FINANTS mai 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Finantsaruanded: äriregistri uued aruandedbilanss, kasumiaruanne, rahavood, omakapitali muutus, tööjõukulud. Lisaks võimalus laadida aruanded e-äriregistrisse (xbrl-formaadis).
 • Finantsaruanded: uus aruanne ‘Nõuded ja kohustused’ – ühes aruandes koos info ostja ja hankija tehingute kohta; aruanne annab ülevaate ja saldo majandustehingutest kui üks klient on nii ostja kui ka hankija.
 • Kliendiandmik:
  • uus aruanne ‘Müügi statistika’kokkuvõtlik info kuni 12 kuu müükide kohta.
  • ühe kliendi käibed: allservas näha valitud perioodi arvete koguarv, keskmine arve summa, keskmine ühe kuu arve summa, keskmine maksetähtaeg ning keskmiselt maksetähtaja ületanud päevade arv.
 • Müügiarved → dokument ekraanil → müügiarve trükkimine standardsele vormile: päisesse trükitakse ka telefoni number oma asutuse kliendikaardilt.
 • Müügiarved, Ostuarved: valuutaarvet saab ettemaksuga siduda ka juhul, kui ettemaks on tehtud baasvaluutas (lisaks sellele, kui arve ja ettemaksu valuuta on sama).
 • Müügiaruanded → Müügiplaan: lisaks müügi käibe plaanile lisatud ka tulemi plaan ja tulemi % plaan.
 • Müügiaruanded → Kliendiplaan:
  • lisaks müügi käibe plaanile lisatud ka tulemi plaan ja tulemi % plaan;
  • võimalik vaadata aruannet ainult laoarvestusega artiklite põhjal.
 • Artiklid: kui artikliga pole veel tehtud käibeid, siis Grupp I muutmisel laoarvestusega artiklist laoarvestuseta artikliks või vastupidi muutub ka laoarvestuse skeem (samuti nagu uue artikli lisamisel).
 • Kataloogid → Müügiplaan, Kliendiplaan: kui muuta käibe või tulemi plaani, siis arvutatakse tulemi %; kui muudetakse tulemi %, siis arvutatakse tulemi plaan.
 • Raha →
  • Nordea panga seeria → Sissetulekud → Import: täiendatud Nordea panga Telehansa-tüüpi faili liikumiste sissetoomist. RAPID tunneb kaardimaksete laekumised (selgituse algus ’Kaardi tehingute laekumine’) ja paneb kliendi vastavalt seeria häälestusele (’Klient, kui laekub ostja kaardimaksega tasumine’); tunneb ära teenustasud, mille selgituse algus ’Kaardi tehingute teenustasu’, ’Internetipanga kuutasu’ või ’Firmapakett nr’ ning paneb kliendi ja konto (ja objekti) vastavalt seeria häälestusele (’Ostja kaardimakse teenustasu’, ’Panga teenustasu’).
  • Tehingud → Prindi: algjäägi info tõstetud aruande algusest perioodi kokkuvõttesse.
  • Kassa- või pangaraamat → nupp ‘Prindi’ → nupp ‘Prindi’ avanenud nimekirja päises: pealkirjas näha eelnevalt valitud perioodi kuupäevad (varem oli algkuupäevaks esimese käibe kuupäev ja lõppkuupäevaks viimase käibe kuupäev).
 • Hankijaandmik → allservas näha valitud perioodi arvete koguarv, keskmine arve summa, keskmine ühe kuu arve summa, keskmine maksetähtaeg ning keskmiselt maksetähtaega ületatud päevade arv.
 • Kontode käibeandmik → Otsing: lisatud võimalus otsida konto tüüpide (Tulud, Kulud, Aktiva, Passiva, Abikontod) järgi.
 • Kliendid → Otsing: võimalik otsida klienti lisamise kuupäeva järgi. Kui kliendikaardil lisamise kuupäev puudub (enne versiooni V.10.10.2011 lisatud klientidel), siis on see sama nagu oleks selleks 01.01.1990.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Tellimused: täiendatud pildiga tellimuse trükifaile – artiklikaardile lisatud veebiaadress trükitakse nüüd eraldi reale (ridadele).
 • Tellimused → Pakkumiste read: topeltklikk real avab selle reaga seotud pakkumise trüki eelvaate.