FINANTS aprill 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Päevaraamat → dokument ekraanil:
  • võimalus lisada päevaraamatu dokumendile elektroonne dokument, manus.
   Näiteks võite lisada päevaraamatu õiendi juurde kande aluseks oleva lepingu skannitud koopia.
   Näiteks mikroettevõte, kes ei kasuta moodulit RAPID PALK, võib siia lisada raamatupidamiskande aluseks oleva palgakalkulaatoris koostatud isiku palgaarvestuse lehe.
  • Uus nupp Selgitus ridadele :
   Kui soovite kõikidele ridadele sisestada ühesuguse uue teksti, siis sisestage see päises asuvasse tekstikasti ‘Selgitus’ ning vajutage selle kõrval asuvat nuppu ‘Selgitus ridadele’.
  • Lisa uus dokument: kui muuta kuupäeva väljal aasta numbrit, siis kuupäeva väljalt lahkudes pakub programm väljale ‘Jrk.nr’ väärtuse eelmise aasta dokumentide numeratsioonist.
 • Kliendid →
  • Otsing → väli ‘Telef. nr.’: otsitakse kliendikaartide väljalt ‘Telefon’ ja ka väljalt ‘Mobiil’ oleva info hulgast.
  • Klientide nimekirjas on veerus ‘Telefon’ näha mõlemal väljal olevad numbrid.
 • Müügiarved, Ostuarved, Kliendiandmik, Hankijaandmik → Otsing: lisatud valik ‘Kõik’  või ‘EL-riigid’ või ‘v.a. EL-riigid’.
  EL-riigid on need, mis erinevad oma asutuse riigist ja millel riikide kataloogis on märgitud veerg ‘EL’.
  v.a. EL-riigid on need, mis erinevad oma asutuse riigist ja millel riikide kataloogis pole märgitud veerg ‘EL’.
  Müügiarvete korral arvestatakse riigina saaja riiki, kui see on määratud (dokumendil on saaja ja saajal on määratud riik). Muudel juhtudel arvestatakse kliendi või hankija riigiga.
 • Müügiarved → dokument ekraanil: müüakse artiklit, millel toimub laos partiiarvestus –  avaneval partii valiku vormil on võimalik vaadata ostuarve trüki eelvaadet (topeltklikk vastaval real veerus ‘Jrk.nr.’) või originaaldokumenti (topeltklikk vastaval real veerus ‘Dok.nr.’), juhul kui ostuarved pole õigustega keelatud.
  Vajalik, sest parti tunnsu tekib artiklile ostuarvel.
  Sama saab teha ka olemasoleval müügiarvel, kui artikkel on partiiga seotud (topeltklikk müügiarve vastaval real veerus ‘Lisad’ ning seejärel topeltklikk avanenud vormil dokumendi järjekorranumbril veerus ‘Jrk.nr.’ või numbril veerus ‘Dok.nr.’).

Moodul KLIENDI TOIMINGUD täiendused

 • Kliendi toimingud: päisesse lisatud valik ‘Minu‘. Märkides selle, jäävad ekraanile sisseloginud kasutajale või grupile, kuhu sisselogija kuulub suunatud teated või toimingud, mille sisestas (veerg ‘Tegi’) kasutaja. Tehtud valik jäetakse meelde ja pakutakse järgmisel korral ette.

Moodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek: täiendatud päringuid, et esimene kaart avaneks kiiremini.

Moodul OBJEKTI TEENINDUS täiendused

 • Objektikaart ekraanil:
  • võimalus lisada objektikaardile saaja ja kontaktisik. Kui koostada objektikaardile müügiarvet, tellimust või pakkumist, siis pannakse objektikaardil olnud saaja ja kontaktisik ka sellele dokumendile.
  • kui häälestuses on määratud tüüpartiklid, siis tellimust koostades pannakse need dokumendi ridadele.
 • Moodul ADMIN →Seaded → Tellimused → Tüüptellimus objektikaardilt: võimalus sisestada artiklid ja vastavad kogused, mis lähevad automaatselt dokumendi ridadele, kui tellimus koostada objektikaardilt.

Moodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid → Isikud → isiku kaart ekraanil → lehekülg ‘Õigused’: võimalus seadistada moodulis PALK lubatud osakondi.
 • Kataloogid → Kasutajagrupid →
  • Kui valida õiguseks ‘V – vaatamine’, siis pole selle reaga seotud aruannet vastava kasutajagrupi isikutel võimalust printida, e-postiga saata ja xls-failiks salvestada.
  • Kui valida õiguseks ‘V – vaatamine’ või ‘L – lisamine’, siis pole selle reaga seotud nimekirja vastava kasutajagrupi isikutel võimalus printida ja xls-failiks salvestada. See tingimus kehtib järgmistele ridadele: Müügiarved, Tellimused, Kliendid, Artiklid.