FINANTS 2016 märts

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Kliendid > Topeltklikiga ühe kliendi kaart ekraanile >
  • Aadressi väljale “Linn või vald” ja “Maakond” saab valida väärtuseid kataloogist. Uutes kataloogides “Linn või vald” ja “Maakond” on olemas Eesti kõik linnad, vallad ja maakonnad, et kasutaja ei peaks neid käsistsi sisestama. Nupuga <F3> avatakse valik ekraanile.
  • Töölehel “Saajad” on uued veerud ‘Maakond’ ja ‘Indeks’. Veerus Maakond saab valida väärtuse nupuga <F3>.
 • Raha, Ostuarved, Kliendid > Lisatud võimalus sisestada väljale Viitenumber rahvusvaheline viitenumber, mille esimesed kaks sümbolit on RF. Programm kontrollib sisestatud viitenumbri vastavust reeglitele. Näiteks on rahvusvaheline viitenumber vajalik Soome maksuametile maksude ülekandmiseks.
 • Müügiarvelt koostatud raha dokument saab automaatselt kinnituse:
  kui kasutaja märgib müügiarvel tasumise sularahas või pangakaardiga ja automaatselt koostatakse ka raha sissetuleku dokument, siis nüüd saab raha dokument automaatselt ka kinnituse. Eeldusel, et rahadokumentide seadetes on paika pandud linnuke ‘Automaatne kinnitamine dokumendi salvestamisel’.
  Raha dokumendi juurde koostatakse lausend:

  • Deebet – raha seeria häälestusest,
  • Kreedit – kliendikonto kliendikaardilt või müügi seeria juurest.
   Allüksus, objekt, projekt ja isik võetakse arve esimeselt realt. Kui konto juures parameeter kohustuslik, aga esimesel real seda ei leidu, siis jääb dokument kinnitamata.
 • Ostuarved >
  • Ostuarvelt koostatud raha dokument saab automaatselt kinnituse:
   kui kasutaja märgib ostuarvel tasumise sularahas või pangakaardiga ja automaatselt koostatakse ka raha väljamineku dokument, siis nüüd saab raha dokument automaatselt ka kinnituse. Eeldusel, et rahadokumentide seadetes on ‘Automaatne kinnitamine dokumendi salvestamisel’.  Raha dokumendi juurde koostatakse lausend:
   Kreedit – raha seeria häälestusest,
   Deebet – hankijakonto kliendikaardilt või ostu seeria juurest.
   Allüksus, objekt, projekt ja isik võetakse arve esimeselt realt. Kui konto juures parameeter kohustuslik, aga esimesel real seda ei leidu, siis jääb dokument kinnitamata.
  • Ostuarvete import Telema e-arvetest – kui Rapidis ei ole artiklit, mis on lisatud hankija e-arvele, siis lisatakse artiklite kataloogi see uus artikkel. Eeldusel, et hankija kliendikaardil on märgitud linnuke ‘Lisa impordil uus artikkel’ ning Seadetes Ostuarvete Impordi parameetrite häälestuses peavad olema määratud vaikegrupp ja mõõtühik.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD  >
  • Lisatud võimalus deklareerida käibedeklaratsioonil automaatselt Tax-Free müük reisijatele:
   Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD  >
   Rida 20 „/3.2.1/    sh käibemaksutagastusega müük reisijale – reale saab seadistada konto, millelt summa aruandesse arvutatakse;
   Rida 19 „/3.2/    2) kauba eksport“  – sellele summale liidetakse juurde SUMMA_realt_20.;
   Rea 10 „     siseriiklik pöördkäive ostuarvetel“ järele lisa uus Rida=11„      korrigeerimine: käibemaksutagastusega müük reisijale“- selle rea summa arvutatakse (-1) * SUMMA_realt_20 ;
   Rida  1 „/1/      20% määraga maksustatavad toimingud/tehingud kokku“ – sellele summale liidetakse juurde SUMMA_uuelt_realt_11.
  • Käibemaksudeklaratsioon KMD – aruande koostamisel jäetakse välja aruande perioodi lisatud majandusaasta sulgemiskanded (summadest, mis arvutatakse kontode käibe põhjal). Nüüd saab koostada KMD-aruannet ka lõpetatud majandusaastasse jäävate perioodide kohta.
 • Müügiarved/ Ostuarved >
  • dokumendilt avatud  artikli otsingu vormile on lisatud võimalus kuvada ka mittekäibel artikleid. Kasutaja saab valida dokumendile artikli mittekäibel artiklite hulgast. Kui selline artikkel valitakse dokumendile, siis programm paneb artikli käibele tagasi.
  • dokumendi ridade rippmenüüs uued käsud: ‘Lisa uus objekt’ ja ‘Lisa uus projekt’. Kui õigustes ‘Kataloogid’ keelatud, siis menüüs read mitteaktiivsed. Kui litsentsivõtmes objekti või projekti pole, siis ka menüüs vastavat rida pole.

Lisamoodul KASSAMÜÜK täiendused

 • Jaemüügi sisestamine:
  • kui kasutaja sisestab müüdavaks koguseks nulli, siis on koguse lahtri taust punane, et ebanormaalsele olukorrale müüja tähelepanu juhtida.
  • Kui müüja jaemüügi juba täidetud real artikli väljal sisestab mingeid sümboleid, siis aktiveeritakse esimene vaba rida sisestusvormil. Seega juba täidetud reale uut artiklit enam sisestada ei saa.

Lisamoodul Tellimused,Pakkumised täiendused

 • Pakkumised > dokument ekraanil:
  • Lahtri “Omahind” asemel uued tulbad “Alghind” ja “Lisakulude summa”. Omahind=alghind+(lisakulude summa/kogus).
   Kui sellised pakkumise read kantakse tellimusele, siis tellimuse real omahinna lahtris topeltklikk näitab alghinda ja lisakulude summat.
  • Lõpetamise põhjuseta ridade kokkuvõtted.
 • Tellimused/ Pakkumised > dokument ekraanil:
  • realt avatud  artikli otsingu vormile on lisatud võimalus kuvada ka mittekäibel artikleid. Kasutaja saab valida dokumendile artikli mittekäibel artiklite hulgast. Kui selline artikkel valitakse dokumendile, siis programm paneb artikli käibele tagasi.
  • dokumendi ridade rippmenüüs uued käsud: ‘Lisa uus objekt’ ja ‘Lisa uus projekt’. Kui õigustes ‘Kataloogid’ keelatud, siis menüüs read mitteaktiivsed. Kui litsentsivõtmes objekti või projekti pole, siis ka menüüs vastavat rida pole.

Lisamoodul Varad täiendused

 • Lao sissetulek, lao väljaminek, laost-lattu liikumine > Dokument ekraanil > Saatelehe read paigutatud töölehele “Dokumendi read”.
 • Lao väljaminek, laost-lattu liikumine > Dokument ekraanile > Lausend: deebetis projekt ja isik kui vastaval kontol tunnus soovituslik või kohustuslik.  Varem oli ainul siis, kui oli kohustuslik.