FINANTS 2016 aprill

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Ostuarved > ostuarve vorm ekraanil:
  • Võimalus lisada ostuarvele manuseks kuni 5 faili. Lisatud manuseid saab vaadata,  printida ja salvestada oma arvutisse, Rapidist välja. Töö lisamanustega toimub uuel lehel “Manused,kursivahe”.
  • Ettemaksu konto seadistus tõstetud töölehele “Lausend”, varem oli lehel “Kursivahe”.
  • Väärtus “kogused kokku lattu” on tõstetud töölehele “EUR,Lattu”, varem oli lehel “Kursivahe”.
  • Salvesta > Täiendatud dokumendi järjekorra numbri korduvuse kontrolli, et mitmelt töökohalt üheaegselt ostuarveid sisestades-salvestades ei tekiks korduvaid numbreid.
  • Kui ostuarve on imporditud e-arvest, siis päises järjekorra numbri järel sõna E-arve.
  • Kui ostuarve on imporditud e-arvest, siis imporditud arve ridadel artikli koodi muutmine ei kirjutata üle artikli nimetust.
  • Kui ostuarve manuses on e-arve (pangaliidu xml-fail), siis kuvatakse manus ekraanile nüüd inimsõbralikus vaates, varem kuvati otse xml-faili sisu.
 • Ostuarved > E-arvete import >
  • Võimalus importida e-arveid otse internetiserverist Arvekeskus.ee (Omniva, Eesti Post) .
   Eelnevalt on vaja teie ettevõttel sõlmida leping Eesti Postiga Arvekeskus.ee teenuse kasutamiseks. (Teenus on tasuline: püsiv kuumakse + iga ostuarve + iga arve arhiveerimine, seisuga 18.05.2016.) Peale lepingu sõlmimist küsige kõigilt tarnijatelt ostuarvete väljastamist e-arvena Arvekeskus.ee serverisse.
   Ühekordne seadistus RAPIDis: Seaded > Ostuarved > Impordi parameetrid >
   E-arvete sissetoomine internetiserverist:

   Operaator = Omniva
   serveriaadress = https://finance.omniva.eu/finance/erp
   kasutajakonto = sisestage arvekeskus.ee poolt teie ettevõttele väljastatud kasutajakonto väärtus (pikk rida sümboleid).
   Lisaks seadistage siin töölehel importimata ja imporditud failide rajad ning kõik ülejäänud parameetrid.
   Peale seadistuste paikapanemist klikkige Ostuarvete nimekirja päises nuppu “E-arvete import” – protseduur toob internetiserverist teie ettevõttele saadetud ostuarved ja salvestab need RAPIDisse ostuarveteks.
   Teie tööks jääb ostuarvete ülevaatamine, vajadusel täiendamine ja kinnitamine.
  • Import Telema e-arvest: kui e-arves sisaldub pdf-fail (originaaldokument), siis pdf salvestatakse arve juurde esimeseks manuseks, e-arve xml-fail teiseks.
  • E-arvete importi ei saa topelt käivitada, lisatud vastav kontroll.
 • Kliendiandmik/ Hankijaandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk kliendil > avaneb vaade “Käibed kliendiga” > topeltklikk arve tasumise summal > topeltklikk tasumise dokumendi numbril avab nüüd raha dokumendi vaate.
 • Finantsaruanded > Allüksuste-objektide analüütika > aruanne ekraanile > võimalik otsida ka objekti osa tähise järgi.
 • Kliendid >
  • Olemasoleva kliendi kaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” – täiendatud kliendile müügiarve e-arve väljastamise seadistust: kui varem oli klindi e-arve sooviks „Ei soovi“ ja lõppkanal oli täitmata, siis nüüd pandi müügiarve edastamise viisiks:
   * „E-kiri pdf-failiga”, kui RAPIDis puudub moodul E-arved.
   * „E-kiri e-arvega (xml,pdf)“, kui on moodul E-arved.
  • Lisa uus klient > uuele kliendile pannakse töölehel “Pank,Lepingud” müügiarve edastamise viisiks „E-kiri pdf-failiga“ (kui RAPIDis puudub moodul E-arved) või „E-kiri e-arvega (xml,pdf)“ (RAPIDis on moodul E-arved).
 • Uuendatud E-Maksuameti, Krediidiinfo ja TT Tarkvara interneti aadresse.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > topeltklikiga üks massarve nimekiri ekraanile: lisatud uus veerg “Soodustus”
  • kui kasutaja lisab käsitsi uue rea, siis täidetakse ka soodustuse lahter kliendikaardile sisestatud müügilepingu allahindluse protsendiga.
  • “Lisa kõikidele ridadele” > uus valik “Soodustus” –  kliendi soodustuseks lisatakse kliendikaardilt müügilepingu allahindluse protsent. Kui soodustus muutub võrreldes nimekirjas olnud eelneva soodustusega, siis lahtri taust läheb roosaks.
  • “Ridade import” – vähendatakse imporditavat summat kliendikaardi allahindluse võrra.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarved > Müügiarve väljasaatmine Telema formaadis e-arvena  – e-arve xml-faili sisse lisatakse ka PDF-arve (Base64-formaadis).
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” – täiendatud kliendile müügiarve e-arve väljastamise seadistust:
  • Kui varem oli klindi e-arve sooviks „Ei soovi“ ja lõppkanal oli täitmata, siis nüüd pandi müügiarve edastamise viisiks:
   * „E-kiri pdf-failiga”, kui RAPIDis puudub moodul E-arved.
   * „E-kiri e-arvega (xml,pdf)“, kui on moodul E-arved.
  • Kui varem oli kliendi e-arve sooviks „Ei soovi” ja lõppkanal oli täidetud, siis nüüd on müügiarve edastamise viisiks „Vastavalt lõppkanalile (tavaliselt massarved eraisikutele)“;
  • E-arve soov „Telema e-arve“ sai uueks edastamise viisiks „E-arve operaatori kaudu“.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Müügiaruanded > uus aruanne “Müügid tarnijate lõikes”:
  • Aruanne koostatakse ainult partii- ja FIFO-arvestusega kaupadele.
  • Aruandesse tulevad müügiread, millel on partii määratud või FIFO korral arved kinnitatud.
  • Kui otsingus valida ladu ja tarnija, siis saab aruande päises nupuga “E-arve” koostada müükide koond e-arve (XML-faili).
   <BayerParty>-oma firma andmed,<SellerParty>-tarnija andmed, DeliveryParty/UniqueCode-lao tähis.
  • Vajalik konsignatsiooni laost müüdud kauba kohta tarnijale info edastamiseks.
   Konsignatsiooni ladu – komisjoniladu, tarnija ladustab temale kuuluvad tooted ostja ruumides ostja vastutusel. Tarnija tagab kaupade pideva olemasolu kokkulepitud kogustes ja esitab arveid vastavalt toodete müügile.
 • Varad > Laod > Lao nimetus kuni 100 sümbolit (varem oli 30).
 • Varad > Väljamineku saateleht/Laost-lattu saateleht – dokumendi päisesse trükitakse oma ettevõtte aadress ja registrikood.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Ostuarved > Impordi parameetrid – lisatud e-arvete impordi jaoks lisahäälestused.
 • Dokumentide test > Dokumentide test: kontrollitakse varade saatelehtede ridade põhjal ka saatelehe summad, vea korral salvestatakse uus saatelehe summa. Seni kontrolliti ainult ostuarvete ja müügiarvete summasid.