FINANTS detsember 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarve saatmine e-postiga: täiendatud trükivorme nii, et e-kirjaga manusesse lisatav pdf-fail on 10x väiksem kui varem.
 • Ostuarved →
  • Import eesti pangaliidu e-arvest (xml-failist): kui artiklikoodi järgi artikli määramine ei õnnestunud, aga hankija määramine õnnestus, siis pannakse ostuarvele artikliks tüüpartikkel kliendikaardilt.
  • dokument ekraanil → paremklikk real → Tulevased liikumised: võimalus tulevasi liikumisi küsida artiklit määramata.
 • Kliendid → kliendikaart ekraanil → Tehingud: hiire topeltklikk veerus ‘Artikkel’ avab vastava reaga seotud artiklikaardi.
 • Finantsaruanded → Rahaseis:
  • lisatud rida ‘Hoiused’ – aruande häälestuses (nupp ‘Lisa sisse/välja summad’) saab määrata kontod, mille saldo arvutatakse hoiuste summaks.
  • lisatud veerg ‘Järgnevad’, kus on info prognoositavatest summadest peale 5. nädalat alates RAPIDi tänasest kuupäevast.
 • Finantsaruanded → uus aruanne ‘Kohustuste andmik‘ – töötasude kinnipidamistest tekkinud kohustused ja nende tasumine. Aruannet on võimalik koostada, kui litsentsivõtmes on moodul Palk.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimuse saatmine e-postiga: täiendatud trükivorme, et e-kirjaga saates oleks kaasasolev pdf-fail väiksem.
 • Ostutellimused → dokument ekraanil → paremklikk real: rippmenüüsse lisatud valik ‘Tulevased liikumised’ (saab valida ainult artiklikoodiga real).
 • Pakkumised → dokument ekraanil: ridadele lisatud veerg ‘Tellimusele’. Vajutades pakkumisel nuppu ‘Genereeri pakkumisest tellimus’, kantakse tellimusele ainult need read, millel on täidetud märkekast veerus ‘Tellimusele’ ja lõpetamise põhjust pole valitud.
 • Müügitellimused → nupp ‘Impordi’: kui e-tellimuses (xml-failis) on väljal DocumentNum numbriline väärtus, tellija leiti identifikaatori kaudu ja selle numbriga dokumente kuupäeva aastas veel pole, siis pannakse see ka RAPIDi tellimuse numbriks. Vastasel juhul leitakse RAPIDi tellimuse number tavapäraselt (senisele maksimaalsele tellimuse numbrile järgnev arv antud seerias).

Moodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek → laokaart ekraanil: lisatud nupp ‘Eksport’ – võimalik salvestada ühe laokaardi liikumised Exceli-failiks.
 • Lao väljaminek → dokument ekraanil: kui vajutada mingil real veerus ‘Kogus’ klahvi F4, avaneb kalkulaator, kuhu saab sisestada valemi (nt. nii: 2*3+5,7).
  Vajalik näiteks juhul, kui saatelehel on ühte kaupa mitme reaga, aga soovite selle RAPIDisse sisestada ühe reaga. Pärast valemi sisestamist vajutage Enter ning tehte tulemus (eelneva näite korral 11,7) kantakse selle rea veergu ‘Kogus’.
 • Põhivara kartoteek → põhivahendi kaart ekraanil: põhivahendiga seotud liikumisi on võimalik salvestada Exceli-failiks.

Moodul ADMIN täiendused

Seaded →

 • Müügiarved, Ostuarved → Saldoteatise tekst: võimalik kasutada muutujaid AKP (perioodi algkuupäev) ja KAIVE (perioodi arvete summa).
 • Raha → Seeriad → topeltklikk seerial: Impordi failiks on võimalik häälestada ka swedi csv-tüüpi fail, aga sealt imporditakse ainult sissetulekud ja kaardimaksete teenustasud.
  Vajalik juhul kui ettevõte kasutab ostjate teenindamiseks uut tüüpi mobiilseid kaardimakseterminale, mille väljastatav tehingu info tekst on pikem kui TH5 fail võimaldab.
 • Tellimused: lisatud märkekast ‘Tellija dok. numbri ja kuupäeva kandmine arve reale’.
  Kui märgitud, siis kantakse müügiarve koostamisel tellimus(t)est see info müügiarvele enne vastava tellimuse ridu. Kui see valik märgitud, siis ei saa olla märgitud seni toiminud märkekast ‘Müügitellimuse numbri ja kuupäeva kandmine arve reale’ ja vastupidi. Kui häälestuses on märgitud ‘Tellija dok. numbri ja kuupäeva kandmine arve reale’, aga tellimusel pole tellija dokumendi numbrit, siis kantakse arvele tellimuse järjekorranumber.