FINANTS november 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Palgakalkulaator: lisatud aasta 2013 palgamaksude määrad.
 • Müügiarved →
  • dokument ekraanil: käibemaksu arvutamine muudetud täpsemaks
   (pikkadel arvetel võisid varem tulla sendised vahed arvel oleva ja arvutusliku käibemaksu vahel).
  • Müügiarvete nimekiri: lisatud uus veerg ‘Manus’ – märgitud, kui selle rea arvele on lisatud manus. Otsinguvormil märkekastid ‘Manusega’ ja’Manuseta’.
  • Müügiarved → dokument ekraanil: paremklikk real → Tellimused: lisatud veerg ‘Viited’ – esimesed 100 märki tellimuse samanimeliselt väljalt.
  • Müügiarvete nimekiri: nupp ‘Salvesta E-arved’: valikusse lisatud ‘Sissetoomine eelnevalt valitud seeria nimetus‘ – arvete import Eesti Pangaliidu standardile vastavatest xml-failidest. Nuppu on võimalik vajutada ainult juhul, kui on ostetud lisamoodul ‘E-arved’. Täpsem info help-failis (vajutage vastaval vormil klaviatuurilt F1).
 • Ostuarved → dokument ekraanil → paremklikk real → Partiita/valitud müügid: võimalus otsida artiklikoodi ja tellimuse numbri alguse, kliendi nimeosa ning arve täpse numbri järgi. Iga järgmine otsing tühistab eelmise.
 • Raha → Väljaminekud, Maksekorraldused: päevaraamatu ‘Meie kohustus’ tüüpi dokumendi tasumisel võetakse konto päevaraamatu dokumendi esimeselt realt, kus kreeditsumma ei ole null.
 • Artiklid → lisa uus/muuda olemasolevat → lk. ‘Kaup’: väljale ‘Mark’ saab sisestada kuni 25 märki.
 • Päevaraamat: lisatud uus veerg ‘Manus’ – kui selles veerus on real tekst ‘Kuva’, siis topeltklikk sellel tekstil avab dokumendile lisatud manuse. Otsinguvormil märkekastid ‘Manusega’ ja ‘Manuseta’.
 • Kliendiandmik → ühe kliendi käibed: lisatud uus veerg ‘Manus’ – kui selles veerus on real tekst ‘Kuva’, siis topeltklikk sellel tekstil avab dokumendile lisatud manuse.
 • Kliendid →
  • Otsing → Meie isik, Salvestas, Seotud klient, kellega seotud mõni klient.
  • Otsing → lisatud raadiovalik: juhuostjad / korduvostjad / aktiivsed ostjad.
  • kliendikaart ekraanil → Prindi: arveldusarve järele trükitakse ka IBAN.
 • Finantsaruanded →
  • Objektide andmik, Allüksuste-objektide andmik → Otsing → Objekt: valikus ainult need objektid, mida on lausendites kasutatud.
  • Tulud-kulud: lisatud uus võimalus ‘Tulud-kulud allüksuste lõikes‘. Selle valiku korral on aruande esimesteks veergudeks ‘Allüksus’ ja ‘Allüksuse nimetus’.

Moodul TELLIMUSED ja PAKKUMISED täiendused

 • Pakkumised: pakkumisi ei saa muuta, kui pakkumine on lõpetatud, saab ainult Delete-klahviga pakkumise lõpetamise põhjust kustutada.
 • Tellimused: tellimusi ei saa muuta, kui tellimus lukustatud perioodis ja lahendatud.
 • Müügitellimuste read → topeltklikk real (avaneb vorm ‘Tellimuse täitmine’): võimalus muuta ka omahinda.
 • Pakkumised → dokument ekraanil: ridadele listud veerg ‘Lõpetatud’ – rea lõpetamise põhjus.
  Pakkumine on lõpetatud, kui kõikidel ridadel on lõpetamise põhjus olemas.
  Kui teha pakkumisest tellimus, siis kantakse tellimusele ainult need read, millel lõpetamise põhjus puudub või lõpetamise põhjuseks on see, mis valitud tellimuste häälestuse vormil valikukasti ‘Pakkumise lõpetamise põhjus tellimuse koostamisel’ (lisaks peab pakkumise rea tähtaeg olema sama, mis RAPIDi tänane kuupäev; see kuupäev on real olemas, aga pole esialgses vaates nähtav).
  Lõpetamise põhjust saab kustutada Delete-klahviga. Kui märgite lõpetamise põhjuse pakkumise päises, pannakse see kõikidele ridadele, kus lõpetamise põhjust märgitud pole.
 • Müügitellimuste read: võimalik järjestada veergude ‘JH%’ ja ‘Tulem’ järgi.
 • Kõik 6 töölehte: kui veerus ‘Tähtaeg’ olev kuupäev on varasem RAPIDi tänasest kuupäevast, siis tähtaeg punase fondiga.
 • Tellimuste import XML-failist: sobiva artikli leidmisel võrreldakse failis oleva välja GTIN väärtust RAPIDi artiklikaartide väljaga ‘Mark’. Kui selliselt artiklit ei leita, siis võrreldakse faili välja SellerItemCode väärtust RAPIDi artiklikaartide väljaga ‘Artiklikood’. Täpsem info impordi kohta xml-failist RAPIDi juhendis (vajutage vastaval vormil klaviatuurilt F1).
 • Administraatori moodul → Seaded → Tellimused: lisatud valikukast ‘Artikkel, mille hind sõltub teistest tellimuse või pakkumise ridadest’ ning selle kõrvale protsendi sisestamise väli (tellimusele või pakkumisele arvutatakse selle artikli hinnaks see protsenti ülejäänud artiklite summast).

Moodul VARAD täiendused

 • Aruanded → Sissetulekute aruanne: aruandesse ning eksporditavasse xls-faili lisatud veerg ‘Grupp II’. Võimalus ka otsida selle parameetri järgi.