FINANTS oktoober 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved → dokument ekraanil → lisatud uus nupp E-arve (kiirkorraldus Alt + W):
  • nupuvajutus avab vormi erinevate e-arvetega seotud võimalustega, vaikimisi valikuks on see, mis valitud müügiarvel oleva kliendi kaardile (leheküljel ‘Pank; Lepingud’ valikukast ‘E-arve’); kiirkorraldus Alt + W teeb kohe kliendikaardil valitud tegevuse (v.a. juhul, kui kliendikaardil valitud ‘Ei soovi’).
  • kui pole soetatud lisamoodulit ‘E-arved’ ja litsentsi dokumentide arv on piiramatu, siis on valikus ainult ‘Saada E-kiri pdf– ja Excel-failiga’ (tehakse e-kiri, mille manuseks on arve pdf– ja arveridade xls-fail; selle tegevuse jaoks toimib endiselt ka kiirkorraldus Alt + X).
  • kui pole soetatud lisamoodulit ‘E-arved’ ja litsentsi dokumentide arv on kuni 5000, siis see nupp pole nähtav.
 • Müügiarved → uue arve lisamine: kui sisestatakse RAPIDisse eelnevalt käsitsi koostatud müügiarveid, siis laabub töö kiiremini kui operaator sisestab müügi kuupäeva ja programm muudab arve väljastamise kuupäeva samasuguseks.
  Selle võimaluse sisselülitamiseks:
  moodul ADMIN → Seaded → Müügiarved: uus märkekast ‘Müügi kuupäeva muutmisel muutub ka arve väljastamise kuupäev’. Kui see märgitud, siis muutes müügiarvel välja ‘Kuupäev’, muutub ka välja ‘Arve kp’ väärtus.
 • Raha → Sissetulekud, Väljaminekud, Maksekorraldused →
  • Otsing: lisatud märkekast ‘Op.kuupäev täna’;
  • Lisa uus: kui välja ‘Op.kuupäev’ muuta nii, et muutub ka aasta ja rahadokumentide häälestuses on märgitud ‘Igal kalendriaastal dok.numeratsioon algab 1-st’, siis muutub ka dokumendi number vastavalt aastale.
 • Ostuarved ’→
  • nimekirja päises lisaks nime järgi otsimisele ka kiirotsingud veergude ‘Seeria’, ‘Jrk.nr.’ ja ‘Dok.nr.’ järgi.
  • dokument ekraanil → lk. ‘Maksud, lisakulud’: lisakulude arvete nimekirja lisatud veerg ‘% kaubast’.
  • dokument ekraanil → paremklikk real → Ostutellimused: topeltklikk artiklil avab ostutellimuse trüki eelvaate.
  • aruandeliste isikute seeria dokument ekraanil: võimalik teha raha väljamineku dokument ostuarvel. Väljamineku dokumendi hankijaks pannakse ostuarve hankija ning raha saajaks ostuarve aruandev isik.
 • Päevaraamat ’→
  • lehekülg ‘Kirjetena’: vormi allservas ‘Vahe’ (vahe=D-K).
  • dokument ekraanil: lisatud veerg ‘Nimetus’ (konto nimetus kontoplaanist).
 • Artiklid →
  • Otsing: lisatud raadiovalikud ‘Pildiga’/’Pildita’, ‘Web-ga’/’Web-ta’, ‘Tarnija Web-ga’/’Tarnija Web-ta’. Tehtud valikut saab tühistada, kui teha paremklikk vastaval raadiovalikul.
  • Lisa uus artikkel olemasoleva andmetega: uuele kaardile käibemaks võetakse Grupp I häälestusest.
 • Finantsaruanded →
  • Ostude koond: kui aruanne koostada ‘Artiklite lõikes’, siis näha ka veerud ‘Hind 1’, ‘Hind 2’, ‘Hinna muutus’ ning ‘Hinna muutuse %’.
  • Müügi tulem, Ostude koond: arvulistes veergudes järjestus kahanevalt.
  • Kõigi parameetrite andmik: aruande koostamise vormil valik ‘Parameetritega kontod’/’Kõik kontod’. Kui valida ‘Parameetritega kontod’, siis koostatakse aruanne ainult nende kontode kohta, millel kontoplaanis vähemalt ühes veergudest ‘Allüksus’, ‘Objekt’, ‘Projekt’ või ‘Isik’ on valitud ‘S’ või ‘K’.
  • Rahaseis: topeltklikk allajoonitud summal avab vastavalt laekumata arvete või tasumata arvete vormi; parandatud prognoositava käibemaksu summa näitamist.
  • Äriregistri aruannete ekraanivormil märkekast ‘Võõrkeeles’. Märkides selle, trükitakse aruanne võõrkeelsena. (Võõrkeelsed aruande read võetakse: RAPID Admin → Kujunda aruannet → Äriregistri aruanne ekraanile → tulp ‘Võõrkeelne tekst’).
 • Kliendiandmik →
  • ühe kliendi käibed: vormi allservas näha päevane viivisemäär ja mobiilinumber kliendikaardilt.
  • ühe kliendi käibed → aruanded e-postiga: varem pandi e-kirjale kliendi e-posti aadress ainult saldoteatist saates, nüüd ka teiste aruannete korral.
  • Müügi statistika: lisatud rida ‘Laekumine’.

Moodul ADMIN täiendused

 • Kujunda aruannet → aruanded tüübiga ‘Äriregister’: lisatud väli ‘Võõrkeelne tekst’. Äriregistri aruannete ekraanivormil märkekast ‘Võõrkeeles’. Märkides selle, võetakse vastava aruande väljatrükki või xls-faili rea tekst kirjelduse väljalt ‘Võõrkeelne tekst’.
 • Kujunda aruannet → aruanded tüübiga ‘Äriregister’: vormile lisatud kuupäevaväljad ‘Lisatud’ ja ‘Salvestatud’ (kuupäev puudub aruannetel, mis viimati muudetud enne 02.10.12 versiooni).

Moodul VARAD täiendused

 • Põhivara kartoteek → põhivahendi kaart ekraanil:
  uus kulumiarvestuse meetod ‘Esimesel kuul 50%’ – soetamise kuul arvutatakse kulumit 50 % algmaksumusest, järgmistel kuudel ei arvuta midagi. Põhivara mahakandmisel läheb ülejäänud 50% kuludesse.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused, Pakkumised, Ostutellimused: uus väli ‘Märkused’ – dokumendi koostaja saab sisestada teksti iseenda või teise müügiga tegeleva isiku jaoks; teksti ei trükita kliendile väljastatavale dokumendile.
 • Tellimused, Pakkumised → dokument ekraanil → printimine standardvormile: kui kogus, hind ja summa 0, siis rea selgitus trükitakse dokumendi laiuselt.
 • Müügitellimuste read → Otsing: lisatud märkekast ‘tellimuse tegija erineb isikust real’.
 • Müügitellimused, Pakkumised → dokument ekraanil → Saada pdf-fail e-postiga → täiendatud trükivorme: pildiga trükivormidel pole näha artiklikaardil olev veebiaadress, vaid tekst ’Täpsem informatsioon’, millel klikkides avaneb artiklikaardile salvestatud veebileht.
 • Müügitellimused → Eksport xls-failiks: faili lisatud tellimuste nimekirjast veergude ‘Saaja’ ja ‘Viited’ info.

Moodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarved → dokument ekraanil → lisatud uus nupp ‘E-arve’ (kiirkorraldus Alt + W):
  nupuvajutus avab vormi erinevate e-arvetega seotud võimalustega;
  vaikimisi valikuks on see, mis valitud müügiarvel oleva kliendi kaardile (leheküljel ‘Pank; Lepingud’ valikukast ‘E-arve’);
  kiirkorraldus Alt + W teeb kohe kliendikaardil valitud tegevuse (v.a. juhul, kui kliendikaardil valitud ‘Ei soovi’).

Moodul ISIKUTE ÕIGUSED täiendused

 • Ostuarved – kui isiku kasutajagrupi õiguseks pole ‘M- muutmine’, siis ostuarvete nimekirja ei saa printida ja salvestada xls-failiks.
 • Tellimused, Artiklid, Kliendid, Kontaktisikud, Klientide toimingud –  nimekirjade väljunditele võimalik määrata eraldi õigused – kui õiguseks ‘K-keelamine’, siis vastavas nimekirjades ei saa printida ja salvestada xls-failiks.