Olulisemad täiendused 05.11 – 05.12

Olulisemad täiendused moodulis RAPID FINANTS eelneval 12 kuul

 • Uued äriregistri aruanded – Bilanss, Kasumiaruanne, Rahavood, Omakapitali muutus ja Tööjõukulud.
  Lisaks võimalus laadida ühe nupuvajutusega aruanded e-äriregistrisse xbrl-formaadis. (Laadimist saab teostada lisamoodulis „Aastaaruande xbrl-faili saatmine e-äriregistrile ja aruannete generaator“.)
 • Võimalus lisada RAPIDisse elektroonne dokument (fail) ostuarvele, müügiarvele ja päevaraamatu dokumendile.
 • Ostuarve sisestamisel on võimalik koostada ostu tasumiseks raha dokument kassasse või panka (nii, et ei pea sulgema ostuarve vormi).
 • Uued aruanded:
  • Tulud-kulud (Finantsaruanded),
   tulud ja kulud kontodel kuude lõikes.
  • Hankevajadus (Müügiaruanded),
   vajalik aruanne kaupluse juhatajale või ostujuhile, kes tegeleb kaupade sisseostuga – millised kaubad on ära müüdud või milliste kaupade jäägid on alla prognoositavate müügikoguste; võimalus otse aruandevormil koostada ostutellimus.
  • Nõuded ja kohustused (Finantsaruanded),
   vajalik aruanne kui üks klient on nii ostja kui ka hankija: aruandes ülevaade majandustehingutest kliendiga kuupäevalises järjestuses.
  • Müügi statistika (Kliendiandmik),
   ostjate ja müügiarvete arv, müügisummad, keskmine maksetähtaeg ning tähtaja ületamine kuude lõikes koos ühes vaates.
  • Tehingud (Raha),
   raha ühe seeria kõik dokumendid kuupäevalises järjestuses koos saldodega.
  • Ostud hankijate lõikes (Müügiaruanded)
  • Müügid artiklite lõikes (Müügiaruanded),
   aruanne annab ülevaate milliseid artikleid rohkem müüakse, milliste artiklite müük on kõige kasumlikum ja kes neid artikleid ostavad.
  • Objekti tulud-kulud (Finantsaruanded)
  • Projekti tulud-kulud (Finantsaruanded)
  • Projektijuhi tulud-kulud (Finantsaruanded)
  • Müügikoguste võrdlus (Müügiaruanded)
 • Valuutakursi automaatne päring Euroopa Keskpanga veebist ostu- ja müügiarvel ning raha dokumentidel.
 • Palgakalkulaator:
  • lisatud printeri nupp tulemuste väljatrükkimiseks. (Palgakalkulaator on abivahend palgakulu planeerimiseks, täpne palgaarvestuse töövahend on RAPID PALK.)
  • lisatud 2012. aasta maksumäärade vaatamiseks link e-maksuametisse.
   Kui palgakalkulaatorit kasutab isik, kes igapäevaselt ei puutu kokku töötasu arvestamisega, siis leiab ta siin kiiresti info kehtivatest maksumääradest.
 • Kliendikaardil saab kontrollida väliskliendi käibemaksukohuslase numbrit internetist.
 • Artiklid: ekraanivormi muudetud selgemaks ja lihtsamaks; nüüd eraldi töölehed laoarvestusega (‘Kaup’) ja laoarvestuseta artiklitele (‘Tulu/kulu’).
 • Lisatud Skype-helistamise nupp kliendikaardile ja dokumentidele.
 • Ostuarved – nummerda uuesti (RAPID ADMIN – Seaded – Ostuarved)
  Võimalus kõik ostuarved RAPIDis uuesti nummerdada kasvavalt kuupäevade järjestusse. Vajalik omadus väiksemas ettevõttes, kus dokumentide registreerimine RAPIDisse ei toimu regulaarselt.
 • Uus lisamoodul RAPID ÜÜR

Loe ka “Olulisemad täiendused moodulisse RAPID PALK”