FINANTS märts 2012

Peamoodul FINANTS täiendused

  • Müügiarved/Ostuarved → dokument ekraanil → nupp ‘Tasumised/Ettemaksed’: tabelisse lisatud veerud ‘Seeria’ (raha seeria nimetus) ja ‘Raha maksja’.
  • Müügiarved → dokument ekraanil: partiiarvestusliku artikli korral avaneval partii valiku vormil on võimalik vaadata ostuarvet (topeltklikk vastaval real veerus ‘Dok.nr.’), kui ostuarved pole õigustega keelatud. Sama saab teha ka olemasoleval müügiarvel, kui artikkel on partiiga seotud (topeltklikk müügiarve vastaval real veerus ‘Lisad’ ning seejärel topeltklikk avanenud vormi dokumendi numbril veerus ‘Dok.nr.’).
  • Artiklid → Hinnalipikud: hinnalipiku kujunduse vormile võimalik lisada info artiklikaardi väljalt ‘Nimetus võõrkeeles’ (w_lipikutrykk.inimetus).

Moodul VARAD täiendused

  • Artiklid → artiklikaart ekraanil → lehekülg ‘Laojäägid’: veerus ‘Asukoht’ näha ka teine asukoht kujul: Asukoht1 # Asukoht2.
  • Inventuuri tulemus → inventuuri sisestamise vormil (nii kartoteegi põhisel kui lugemistega inventuuril) nähtavale toodud veerg ‘Grupp’.
  • Põhivara kartoteek → põhivahendi kaart ekraanil: põhivahendiga seotud dokumentide tabelis sissetuleku real, kui põhivara tuli sisse sissetuleku saatelehega, siis kliendi järel näidatakse ka sissetuleku dokumendi originaalnumbrit (kui see täidetud).

Moodul OBJEKTI TEENINDUS täiendused

  • Objekti kaart ekraanil: lisatud nupp Uus pakkumine – võimalik lisada objektikaardilt uus pakkumine sarnaselt müügiarve ja tellimusega.