FINANTS august 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved → dokument ekraanil:
  • lehekülg ‘Tekstid/muud’: lisatud uus standardne trükivorm ‘Metallijäätmete müügiarve. RAPIDi müügiarvele peab metallijäätmete müümisel sisestama artikli, mille käibemaksuks on ‘Käibemaksuvaba’ ning trükivormile arvutatakse müügiarvele sisestatud summa põhjal 20%-line käibemaks. Lisaks on sellel trükivormil viide KMS §41’1 lõige 1-le.
  • kui ostja ja oma asutuse kliendikaardil olev dokumendi keel pole sama, siis ettemaksuga sidumisel pannakse leheküljel ‘Tekstid/muud’ väljale ‘Kommentaar’ tekstiks: Minus pro-forma invoice NUMBER of ning ettemaksu kuupäev ja summa. NUMBER asemele võib kirjutada ettemaksuarve numbri või selle osa tekstist ära kustutada.
   Kui mõlemal kliendikaardil on sama dokumendi keel, siis on tekstiks endiselt: Arve tasutud ettemaksuga ning ettemaksu kuupäev ja summa.
  • kui müügiarvel olles lisatakse uus klient, siis vaikimisi on märgitud ‘Müük’ ja pole märgitud ‘Ost’.
  • lisa uus kreeditarve: vaikimisi maksetähtajaks pannakse sama kuupäev, mis väljal ‘Arve kp’ (arve tegijal on seda võimalik muuta).
 • Ostuarved → dokument ekraanil: kui ostuarvel olles lisatakse uus klient, siis vaikimisi on märgitud ‘Ost’ ja pole märgitud ‘Müük’.
 • Müügiarved, Ostuarved, Kliendid, Artiklid → Otsing: mõne parameetri järele lisatud ‘välja arvatud’. Märkides selle, on tulemuseks read, kus pole otsinguvormil märkekasti kõrval valitud parameetrit.
 • Raha → Tehingud: võimalus valida perioodi (vaikimisi otsinguvormil olev periood) ning trükkida aruanne päeva kokkuvõteteta.
 • Kliendid → kliendikaart ekraanil: kui klikkida sõnal ‘Nimi‘, siis avaneb nimekiri kõikidest Krediidiinfo andmebaasis olevatest nime väljale sisestatud algusega firmadest. Otsige õige firma ning tehke sellel real hiirega topeltklikk. Selle tulemusel kantakse RAPIDisse kliendikaardile firma nimi ja registrikood (ning ka lühinimi, kui see väli oli tühi) .
 • Artiklid → artiklikaart ekraanil → Lisaandmed → Käibemaks: kui laoarvestuseta artiklikaart on avatud administraatori mooduli kaudu, saab alati käibemaksu muuta; kui Finantsi mooduli kaudu, siis saab seda teha ainult juhul, kui artiklikaardil pole märgitud ‘Müük’.
 • Päevaraamat, Hankijaandmik, Hankijaandmik → Tasumata müügiarved, Kliendiandmik, Kliendiandmik → Laekumata müügiarved → Otsing: mõnede otsinguparameetrite järele lisatud märkekast ‘välja arvatud’. Märkides selle, on tulemuseks read, kus pole otsinguvormil märkekasti kõrval valitud parameetrit.
 • Kliendiandmik → Müügi statistika:
  • aruanne koostatakse alati viimase 12 kuu kohta arvestades kliendiandmiku lõppkuupäeva;
  • aruandesse lisatud info uute, juhu- ning korduvostjate kohta.
 • Kataloogid → Aasta eelarve: võimalus salvestada aruanne xls-failiks.
 • Müügiaruanded →
  • Kliendiplaan: lisatud veerg ‘Lühinimi’ (kliendi lühinimi) ning järjestamise võimalus selle järgi (hiire topeltklikk veeru pealkirjal).
  • Ostuhindade analüüs: vormi alla lisatud ‘KOKKU kaupade summa’ ja ‘Keskmine lisakulu %’ (=100*’KOKKU lisakulu’/’KOKKU kaupade summa).
 • Finantsaruanded → Allüksuste andmik, Objektide andmik, Allüksuste-objektide andmik, Projektide andmik: aruannetele lisatud uus veerg ‘Konto nimetus’.

Moodul ADMIN täiendused

 • Nupp ‘EUROLE MINEK’: nupp on nähtav kui arvuti kuupäev on varasem kui 01.07.2013 (EEK-firma korral).

Moodul TELLIMUSED ja PAKKUMISED täiendused

 • Tellimused → Müügitellimused, Pakkumised, Ostutellimused: nimekirja all näha klientide arv.