FINANTS juuni 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Parandatud Krediidiinfo maksuvõlgade raporti link kliendikaardil, kliendi toimingu vormil, müügiarvel, ostuarvel, tellimusel, kliendiandmikus, hankijaandmikus.
 • Dokumentidel (müügiarved, ostuarved, raha dokumendid, päevaraamatu dokumendid, tellimused, pakkumised) kuupäeva valikuks võimalik avada kalender.
  Kalendri avamiseks vajutage kuupäeva väljal olles klaviatuurilt F3 või selle välja kõrval asuvat nuppu. Valige sobiv kuupäev hiirega või klaviatuuri nooleklahve kasutades ning tehke õigel kuupäeval hiire topeltklikk või vajutage klavituurilt Enter. Kalendri sulgemiseks tehke hiireklikk vastava kuupäeva väljal.
  NB! Mõnes arvutis on esinenud probleem, et kalender avaneb, aga kuupäeva valida ei saa. Kui ka Teie arvutis on sama olukord, siis andke sellest meile teada helistades telefonil 433 0077 või saates e-kirja aadressile rapid[at]tttarkvara.ee.
 • Müügiarved → dokument ekraanil:
  • lisatud nupud ‘Lisa manusesse dokument’ ja ‘Vaata manusest dokumenti’;
  • lisatud uus nupp ‘Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega’;
  • Müügiarved → dokument ekraanil: dokumendi reale saab veergu ‘Soodustus’ sisestada ka -100%.
  • hiire paremklikk real → Objekti info: kui litsentsivõtmes on ‘Objektikaart’ (lisamoodul ‘Objekti teenindus’), siis saab müügiarvel vaadata sellel real oleva objekti kaarti;
  • lehekülg ‘Tekstid/muud’: lisatud märkekast ‘Ära trüki arvele maksetähtaega’. Kui see märgitud, siis arvele maksetähtaega ja viivise teksti ei trükita.
 • Ostuarved → dokument ekraanil →
  • lisatud nupp ‘Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega’.
  • tellimuselt ridade lisamisel ostuarvele kandub sinna ka ostutellimuse viidete tekst.
  • topeltklikk veerus ‘Lisad’: kui rida on üle kantud ostutellimuselt, siis on sellel vormil näha ka tellimuse info. Hiire topeltklikk väljal ‘Tellimus’ avab trüki eelvaate, paremklikk ostutellimusele salvestatud originaaldokumendi.
  • kui dokumendil on partiiarvestusega artikkel ja see rida on seotud väljaminekuga, siis kogust ei saa muuta väljaminekust väiksemaks ja rida ei saa kustutada.
  • kui ostuarve seotakse ettemaksuga, siis ostuarve viidetesse kirjutatakse ka ettemaksu dokumendi selgituse tekst.
  • paremklikk real → rippmenüüsse lisatud ‘Partiita/valitud müügid’: olenevalt avaneval vormil olevast valikust näidatakse partiiga sidumata müügiarvete ridu või keskmise hinnaga artiklite müüke, mis vastavad häälestuses (admin → Seaded → Ostuarved → Müügid, mida saab valida ostuarvele) määratud tingimustele.
 • Raha
  • avavormil on päises näha antud seeria panga- või kassajääk (juhul kui see kasutajale pole keelatud).
  • Sissetulekud, Väljaminekud, Maksekorraldused → dokument ekraanil: lisatud nupp ‘Lisa uus order olemasoleva orderi andmetega’.
  • eraldi nupud aruannetele ‘Pangaraamat’ (või ‘Kassaraamat’ olenevalt seeria tüübist) ja ‘Tehingud’.
 • Päevaraamat → dokument ekraanil: lisatud nupp  ‘Alusta uut dokumenti olemasoleva dok. andmetega’. Selliselt saab lisada memoriaaltüüpi dokumenti.
 • Müügiaruanded → Hankevajadus:
  • kui vähemalt ühel kolmest perioodist on veerus ‘Tulem’ summa negatiivne, siis sellel real on veergude ‘Nimetus’ ja ‘Ostu hind’ info punase fondiga.
  • aruande avanedes on kõigi kolme perioodi veerud ‘Müügihind’, ‘Tulem’, ‘Tulemi %’ ja ‘JH%’ peidetud. Nende nähtavale toomiseks on aruande päises nupp ‘Näita müügi tulemit’.
  • veergu ‘Tellimusele’ saab sisestada kogust ka siis, kui päises olev valikukast ‘Hankija’ on täitmata. Pärast hankija valimist jäävad nähtavale need read, kus veerus ‘Tellimusele’ on positiivne kogus või millel on veerus ‘Viimane hankija’ see, kelle päises valisite.
  • pärast nupu ‘Eksport Excelisse’ vajutamist avaneb kohe xls-fail. Faili lisatud ka veerg ‘telli’.
 • Finantsaruanded
  • lisatud uus aruanne ‘Rahaseis’: prognoositav raha liikumine alates tänasest järgneva 4 nädala jooksul.
  • Allüksuste-objektide andmik → Koond: kui arvutisse on installitud MS Excel, siis avaneb kujundatud fail, vastasel juhul kujundamata fail.
  • Äriregistri aruanded: enne aruande käivitamist kontrollitakse, kas mõnes aruandes pole kirjeldustes vale kasumiaruande skeemiga seotud ridu (võrreldes häälestatud kasumiaruande skeemiga). Kui on, siis antakse ekraanile hoiatus ja aruanne ei avane.
 • Kataloogid → Kliendiplaan, Müügiplaan: sisestamisel veergude ‘Käibe plaan’, ‘Tulemi plaan’ ja ‘Tulemi % plaan’ omavahelisi seoseid täiendatud. Käibe või tulemi % plaani muutmisel arvutatakse uus tulem, tulemi muutmisel uus käive.

Moodul Tellimused-Pakkumised täiendused

 • Müügitellimuste read: lisatud veerud ‘Omahind’, ‘JH%’ ja ‘Tulem’.
 • Pakkumiste read → Otsing: lisatud valikukast ‘Pakkumise lõpetamise põhjus’ – ekraanile jäävad need read, mille pakkumise päises on otsinguvormil määratud pakkumise põhjus.
 • Pakkumised, Tellimused → dokument ekraanil: veerg ‘JH%’ arvutatakse rea summa järgi, s.t. arvestatakse ka allahindlusega.
 • Müügitellimused, Pakkumised, Ostutellimused: tellimuste nimekirja päises kiirotsingu võimalus hankija nime sisalduvuse järgi.
 • dokument ekraanil: dokumendi reale saab veergu ‘Soodustus’ sisestada ka -100%.

Moodul VARAD täiendused

 • Lao sissetulek → dokument ekraanil:
  • lisatud nupp ‘Lisa uus dokument olemasoleva dokumendi andmetega’.
  • kui dokumendil on partiiarvestusega artikkel ja see rida on seotud väljaminekuga, siis kogust ei saa muuta väljaminekust väiksemaks ja rida ei saa kustutada.

Moodul ADMIN täiendused

 • Seaded → Ostuarved: lisatud nupp ‘Nummerda uuesti’ – võimalik ümber nummerdada valitud perioodi ja seeria arved.