PALK 2015 juuli – september

Peamoodul PALK täiendused

 • Tööandja sissemaksed töötaja pensionifondi III sambasse.
  Tööandja poolt töötaja III-sse sambasse tehtavad sissemaksed on tulumaksuvabad kuni 15% ulatuses isiku töötasust arvestatult kasvavalt aasta algusest (ja mis ei ületa 6000 eurot kalendriaastas). Sissemaksed üle piirmäära maksustatakse tulumaksuga.
  Sissemaksed tuleb maksustada kõigi teiste palgamaksudega sarnaselt töötasuga: kohustuslik pensionikindlustus, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse TV ja TA. Sissemaksed III sambasse deklareeritakse TSD-l eraldi real väljamakse koodiga 25 (töölepinguga isik) või 29 (juhatuse liikme leping).
  Kuidas seadistada moodulisse PALK tööandja sissemaksed töötaja III sambasse, loe juhendit edasi >>>
 • Töökäsk > Lisa uus > isiku valimine töökäsu reale:
  • Kui isik on haigestunud tööletuleku kuul, siis arvestatakse haigushüvitis nüüd automaatselt kokkulepitud töötasu määras. Alus VV määrus „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ 11.06.2009 nr 91 §2 lg3.
   Kui töökäsu reale sisestatakse arvestusliik “Haigushüvitis” isikule, kelle tööalguse kuu = arvestuskuu, siis kuupäeva lahtrist lahkumisel tuleb selle kohta teade ja haigushüvitise Hind = Isiku Kuupalk / Arvestuskuu kalendripäevade arv (tavapärsel juhul on Hinnaks 6 eelneva kuu keskmine kalendripäeva tasu).
  • kui isik on antud arvestuskuul lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses (töösuhe on isikuga ajutiselt peatunud), siis isiku valimisel töökäsule on nimekirjas viimases veerus tekst: Leping peatunud kuni pp.kk.aa.
   Sellise isiku lisamisel töökäsule läheb töötaja nimi punaseks, sest pole tavapärane olukord.
 • Palgaaruanded > TSD > aruanne ekraanile > Lisa1 Tabel Ia:
  • võimalus otsida isiku nime ja isikukoodi osa järgi.
  • aruandesse lisatakse III pensionisamba maksed tulumaksuvaba tunnusega V640.
 • Palgaaruanded > Igakuised isikute lõikes > Uus aruanne “Lapsehoolduspuhkus” > kuvatakse isikud, kes olid küsitud arvestuskuul kasvõi 1 päeva lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses või töösuhe ajutiselt peatunud muul põhjusel (arvestuste tabeli andmete põhjal).
 • Avavormil sõna Spikker– sellele klikkides avaneb spikri aken (sama mis <F1>-nupuga).

Moodul Puhkused täiendused

 • Isikute andmed > topeltklikiga isikukaart ekraanile > Tööleht “Puhkused” > uus nupp ‘Väljamakstud puhkused’ > viimase kolme aasta väljamakstud puhkused (arvestuste tabeli andmete põhjal).
 • Puhkused > valikus uus aruanne “Lapsehoolduspuhkus” > kuvatakse isikud, kes olid küsitud arvestuskuul kasvõi 1 päeva lapsehoolduspuhkusel või ajateenistuses või töösuhe peatunud muul põhjusel (arvestuste tabeli andmete põhjal);