FINANTS september 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Ostuarved, Müügiarved → dokument ekraanil → nupp ‘Tasumised/Ettemaksed’: täiendatud ettemaksude järjestamist (varem dokumentide numbrite järgi, nüüd kuupäevade järgi kasvavas järjestuses).
 • Kliendid → kliendikaart ekraanil: lisatud viimase salvestamise kuupäev.
 • Artiklid →artiklikaart ekraanil: käibelt ei saa maha võtta artiklit, millel on laoseis.
 • Raha → Sissetulekud → dokument ekraanil → Laekumata arved,
  Raha → Väljaminekud → dokument ekraanil → Tasumata arved:
  kui programm teeb järjest mitu dokumenti, siis kõik dokumendid tehakse sama kuupäevaga, mis oli dokumendil, kus vajutati laekumata või tasumata arvete nuppu.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimuste read: veergu ‘Tulem’ arvutatakse summa lahendamata koguste põhjal (varem oli arvutuse aluseks tellitud kogus).
 • Ostuarved → dokument ekraanil → F3 (artikliotsing): otsinguvormi päisesse lisatud märkekast ‘Lahendamata tellimustega’. Märkides selle, jäävad ekraanile need artiklid, mis on mõnel täielikult lahendamata ostutellimuse real.

Moodul ISIKUTE ÕIGUSED täiendused

Kasutajagruppide õigustega seotud täiendused:

 • Kontaktisikud: vaatamise ja lisamise õigusega ei saa nimekirja salvestada xls-failiks.
 • Müügiaruanded: vaatamise õigusega ei saa aruandeid printida, e-postiga saata ja salvestada xls-failiks.
 • Finantsaruanded: vaatamise õigusega ei saa aruandeid printida, e-postiga saata ega salvestada xls-failiks (Dokumentide koondinfo, Müügi tulem, Ostude koond, Objekti tulud-kulud, Projektide andmik, Projekti tulud-kulud).
 • Artiklid → nupp ‘Eksport’: kui sisseloginud isiku kasutajagrupi õigustes on real ‘Lao kartoteek’ ainult vaatamise õigus, siis artiklite nimekirja ekspordifailis on laoseisuks 0.

UUS! Lisamoodul E-ARVED

Eesti Pangaliidu standardile vastavate e-arvete loomine ja sissetoomine. Sellesse moodulisse lisati ka juba varem toiminud Telema e-arvete süsteem.

 • Müügiarved: Eesti Pangaliidu standardile vastavate e-arvete salvestamine kasutaja valitud kausta oma arvutis (nimekirja päisesse lisatud nupp ‘Salvesta e-arved’).
 • Ostuarved: ostuarvete lisamine Eesti e-arve standardile vastavatest xml-failidest (nimekirja päisesse lisatud nupp ‘Import xml-failist’).
 • Müügitellimused → Tellimused: tellimuste lisamine Telema standardile vastavatest e-tellimusest (nimekirja päisesse lisatud uus nupp ‘Import XML-failist’).