FINANTS jaanuar 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Päevaraamat → dokument ekraanil → paremklikk real: rippmenüüsse lisatud ‘Saldo’. Klikkides sellel sõnal, avaneb valitud rea konto saldo dokumendi kuupäeval (v.a. selle dokumendi summa) ja vastava kuu algsaldo. Tehes topeltkliki summal, kopeeritakse see dokumendile.
 • Artiklid → artiklikaart ekraanil → leht ‘Pilt/Web‘: võimalus lisada manusesse dokumente.
 • Müügiarved, Ostuarved, Tasaarveldused: kui dokumendi lisamisel muuta kuupäev teise aastasse, siis muutub ka dokumendi järjekorranumber vastavalt aasta numeratsioonile (varem polnud muudatus enne dokumendi salvestamist näha;
  Müügi- ja ostuarvete korral muutub järjekorranumber ainult siis, kui vastavate dokumentide häälestuses on märgitud valik ‘Igal kalendriaastal dok.numeratsioon algab 1-st’).
 • Müügiaruanded → Kliendiplaan:
  • võimalik järjestada ka veergude ‘Vahe muutus’, ‘Täitmise % muutus’, ‘Keskmine müük’, ‘Plaan’ ja ‘Plaani muutmise %’ järgi.
  • uue plaani sisestamisel näidatakse all äärel plaan kokku ja keskmise muutmise % (nende ridade kohta, millel plaan olemas).
 • Palgakalkulaator: viide 2013. aasta maksumääradele.
 • Raha → seeria, mille häälestuses on faili tüübiks valitud ‘E-riigikassa(XML)’ → Maksekorraldused → Eksport: parandatud faili koostamist vastavalt muutunud struktuurile.
 • Ostuarved → dokument ekraanil → paremklikk real → avaneb aken Lahendamata tellimustega (st tulevased liikumised) – võimalus valida tellitud artikleid: kui tulevaste liikumiste vorm avada artiklikoodita realt, siis topeltklikk avanenud vormi veerus ‘Selgitus’ kannab arvele lisaks selgitusele ka artiklikoodi ja lao andmed.
 • Administraatori moodul → Seaded →
  • Müügiarved → Arvete seeriad → topeltklikk seerial: lisatud märkekast ‘Laojääkide kontroll’ – kui märgitud, siis kontrollitakse pärast koguse sisestamist real oleva artikli kogust reale valitud laos ning kui see on suurem kui laojääk, siis antakse ekraanile vastavasisuline teade, aga müümist see ei takista, kui vastate jaatavalt programmi esitatavatele küsimustele. Kui märkekast pole märgitud, siis laojääkide kontrolli ei toimu.
  • Müügiarved → Arvete seeriad → topeltklikk seerial: lisatud märkekast ‘Ridade arv’ – kui märgitud, siis trükitakse müügiarve standardvormidele (ja ka kujundatud vormidele, kui nii on kirjeldatud) arvel olevate ridade arv.
  • Raha → Seeriad → topeltklikk seerial: kui on märgitud ‘Määramata laekumised seotakse tasumata arvetega alates varasemast arvest’, siis varasemad arved on nüüd need, mille maksetähtaeg on varasem (varem arvestati arve kuupäeva mitte maksetähtaega).

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused, Pakkumised, Ostutellimused → dokument ekraanil: võimalus lisada manusesse elektroonne dokument.
 • Pakkumised → dokument ekraanil: dokumendi allserval näidatakse aktiivse rea laojääki müügitellimusteta ning vaba jääki (arvestastakse nii müügi- kui ka ostutellimustega). Seisu näidatakse seeria häälestusse valitud laost või kui seda pole määratud, siis artiklikaardile valitud laost.
 • Administraatori moodul → Seaded → Tellimused → Tellimuste seeriad: lisatud veerg ‘Ridade arv’ – kui märgitud, siis trükitakse tellimuse standardvormidele (ja ka kujundatud vormidele, kui nii on kirjeldatud) tellimusel olevate ridade arv.

Moodul VARAD täiendused

 • Lao käibeandmik: võimalik järjestada kahanevalt arvuliste veergude järgi tehes topeltkliki vastava veeru pealkirjal. Printida saab ainult siis, kui järjestus veeru ‘Nimetus’ või ‘Artikkel’ järgi või otsinguga valitud ekraanile ainult ühe lao käibed.