsing – võimalus filtreerida ainult üht kindlat kuud minevikust;
   4. Prindi – trükkida saab ainult ühte arvestuskuud korraga.
  • Kõik parameetrid:
   1. lisatud uus veerg Allüksus;
   2. Otsing isiku nime järgi.
  • Arvestatud maksud: uus veerg Osakond ja otsing selle järgi. (Väljamaksete arvutamisel lisatakse tööandja maksude juurde ka osakond, varem ei olnud osakonda, ainult allüksus.)
 • Kanded päevaraamatusse > koostatud dokumentide nimekiri ekraanil:
  • Muudetud veergude järjestust, et oleks Päevaraamatuga sarnane vaade.
  • topeltklikk real tulbas Dok.nr – kuvatakse selle dokumendi lausend. Tabeli alla näidatakse allüksuse, objekti ja projekti nimetused.
  • topeltklikk real tulbas Tekkekuu – kuvatakse selle kuu kõikide dokumentide lausendikirjed. Tabeli alla näidatakse allüksuse, objekti ja projekti nimetused.
 • Seaded > lisatud võimalused kaugtoe lihtsaks-kiireks käivitamiseks “RAPIDi kaughaldus” ja “Win10 Kiire abi”.

Lisamoodul PERSONAL

 • Personaliaruanded > uus aruanne “Isikudokumendid”:
  • kuvatakse nimekiri kõigi isikute dokumentidest;
  • näiteks vajalik mittekehtivate dokumentide otsimiseks, et küsida töötajalt uus kehtiv dokument;
  • võimalus salvestada nimekiri Excelisse või saata otsitud dokumentide nimekiri e-kirjaga vajalikule töökaaslasele.
 • Koolitused > nimekirja avanemisel kuvatakse nüüd kõigi töötajate koolitused, varem ainult kehtiva töölepinguga isikute koolitused.