PALK 2018 aprill – juuni

Peamoodul PALK täiendused

 • Isikute andmed >
  • topeltklikiga isiku kaart ekraanile > Tööleht “Pank,Auto” > vahetatud link, kus saab IBAN-i arvutada arveldusarve numbri alusel; vana link ei toiminud enam.
  • topeltklikiga isiku kaart ekraanile > Tööleht “Leping” > tabel “Püsitasud” > objekti lisamisel ei kuvata objekte, mille lõppkuupäev on väiksem püsitasu algkuupäevast.
  • Otsing > võimalik otsida nüüd osakonna tähise osa järgi, st tüviosakonna järgi.
 • Töökäsud > dokument ekraanile > objekti lisamisel ei saa valida sellist, mis on lõppenud, st objekti lõppkuupäev on väiksem arvestuskuu algusest.
 • Palgaaruanded >
  • Aruanded riigile > Sõiduauto hüvitis INF14 > aruanne ekraanile:

   1. Lisatud ka tervise edendamise kulude andmed.
   2. Tervise edendamise kulud summeeritakse ostuarvete ridadelt, kuhu on määratud isik väljale “Terviseedendamise kuludega seotud tööataja”.
   3. Aruande ekraanivormil saab summasid vaadata detailselt, isikute kaupa või koondsummadena.
   4. Maksuameti aruandesse salvestatakse koondsumma ja isikute arv.
   5. Maksuametile aruande esitamise tähtaeg on 1. veebruar 2019.
   6. Põhjalikumalt saate lugeda tervise edendamise kulude hüvitamisest RAPIDi uudiskirjas siin .
  • Igakuised > Kinnipidamised:
   • Aruande koostamise aknas uus linnuke „Raha saaja IBAN lisatakse aruandele”.
   • Kui kasutaja linnukese märgib, siis trükitakse aruandele raha saaja nime alla IBAN järgmistel tingimustel:
    1. püsikinnipidamise juurde on määratud raha saaja;
    2. raha saajale on Rapidis klientide kataloogis sisestatud IBAN;
    3. kui raha saajale on sisestatud mitu IBAN-it, siis vaikimisi linnukesega IBAN (või esimene käibel IBAN).
   • Vajalik võimalus kui palgaarvestaja ise ei koosta raha saajale maksekorraldust, vaid selle teeb keegi teine teises arvutis aruande väljatrüki alusel.
  • Igakuised > Kõik parameetrid > aruanne ekraanile > Otsing ja Export Excelisse – lisatud leppe tüüp (Peamine, Põhilepe, Lisalepe).
 • Programmi sisselogimise aknas kuvatakse Rapidi versiooni tähist.

Lisamoodul PÜSIKINNIPIDAMISED täiendused

 • Arvestuskaardid > topeltklikiga isiku kaart ekraanile > uus nupp “Kinnipidamine” – kuvatakse kinnipidamiste arvutuskäik etappide kaupa  kehtiva seaduse alusel. 
 • 10. juunist muutus kohtutäituri otsuse alusel töötasust täiendava kinnipidamise valem. Seadustiku muudatus jätab võlgnikule pärast raha arestimist kätte Statistikaameti poolt arvutatud elatusmiinimumi (aastal 2018 207,23 eurot) või rohkem, kui võlgnikul on ülalpeetavaid. Muudeti ära 10.01.2018 kehtima hakanud seaduse punktid. Alus: Täitemenetluse seadustiku §132.
 • Tegime vastavad täiendused moodulisse PALK PÜSIKINNIPIDAMISED.
  • Automaatselt kinnipidamisele kuuluva summa arvutamine lähtub nüüd uuest valemist. Varem kehtinud (perioodil 9.01.18 – 9.06.18) valemi järgi kinnipidamisi automaatselt arvutada ei saa.
  • Isikute andmed > Isiku kaart topeltklikiga ekraanile > Kinnipidamised > tabelis tulbal uus nimetus “Täiendava aresti %”, varem “Alampiiri vähenduse %”.
  • Kasutaja saab sisestada kohtutäituri otsuse alusel RAPIDisse antud kinnipidamise juurde “Täiendava aresti %”.
  • Automaatselt lisati RAPIDisse Statistikaameti poolt arvutatud elatusmiinimumi summa: Seaded > Muutuv häälestus > Elatusmiinimum; 2018. aastal on see summa 207,23 eurot.

Lisamoodul PUHKUSED täiendused

 • Puhkused > Inventuur > aruanne ekraanile > lisatud uued veerud, kus kuvatakse hinna, so puhkuse kalendripäeva tasu, arvutamise alus:
  • “Tasud 6 kuud” – eelneva kuue kuu jooksul teenitud tasud, mille alusel arvutatakse puhkusetasu. Üldjuhul arvatakse puhkusetasu summadesse töö eest saadud tasud, välja jäävad haigusrahad ja puhkuse eest makstud tasud.
  • “Päevi 6 kuud”- eelneva kuue kuu päevade arv, mille alusel arvutatakse puhkusetasu. Kalendripäevadest on maha arvatud puudutud päevad.
  • Topeltklikk hinnal või numbril “Päevi 6 kuud” või “Tasu 6 kuud” lahtris avab puhkusetasu arvutamise alused kuude lõikes.

Lisamoodul PERSONAL täiendused

 • Juuni viimasel nädalal lisandus uus nõue Maksuametis Töötamise registris töölepingu sissekandmisel – nüüd peab TÖRi lisaks varasematele andmete sisestama ka töötaja ameti 8-kohalise koodi (ISCO kood).

  • Kataloogid > ISCO > Klikkige nuppu “Uuenda” – Rapid uuendab ametite koodide nimekirja.
   NB! Kui teie ettevõtte esitab tervishoiutöötajate statistika aruannet, siis ärge tehke ise uuendamist, palun võtke ühendust RAPIDi klienditoega! Lahendame ametite koodide uuendamise teisel viisil, et ei kaoks statistika aruande kirjeldus.
  • Kui kasutaja lisab uue töölepingu RAPIDisse, siis tuleb täita väli ISCO ametite valikust vastava 8-kohalise koodiga.
   Isikute andmed > topeltklikiga isikukaart ekraanile > tööleht “Leping” > ISCO – nüüd valige siia 8-kohaline kood.
  • Personaliaruanded > TÖR > Otsi uusi või lõppenud lepinguid > aruanne ekraanile:
   1. veerg “Ameti kood” – isco kood kuvatakse nüüd sama pikkusega kui isiku andmetesse on sisestatud – nüüd on nõutav 8-kohaline. Varem lisati alati 4-kohaline kood.
   2. Koosta TÖR kannete fail – ametikood lisatakse faili nüüd sama pikkusega kui isiku andmetesse on sisestatud.
 • Koolitused > Lisa uus >
  • Isikute nimekirjal uus veerg “Ajalugu” ja selles link Vaata, millel topeltklikk või Enter avab nimekirja isiku varasematest koolitustest.
  • Uus väli Objekt. Kui see koolituse juures täita, siis koolituste import töökäsule võtab reale selle. Kui koolituse juures Objekt puudub, siis täidetakse see töökäsul Arvestusliigi juurest.
 • Personaliaruanded > Koolituste eelarve > aruanne ekraanile:
  • Kui päises muuta aastat ja kuud, siis uus aruanne koostatakse päeva lahtrist lahkudes.
  • Kui ridade peal muuta eelarve summasid, siis peab selle esmalt salvestama ja seejärel aruanne uuesti avada.
  • Eelarve summal hiire paremklikk avab selle rea eelarve kulude aruande.