Majandusaasta aastaaruanne kiiresti ja lihtsalt

Iga äriühing, sihtasutus või mittetulundusühing on esitab äriregistrile majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest ja tegevusaruandest. Aastaaruande esitamise tähtaeg on kuuendal kuul peale majandusaasta lõppu.

Aastaaruande koostamine hõlmab järgmisi tegevusi:

  • raamatupidamise aastaaruande koostamine
  • tegevusaruande koostamine
  • audiitorkontroll – ainult suurettevõtetel
  • äriühingu puhul majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepaneku koostamine
  • majandusaasta aruande esitamine ja kinnitamine.

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruannetest ja lisadest. Kohustuslikud aruanded on: bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne, omakapitali muutuste aruanne ning lisad Arvestuspõhimõtted, Tööjõukulud ja Seotud osapooled.

Raamatupidamise aastaaruande koostamine RAPIDis on lihtne ja kiire.
Aruanne saatke e-äriregistrisse otse RAPIDist.

Kuidas koostada raamatupidamise aastaaruanne RAPIDis?

Kui majandusaasta on lõppenud ja dokumendid kõik RAPIDisse sisestatud, siis raamatupidaja kontrollib/inventeerib käibeandmikus kontode lõppsaldod, väljastab saldoteatised ning vajadusel teeb paranduskanded. Peale lõppsaldode kontrolli koostab raamatupidaja majandusaasta lõpetamiskanded (RAPID FINANTS > Päevaraamat > Lõpetamiskanded). Seejärel saab asuda koostama raamatupidamise aastaaruannet.

Käivitage RAPID FINANTS, edasi klikkige peamenüüs nuppu Finantsaruanded. Avanenud aknas grupis „Äriregistrile“ klikkige nuppu Kasumiaruanne.
Ekraanile kuvatakse teade „OODAKE, KOOSTAN ARUANNET …“. Seejärel avaneb kasumiaruanne.

kasumiaruanne

Topeltklikk aruande summal avab akna, kus kuvatakse kontode käibed, millest summa aruande reale arvutati. Aruande kontrollsummad viimastel ridadel peavad olema võrdsed.
Vajadusel saate seadistada äriregistri aruandeid lähtuvalt teie ettevõtte kontoplaanist: RAPID ADMIN > Kujunda aruannet > topeltklikk vajaliku aruande real.
Vaadake üle ka teised äriregistri aruanded: Bilanss, Omakapitali muutus, Rahavood ja lisa „Tööjõukulud“.

RAPIDist on võimalik saata digiaruanne otse e-äriregistrisse. Jääb ära ajakulukas ja tüütu tarkvarast väljatrükitud aruande summade käsitsi sisestamine e-äriregistrisse. Aastaaruande elektroonse failina esitamisega hoiate oluliselt kokku oma aega.
Faili koostamiseks klikkige Finantsaruannete Äriregistri jaotises nuppu Äriregistrile saatmiseks. Ekraanile kuvatakse aken, kus saate valida koostatava aruande perioodi. Üldreeglina valige „Ainult aruandeaasta …“ ja faili lisatakse ainult aruandeaasta summad; eelmise aasta summad on äriregistrisse sisestatud juba eelmisel aastal.

Põhjalikumalt saate tutvuda aastaaruande  koostamise juhendiga RAPIDi spikris: käivitage RAPID, vajutage klaviatuuril nuppu F1:

RAPIDi spikker

Valige Sisukord, edasi avage peatükk RAPID, Juhendid veebis ja grupis Peamoodul FINANTS valige juhend Ettevõtte majandusaasta aruanne äriregistrile.